Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Zeit Hotel
Projekta kopējās izmaksas:
9400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7000.00 EUR
Līdzfinansējums:
2400.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021.gada jūlijā, augustā un septembrī  SIA "Zeit Hotel" (turpmāk "Zeit")  kā kultūras vieta un kultūras un mākslas pasākumu Līgatnē organizators sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un tēlnieku, profesoru  Aigaru Bikši organizēs un realizēs radošas ielu mākslas aktivitātes Līgatnē. 3 mēnešu (kvartāla) garumā ielu mākslas radošās aktivitāte notiks Zeit radošajā kvartālā.  

Ielu mākslas notikumu mērķis ir bez pulcēšanās un speciāli izsludinātiem pasākumu laikiem sniegt iespēju Līgatnes iedzīvotājiem un viesiem baudīt  pēkšņu, dažādu un kvalitatīvu mākslu brīvā dabā: klasisko un populāro mūziku, vides mākslas tapšanas procesu un rezultātu, dekoratīvi lietišķās mākslas radīšanas procesu un rezultātu, un cita veida mākslas performances. 

Ielu mākslas notikumi risināsies un būs baudāmi apmeklētājiem kvartāla garumā - 2021.gada jūlija , augusta, septembra  mēnešu piektdienās, sestdienās un svētdienās. 

Projekts sasniegs sekojošus mērķu:

1. Pēkšņie (iepriekš neizsludinātie, bet rūpīgi organizētie un sagatavotie) priekšnesumi un perfomrances būs kā negaidīts un  kvalitatīvskultūras baudījums iedzīvovtājiem.

2. Nodrošinot visas distancēšanās prasības un citus ierobežojumus, priekšnesumi un mākslas darbi taps brīvā dabā Līgatnē un būs brīvi vērojami no malas interesentiem.

3. Uzstāšanās starplaikā un mākslas darbu radīšanas laikā plānotas arī sarunas starp māksliniekiem un apmeklētājiem.  

4. Tiks izveidoti funkcionāli vides objekti un tie kalpos ilgtermiņā kā  pieturas punkti vai platformas jaunām sociālām un mākslas aktivitātēm, kas reizē būs atbilstoši spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem. 

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot un nodrošināt augstvērtīgu kultūras un mākslas piedāvājumu Līgatnē, lai drošos apstākļos un brīvā dabā Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejams kvalitatīvs kultūras baudījums, vienlaicīgi dodot iespēju pašrealizēties un attīstīties jauniem un pieredzējušajiem māksliniekiem.

Zeit kā viesmīlības un  kultūras vietu gadā apmeklē vairāk kā 25 000 apmeklētāju. Līgatni gadā apmeklē vairāk kā 80000 viesu. Zeit plašā teritorija(2 ha) un apkārtne ļauj arī ierbožojumu laikā brīvi baudīt vidi, dabu un kultūru. 

Uzdevumi

Ielu mākslas notikumu galvenais uzdevums ir saplānot un organizēt kvalitatīvu un daudzpusīgu mākslinieku uzstāšanos, piedāvājot Līgatnes iedzōvtājiem un apmeklētājiem iespēju baudīt nedēļu nogalēs dažādu kultūru brīvā dabā, vienlaicīgi ievērojot spēkā esošos pulcēšanās ierobežojumus.  

Tiek plānots publiskajā telpā informāciju par ielu mākslas norisēm sniegt pēc iespējas plašāku, bet saglabājot intrigu un nenorādot konkrētus notikumu laikus. 

 

3. Prioritāte

Zeit kā viesmīlības un kultūras vieta un kultūras pasākumu organizators līdz šim ir atbalstījis visdažādāko kultūras un mākslas pasākumu norisi Līgatnē. Līdzšinējā pieredze sniedz pārliecību, ka atsaucīgi būs gan mākslinieki, gan arī apmeklētāji un tiks būtiski palielināts kultūras piedāvājums un sniegta kultūras un mākslas pieejamība visiem Latvijas iedzīovtājiem.
Zeit atpūtas un kultūras komplekss atrodas Līgatnes vēsturiskā papīrfabrikas ciematā. Zeit plašā teritorija ir kā radošs kvartāls.

Ieguvēji un mērķauditorija

Prognozējams, ka ielu mākslas kvartāla pēkšņos notikumus jūlija, augusta un septembra mēnesī varēs baudīt vairāk kā 10 000 apmeklētāji (Līgatni gadā apmeklē vairāk kā 80 000 viesu).
Tiks dota iespēja 530māksliniekiem uzstāties, pašrealizēties, saņemot par dalību atlīdzību.
Tiks ievērojami palielināts kultūras un mākslas notikumu piedāvājums Vidzemē 2021.gada vasarā.
Paliekošie vides un mākslas objekti padarīs Līgatni pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem

Paredzamie projekta rezultāti

Zeit atpūtas un kultūras vietu gadā apmeklē vairāk kā 25 000 apmeklētāju, Līgatni gadā apmeklē vairāk kā 80 000 apmeklētāju. Lielam iedzīvotāju skaitam būs iespēja brīvā dabā apskatīt un baudīt jaunu kultūras un mākslas piedāvājumu. Plānots, ka ielu mākslas vasaras pēkšņos notikumus jūlijā un augustā varēs vērot vairāk kā 10 000 apmeklētāju. 

30 jaunajiem un pieredzējušajiem māksliniekiem būs iespēja pašrealizēties, attīstīties, veicināt savu atpazīstamību un saņemt atlīdzību par piedalīšanos. 

Ievērojami tiks palielināts 2021.gadā mākslas un kultūras piedāvājums Vidzemē, kā arī padarīts tas pieejamāks šajos pandēmijas apstākļos. 

Līgatnes vide un tēls iegūs vēl pozitīvāku atpazīstamību.

Ar paliekošajiem vides un mākslas objektiem vide Līgatnē tiks padarīta patīkamāka gan Līgatnes iedzīvotājiem, gan Līgatnes viesiem. 

Tiks izveidoti funkcionāli vides objekti un tie kalpos ilgtermiņā kā  pieturas punkti vai platformas jaunām sociālām un mākslas aktivitātēm, kas reizē būs atbilstoši spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem.