Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
2350.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1050.00 EUR
Līdzfinansējums:
1300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1050,00 EUR

Kopsavilkums

Kopš 2021. gada nogales biedrība Danču krātuve ir sākusi veidot Latvijas vēsturē lielāko danču burtnīcu ciklu, kurā tiek atspoguļots dažāds danču mantojums no visas Latvijas. Pašreiz ir izveidotas sešas PDF e-burtnīcas, kas apskatāmas dancukratuve.lv sadaļā metodika (Latgales danči, Malienas danči, Kurzemes danči, Zemgales danči, Bēru danči I, Bērnu danči II). 

Latviešu danči ir viena no formām, kurā izpaužas latviešu tradicionālās kultūras pārmantotība. Tie gūst arvien  lielāku popularitāti, jo piedāvā iespēju dejot ikvienam – gan ar, gan bez dejošanas priekšzināšanām. Tomēr jāapzinās, ka danču kultūra ir jākopj, jāattīsta un jāpopularizē pastāvīgi.

Šajā projektā plānots veidot burtnīcu ar saturu, kas fokusēts uz Vidzemes dančiem. Plānots apskatīt arhīvus (tai skaitā ekspedīcijas), grāmatas un privātās kolekcijas. Šāda veida vietējā reģiona apkopotās dejas uzskatāmas par vērtīgu palīgmateriālu folkloristu, deju skolotāju, muzikantu un citu danču mīļotāju ikdienā.

Projekta rezultātā tiktu iegūta viena Vidzemes danču mantojuma PDF e-burtnīca ar 20 deju aprakstiem, kas tiktu ievietota dancukratuve.lv sadaļā metodika, ar iespēju ikvienam par brīvu to lejupielādēt un izmantot savām vajadzībām.

 

Video par visu danču e-burtnīcu kolekciju:

https://www.retv.lv/raksts/laiz-klaja-lielako-latvija-dejojamo-dancu-burtnicu-kolekciju-e-formata

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot vienu PDF e-burtnīcu ‘’Vidzemes danči’’, kurā aprakstītas 20 dejas norises, teksts un notis, no teicējiem Vidzemē. 

Uzdevumi

Uzdevumi:

·        Apkopot informāciju par dejām

·        Veikt deju mēģinājumus (muzikants, dejotāji)

·        Veikt dejas norises pierakstu

·        Veikt nošu un teksta pierakstu

·        Izveidot nepieciešamos zīmējumus

·        Veikt nepieciešamos dizaina darbus

·        Veikt horeogrāfiskā teksta redakciju

·        Veikt visa teksta redakciju

·        Izveidot PDF burtnīcu, publicēt to dancukratuve.lv

·        Veikt atskaites

2. Prioritāte

Veidojot e-burtnīcu, autori veiks vēsturisko deju izpēti, restaurāciju un apkopošanu. Burtnīcā tiks iekļauti tikai danči no teicējiem Vidzemē.

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Kurzemē, Latvijā, Āārvalstīs) – apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Portāla dancukratve.lv apmeklētāji. Portālu vidēji dienā apmeklē 150-170 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā iegūs PDF e-burtnīcu ar 20 dejām no Vidzemes. 

Projekta īstenotāji iegūs vērtīgu materiālu, ko varēs izmantot savos deju pasākumos. 

Gatavā e-burtnīca tiks publicēta dancukratuve.lv, kuru katru dienu apmeklē 150-170 cilvēki.