Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Zeit Hotel
Projekta kopējās izmaksas:
10800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7000.00 EUR
Līdzfinansējums:
3800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021.gada jūnijā un jūlijā  SIA "Zeit Hotel" (turpmāk "Zeit")  kā kultūras vieta un kultūras un mākslas pasākumu Līgatnē organizators sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedru un tēlnieku, profesoru  Aigaru Bikši organizēs un realizēs tēlniecības un vides dizaina mākslas dienas Līgatnē. Mākslas dienas sastāvēs no simpozija, meistarklasēm, lekcijām, atklātajām darbnīcām, vides objektu uzstādīšanas un atklāšanas, brīvdabas izstādes izveidošanas, mākslas pastaigu takas (maršruta) izveides.

Mākslas dienu ietvaros paredzēts izveidot 3-6 unikālus un mākslinieciski augstvērtīgus vides objektus, kas šajā ierobežojumu gadā kalpos citu mākslas procesu eksponēšanai un kultūras pieejamībai.

Ar šī projekta realizāciju tiks sasniegts:

1.  Mākslinieku veidotie vides objekti būs kā augstvērtīgi un ilgtspējīgi  vides dizaina mākslas darbi.

2. Nodrošinot visas distancēšanās prasības un citus ierobežojumus, mākslas darbi taps brīvdabas darbnīcās uz vietas Līgatnē un būs brīvi vērojami no malas interesentiem.

3. Radīšanas laikā plānotas publiskas lekcijas un meistarklases ar māksliniekiem.

4. Tiks izveidoti funkcionāli vides objekti un tie kalpos ilgtermiņā kā  pieturas punkti vai platformas jaunām sociālām un mākslas aktivitātēm, kas reizē būs atbilstoši spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

5.  mākslas darbi tiks integrēti vidē kā ilgtspējīgi objekti un papildinās Līgatnes kultūras un mākslas piedāvājumu Vidzemes iedzīovtājiem un viesiem. 

Mērķi

Mērķis ir zveidot augstvērtīgu kultūras un mākslas programmu Līgatnē, kas ir pieejama sabiedrībai šī brīža apstākļos. Programma aktualizē publiskās mākslas nepieciešamību un rada kontekstu tās eksponēšanai. Vienlaikus, tā sniedz iespēju jaunajiem un pieredzējušajiem māksliniekiem pašrealizēties un attīstīties, strādājot tandēmā ar kuratoru

Zeit kā viesmīlības un  kultūras vietu gadā apmeklē vairāk kā 25 000 apmeklētāju. Līgatni gadā apmeklē vairāk kā 80000 viesu. Zeit plašā teritorija(2 ha) un apkārtne ļauj arī ierbožojumu laikā brīvi baudīt vidi, dabu un kultūru. 

Uzdevumi

Mākslas dienu organizēšana un realizēšana, nodrošinot epidemioloģiskās prasības, rūpējoties par apmeklētāju, dalībnieku, organizatoru drošību . Mākslas darba radīšanas procesa eksponēšana un skatītāju iesaiste ( iespēju robežās). Meistarklases un klātienes sarunas un publiskas lekcijas (iespēju robežās). Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu radīšana, atklāšana un integrēšana vidē, papildinot Līgatnes un Vidzemes kultūras un mākslas objektu piedāvājumu brīvā dabā. 

Mākslas dienu organizēšana - publicitāte, uzaicināto mākslinieku droša izmitināšana, darba vides iekārtošana, norobežojumu, infografiku un  informatīvo paziņojumu uzstādīšana vidē,  izejmateriālu sagāde, publisko lekciju un meistarklašu  plānošana un realizēšana (ievērojot ierobežojumus), radīto mākslas darbu atklāšana (ievērojot ierobežojumus) 

Vides objekti ilgtermiņā kalpos kā augstvērtīga māksla brīvā dabā, atbilstoši spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem. 

Zeit ārtelpās un iekštelpās ir nodrošināta vides pieejamība, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

4. Prioritāte

Šajā neparastajā gadā ir jāplāno kultūras un mākslas notikumi, kas var tikt realizēti brīvā dabā, kas ir droši māksliniekiem, kultūras baudītājiem un organizatoriem. Zeit vide un pieguļošā LĪgatne teritorija ļauj izvairīties no pulcēšanās, kā arī ir piemērota jaunu, mākslinieciski augstvērtīgu un ilspējīgu vides objektu radīšanai un integrēšanai vidē, tādā veidā palielinot kultūras un mākslas piedāvājumu vidzemniekiem un Latvijas iedzīvotājiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija būs Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotāji, kas mērķtiecīgi apmeklēs mākslas dienas, kā arī neplānoti varēs apmeklēt mākslas dienu norises un baudīt mākslu un kultūru, apmeklējot Līgatni kā tūrisma vietu.
Līgatnes iedzīvotāji, kas varēs sekot līdzi mākslas dienu norisēm un notikumiem.
Jaunie un arī pieredzējušie mākslinieki, kam būs iespēja pašrealizēties un attīstīties šajā ierobežojumu gadā.
Paliekošie vides objekti padarīs Līgatni pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Mākslas dienu ietvaros pašrealizēties un attīstīties, kā arī veicināt savu atpazīstamību un saņemt atlīdzību par darbu būs 6 māksliniekiem, izveidojot kopā 3-6 augstvērtīgus vides dizaina un mākslas objektus. 

Līgatne kā tūrisma un kultūras galamērķis ilgtermiņā iegūs jaunus augstvērtīgus vides dizaina un mākslas objektus.

Jaunradītie objekti varēs atbalstīt un kalpot citiem mākslas un kultūras procesiem, lai šogad, ievērojot ierobežojumus, varētu tikt  eksponēta arī vizuālā, lietišķā, skatuves un cita veida māksla, radot jaunus notikumus un palielinot mākslas un kultūras piedāvājumu 2021.gadā. Ievērojami tiks palielināts 2021.gadā mākslas un kultūras piedāvājums Vidzemē, kā arī padarīts tas pieejamāks šajos pandēmijas apstākļos. 

Zeit kompleksu gadā apmeklē vairāk kā 25 000 apmeklētāju, Līgatni gadā apmeklē vairāk kā 80 000 apmeklētāju. Lielam iedzīvotāju skaitam būs iespēja brīvā dabā apskatīt un baudīt jaunu kultūras un mākslas piedāvājumu. Plānots, ka periodā no jūnija līdz oktobrim Zeit kultūras telpu un organizētos pasākumus un radītos vides objektus vērot varēs vairāk kā 10 000 apmeklētāju. 

Līgatnes vide un publiskais tēls iegūs vēl papildus pozitīvāku atpazīstamību.

Ar paliekošajiem vides un mākslas objektiem Līgatnes vide tiks padarīta patīkamāka gan Līgatnes iedzīvotājiem, gan Līgatnes viesiem.