Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
1410.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1200.00 EUR
Līdzfinansējums:
210.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 924,00 EUR

Kopsavilkums

Pēdējo piecu gadu laikā biedrība Danču krātuve ir strādājusi pie latviešu danču atjaunošanas, fiksēšanas un popularizēšanas, kā rezultātā biedrība ir izveidojusi portālu dancukratuve.lv, ko katru dienu apmeklē 150-170 cilvēku. Portālā visa informācija ir pieejama bezmaksas, kas ļauj tās saturu izmantot gan Latvijā, gan diasporās ārpus Latvijas. Kā vienu no galvenajiem satura elementiem esam izveidojuši lielāko danču ierakstu krātuvi kāda jebkad ir pastāvējusi ar vairāk kā 160 mūzikas ierakstiem. 

Apzinot bagātīgo reģionālo mantojumu, biedrība 2021. gadā izstrādāja Malienas danču burtnīcu, kas pieejama dancukratuve.lv sadaļā metodika. Tomēr svarīgi būtu šiem dančiem radīt arī mūzikas ierakstus, ko izmantot, lai ikdienā varētu dejot šos dančus, kas vien vēlas. Tādēļ šī projekta ietvaros paredzēts no apkopotajiem materiāliem veikt mūzikas ierakstus studijā un ievietot tos portālā. 

Pateicoties pētniekiem (Sniedze Grīnberga, Māris Jansons), no pagājušā gadsimta beigām Malienas dančus var uzskatīt kā unikālu un savdabīgu kultūras mantojumu, kas ir viens no retajiem šāda veida mantojumiem visā Latvijā. Malienas danči bieži vien atsķiras ar to ietekmi/mijiedarbību ar igauņu dejām, kā arī ir viens no retajiem mantojumiem, kas ir ticis piefiksēts video 90to gadu beigās (video glabājas TRAD arhīvā). 

Projekta ietvaros paredzēts mūzikas studijā ierakstīt 10 Malienas dančus, tos pievienot dancukratuve.lv sadaļā mūzika/kultūrvēsturiskais mantojums, kur tas būs pieejams iekvienam par brīvu. 

 

Mērķi

Veikt 10 Malienas danču mūzikas ierakstus studijā, tos publicēt dancukratuve.lv sadaļā mūzika. 

Uzdevumi

 Uzdevumi:

Veikt apdari atlasītajiem Malienas dančiem

Veikt muzikālos mēģinājumus danču ierakstiem

Veikt studijas ierakstus

Veikt ierakstu pēcapstrādi

Ievietot ierakstus dancukratuve.lv sadaļā mūzika.

Popularizēt izveidotos mūzikas ierakstus facebook lapā – Danču krātuve

2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiek popularizēts Malienas danču mantojums darot pieejamu to mūziku ikvienam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Skolotāji, tautas deju ansambļi, folkloras kopu dalībnieki, ārvalstīs dzīvojošie latvieši, danču kultūras lietotāji, jaunieši – kvalitatīvi studijā ierakstīti mūzikas ieraksti paredzēti ikvienam tradicionālās mūzikas cienītājām. Gan danču mūzikas cienītājiem, gan vienkārši tiem, kam patīk tautas mūzikas skaņas. Viegli ikdienā pieejamus, brīvi lietojamus ierakstus paredzēts izmantot ikvienam gan klausoties mūziku ikdienā, gan dažādās nodarbībās, koncertos.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā iegūs 10 kvalitatīvus studijas mūzikas ierakstus ar Malienas dančiem.