Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "TREJDEVIŅAS NOMETNES"
Projekta kopējās izmaksas:
14850.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7000.00 EUR
Līdzfinansējums:
7850.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz tautas mūzikas festivāla “SPĒKA DZIESMAS” organizēšanu Limbažu novadā, kompleksā “Meža Salas” (www.mezasalas.lv). Festivālā vienas dienas ietvaros koncertēs latviešu folkloras grupas ar folkloras un post-folkloras dziesmu programmu, kas neaprobežojas ar tradicionālu latviešu tautas dziesmu dziedājumiem, bet paredz arī uz tradicionālo latviešu garīgo kultūru balstītu post-folkloras muzikālo materiālu. Festivāla formāts paredz arī klausītāju līdzi-dziedāšanu mūziķu izpildītajām dziesmām.

Mērķi

Projekta mērķis ir izmantojot populāru festivāla formātu iesaistīt Latvijas iedzīvotājus, un it īpaši jauniešu auditoriju, latviešu tradicionālajā mūzikas kultūrā kā līdzdarītājus, izmantojot formu, kas neprasa iepriekšēju sagatavošanos, speciālu izglītību vai regulārus treniņus. Festivāls popularizē latviešu tautas mūziku un dziesmu kā katram cilvēkam pieejamu un dziedāšanai iespējamu, mudinot iedzīvotājus dziedāt tās arī ikdienā.

Uzdevumi

Projekta ietvaros darba grupa kopā ar mūziķiem izveido festivālam atbilstošu dziesmu programmu, un organizē mūziķu grupu koncertu, kopīgi veidojot formu, kādā klausītāji piedalās dziesmu dziedāšanā un festivāla norisēs.

4. Prioritāte

Šāda satura festivāli šobrīd Latvijā nav notikuši

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu novada, Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotāji - festivāla apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks iedibināts tradicionāls ikgadējs tautas mūzikas festivāls, kurā klausītājiem ir iespēja līdzdarboties, līdz-dziedāt gan tradicionālās folkloras dziesmas, gan uz tradicionālo latvisko garīgo kultūru balstītas post-folkloras dziesmas. Paredzamais festivāla dalībnieku skaits pirmajā gadā 300 cilvēku, kas nākošajos gados varētu pakāpeniski augt, piecos gados sasniedzot līdz 1000 cilvēku kopskaitu.