Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
2210.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1050.00 EUR
Līdzfinansējums:
1160.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Kopš 2021. gada nogales biedrība Danču krātuve ir sākusi veidot Latvijas vēsturē lielāko danču burtnīcu ciklu, kurā tiek atspoguļots dažāds danču mantojums no visas Latvijas. Pašreiz ir izveidotas sešas PDF e-burtnīcas, kas apskatāmas https://dancukratuve.lv/metodika

Pagājušajā gadsimtā visā Latvijas teritorijā tika veiktas zinātniskās ekspedīcijas, kuru ietvarost tika vākta folklora, tai skaitā deju horeogrāfiskās norises. Par laimi šādas ekspedīcijas notika arī Piebalgas pusē, kuru laikā tika savākti vairāki noderīgi un unikāli deju apraksti. Līdz šim vairāki pētnieki ir apskatījuši šos dančus, taču neviens nav izveidojis sakārtotu metodisko materiālu ar precīzi aprakstītām dejas norisēm. 

Projekta ietvaros tiks izveidota PDF e-burtnīca, kurā būs aprakstītas 20 dejas un rotaļdejas no Piebalgas puses, par pamatu ņemot arhīvu materiālus. Visas deju norises tiks izdejotas un izspēlētas, lai labāk izprastu katru deju. Burtnīcā galvenais uzsvars ir uz dejas norises aprakstu, nošu un teksta pierakstu, papildinošo zīmējumu izveidi. 

Izveidotā deju burtnīca tiks publicēta dancukratuve.lv sadaļā metodika, kur to ikviens par brīvu varēs lejupielādēt savām vajadzībām. Portālu katru dienu apmeklē 150-170 cilvēki

 

Piemēri par 2021. gada realizētiem e-burtnīcu projektiem.

https://www.retv.lv/raksts/laiz-klaja-lielako-latvija-dejojamo-dancu-burtnicu-kolekciju-e-formata

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot vienu PDF e-burtnīcu ar 20 dejas un rotaļdejas aprakstiem no Piebalgas puses, tādejādi saglabājot un popularizējot konkrēto danču mantojumu.  

Uzdevumi

Uzdevumi:

·        Apkopot informāciju par dejām

·        Veikt deju mēģinājumus (muzikants, dejotāji)

·        Veikt dejas norises pierakstu

·        Veikt nošu un teksta pierakstu

·        Izveidot nepieciešamos zīmējumus

·        Veikt nepieciešamos dizaina darbus

·        Veikt horeogrāfiskā teksta redakciju

·        Veikt visa teksta redakciju

·        Izveidot PDF burtnīcu, publicēt to dancukratuve.lv

·        Veikt atskaites

2. Prioritāte

Projektā paredzēts izpētīt un popularizēt Piebalgas deju mantojumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Kurzemē, Latvijā, ārvalstīs) – apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Portāla dancukratve.lv apmeklētāji. Portālu vidēji dienā apmeklē 150-170 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota kvalitatīva deju PDF e-burtnīca, kas atspoguļos Piebalgas danču un rotaļdeju mantojumu, kā rezultātā sagatavotos materiālus ikviens varēs brīvi izmantot savām vajadzībām.

Paredzēts aprakstīt 20 deju un rotaļdeju norises.

Projekta īstenotāji iegūs vērtīgu materiālu, ko varēs izmantot savos deju pasākumos.