Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ropažu ev.lut.draudze
Projekta kopējās izmaksas:
2200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis - koncerts  Ropažu ev.lut.baznīcā “Dziesmas mātes valodā”. Skaista laikā koncerts notiktu uz baznīcas kāpnēm, bet sliktos laika apstākļos baznīcā. Šajā koncertprogrammā iekļauta baznīcas mūzika caur dižā Johana Sebastiana Baha ciltskoka komponistiem, kas rakstījuši luteriskā korāļa motetes ar basso contino  jeb ciparotā basa pavadījumu. Simboliski visu sakrālo mūziku pavadīs ar nelielām ērģelēm jeb pozitīvu, bet laicīgā mūzika izskanēs caur madrigāla žanru no vēlīnās renesanses laikmeta, pavadot to ar klavesīna “brāli” spinetu. Madrigālu saturs atklāj dzīves ainas par grūto ikdienu, aizmiršanos vīna skurbumā, tirgus sievu pļāpām un vīru runām. Trešais žanrs – mūsdienu stilizācijas, izmantojot ne tikai senās mūzikas atsauces, bet arī dzeju – ir kā tilts no seniem laikiem līdz mūsdienām. Koncertā izskanēs latīņu, vācu un latviešu valoda, kas atbilst 16.–17. gadsimta situācijai Latvijas teritorijā, kad tika piedzīvota dažādu tautu kultūras mijiedarbe. Tāpat koncerta programma saistošā veidā klātienē tiks komentēta diriģenta un senās mūzikas pazinēja Pētera Vaickovska vadībā, sniedzot skaidrojumus par mūziku un laikmeta estētiku.

Mērķi

Projekta ietvaros organizētais koncerts paredz sniegt iespēju Ropažu iedzīvotājiem  un  viesiem baudīt profesionāli izpildītu mūziku, veltīt uzmanību vēsturiskajiem instrumentam. Koncertā paredzēts ietvert senās mūzikas skaņdarbus, Tiktu pievērsta uzmanība Ropažu baznīcai un dārzam kā skaistai koncertu norises vietai.

Uzdevumi

Veikt visus koncertu sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas un programmas, tās izvietot, reklamēt koncertu sociālajos mēdijos un presē, sagatavot telpu koncertiem. 

Koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu. Par izpildītājiem un mūziku sniegt informāciju koncerta programmā.

Sniegt atskaiti par koncertu, nodrošināt informāciju masu medijos

3. Prioritāte

Koncertu organizē biedrība Musica Humana sadarbībā ar Ropažu ev.lu.draudzi. Koncerta programmā
(pielikumā) ietverta Livonijas laika garīgā un sakrālā mūzika, Vidzemes
komponistu skaņdarbi. Koncerts veicina izpratni par profesionālo mākslu reģionos,

Ieguvēji un mērķauditorija

ROPAŽU NOVADA IEDZĪVOTĀJI UN VIESI

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot šo projektu: būs radīta iespēja lauku reģiona iedzīvotājiem klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu seno mūziku. Tiks popularizēta klasiskā mūzika, tā izraisot novada iedzīvotājos lielāku interesi par klasisko mūziku un seno mūziku. Tiks popularizēta Ropažu baznīca un tās dārzs kā koncertu norises vieta,