Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA “Brodaction”
Projekta kopējās izmaksas:
24906.64 EUR
Finansējums no VKKF:
6033.31 EUR
Līdzfinansējums:
18873.33 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4224,00 EUR

Kopsavilkums

“PA STARUMEI” ir multimediāls projekts dokumentālu stāstu formātā jauniešu auditorijai. Tā pamatā ir izglītojošu TV raidījumu cikls par Latvijas upēm kā mūsu zemes centrālo asinsrites sistēmu un to kultūrvēsturisko nozīmi, iepazīstot reģionālās kultūras vērtības un tradīcijas. Projekta ietvaros tiek atspoguļotas un iemūžinātas nozīmīgu Latvijas kultūras darbinieku dzīves un darba vietas, veidotas animētas audiovizuālās etīdes par šo personību dzīvi un atstāto intelektuālo mantojumu. Būtiska vieta raidījumu ciklā ierādīta Latvijas reģionu arhitektoniskā un industriālā mantojuma atspoguļojumam, novadu tautastērpu izzināšanai, tradicionālo amatu prasmju un dažādu dabas vērtību iepazīšanai. Raidījuma ceturtajā sezonā plānots izbraukt Vidzemes upes – Braslu un Vaidavu.

Ļaujoties Braslas straumei, jaunieši iepazīs Friča Bārdas dzimtas stāstu, kas vijies līdzās upes krastiem. Pociemā aplūkos nozīmīgu kultūras mantojumu - Umurgas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcu. Umurgā jaunieši iepazīs arī pirmo latviešu dziesmu svētku organizatora Dikļos - Jāņa Neikena stāstu un izzinās rakstienka mantojumu. Aplūkos īpašo Lielstraupes pili un tās iespaidīgo kompleksu ar baznīcu.

Vaidavas upes stāsta sākumā varoņi uzsāks ceļu Igaunijas Latvijas robežpunktā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Igaunijas un Latvijas kultūras mantojuma mijiedarībai un atšķirībām šajā reģionā. Jaunieši dosies ekspedīcijā  pa Ziemeru muižu, iepazīs prozaiķes Elīnas Zālītes stāstu. Urga metīsies piedzīvojumā iepazīt Vaidavinga norisi. Kopā ar vietējiem jauniešiem Apē tiks apskatītas interesantākās vietas, iepazītas vietējās tradīcijas, novada tautas tērpi un aplūkots kultūras mantojums. 

Mērķi

Projekta mērķis - izmantojot upi kā ceļu, veicināt jauniešu, kā arī plašākas sabiedrības interesi par dažādu Latvijas novadu izpēti un apkārt esošajām kultūras vērtībām. Projekta ietvaros vēlamies rosināt jauniešu šodienas Latvijas izzināšanu un dokumentēšanu ar mūsdienīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Jaunieši raidījumu gaitā tiks aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs un izzināt dažādas tradīcijas un vērtības Vidzemes novadā. Iegūtie materiāli tiks apkopoti divos stundu garos dokumentālos TV stāstos par Braslu un Vaidavu.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi:

  1. sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību Latvijā;
  2. veicināt dabas bagātību, reģionālā un arī nacionālā kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu;
  3. veicināt plašākas auditorijas interesi par Vidzemes kultūrvēsturiskajām vērtībām;
  4. veicināt piederības sajūtu savai valstij un kultūrai;
  5. 2022. gada laika posmā no maija līdz oktobrim īstenot TV raidījumu filmēšanu;
  6. nodrošināt projekta gaitu saskaņā ar plānoto grafiku un pieejamo finanšu plūsmu;
  7. nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus projekta īstenotājiem;
  8. īstenot kultūras aktivitātes un meistarklases, kurās jaunieši piedalās raidījumu gaitā un to filmēšanu;
  9. īstenot nofilmēto materiālu pēcapstrādi un TV raidījuma izrādīšanu LTV1 ēterā 2023. gada pavasara sezonā;
  10. īstenot daudzveidīgus projekta publicitātes pasākumus, rakstu sēriju, publikācijas medijos un sociālajos tīklos kopā ar kvalitatīvām fotogrāfijām.
2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiek atspoguļotas un iemūžinātas nozīmīgu Latvijas kultūras darbinieku dzīves un darba vietas, veidotas animētas audiovizuālās etīdes par šo personību dzīvi un atstāto intelektuālo mantojumu. Būtiska vieta raidījumu ciklā ierādīta Latvijas reģionu arhitektoniskā un industriālā mantojuma atspoguļojumam, novadu tautastērpu izzināšanai, tradicionālo amatu prasmju un dažādu dabas vērtību iepazīšanai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija: 12 - 25 g. v. jaunieši.
Sekundārā (papildus) auditorija: aktīvas ģimenes ar bērniem un jaunie pieaugušie.
Mērķauditorijas apjoms: katrai TV pārraidei 70 000 skatītāju. Sociālajos medijos sasniedzamība vairāk kā 10 000.

Paredzamie projekta rezultāti

Iesaistoties projektā, jaunieši, kā arī TV skatītāji iepazīs Vidzemes kultūras vērtības, vēstures liecības un tradīcijas, kā arī reģionu dabas bagātības, cilvēku daudzveidību un iemācīsies videi draudzīgi uzturēties dabā. Piedaloties konkursos, gan ekspedīcijas dalībnieki, gan skatītāji bagātinās savu erudīciju un izpratni par Latvijas kultūras daudzveidību. 

Tas, ko īpaši vēlamies ar projektu sasniegt:  jaunieši un pārējie skatītāji uzzinās un pārliecināsies, ka Latvija ir bagāta, skaista un aizraujoša zeme, kur ir ārkārtīgi daudz, ko darīt un ko iepazīt. Kā projekta sasniegums tiek izvirzīts - jauniešos nostiprinājusies sevis saistīšana ar Latviju, vēlme to parādīt arī citiem mūsdienīgā veidā lepojoties ar savām vērībām. Projekta laikā paredzēts izveidot divus stundu gaurus TV raidījumus, kas LTV1 ēterā tiks pārraidīti sākot ar 2023. gada pavasari, ik nedēļu, prime- time laikā. Katrai pārraidei paredzēts arī iknedēļas atkārtojums LTV1 ēterā brīvdienās, kā arī vizuāliem materiāliem bagāts raksts LSM.lv vietnē. Projekta īstenotāji, sadarbības partneri un Latvijas sabiedrība kopumā iegūs vērtīgas laikmeta liecības audiovizuālā formātā par Vidzemes reģiona upēm, vidi un cilvēkiem.