Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze
Projekta kopējās izmaksas:
6971.57 EUR
Finansējums no VKKF:
5767.39 EUR
Līdzfinansējums:
1204.18 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Rūjienas Sv. Bērtuļa (Bartolomeja) baznīca celta gandrīz vienā laikā ar Rūjienas ordeņa pili no 1259. līdz 1263. gadam. Tā ir viena no vecākām un lielākām baznīcām Vidzemē, ārpus Rīgas. 757 gadu pastāvēšanas laikā baznīca ir vairakkārt izpostīta un atjaunota. Pēc 1974.gada traģiskā ugunsgrēka, baznīcas atjaunošana atsākta astoņdesmitajos gados. Ugunsgrēka laikā bojā gāja un tika sabojāti daudzi kultūrvēsturiski vērtīgi priekšmeti, taču dažus no tiem, pirms tornis iegāzās baznīcā, autoskolas audzēkņi izglāba veselā veidā vai daļēji veselā veidā, bet bez visām detaļām.  Daži priekšmeti ir saglabāti līdz šim brīdim. No tiem tādiem ir pieminami 1645.gadā izgatavotais misiņa kroņlukturis (restaurēts 1904.gadā), kuru glābjot tika bojātas un nozaudētas dažādas detaļas un 1670.gadā izgatavotais sienas misiņa svečturis. Misiņa svečturis uz kura ir uzraksts ”Jacob Nothelffer Margreta Deninger ANNO 1670” ir atradies pie baznīcas sienas pa kreisi no vecās kanceles un zem tā ir atradies apbedījums šim Jacob Nothelffer, kurš par “labu naudu”, kā vēsta Rūjienas draudzes 1671.gada vizitācijas protokols, iegādājies dzimtas apbedījumu vietu baznīcā.

Minētie priekšmeti pēc ugunsgrēka tika uzglabāti krātuvē Ķoņu pagasta, “Selgužos”, no kurienes tie vēlāk nodoti draudzei. Minētie priekšmeti ir iekļauti valsts kultūras priekšmetu reģistrā un šobrīd ir radušies vairāki priekšnosacījumi, lai uzsāktu to restaurāciju.

 

Mērķi

Šie unikālie priekšmeti jau pārāk ilgu laiku ir uzglabāti diezgan nepiemērotos apstākļos, kas nebūt nav veicinājis, to saglabāšanos un tā kā šie ir priekšmeti, kas iekļauti kultūras reģistrā, un draudzē nav tādu speciālistu, kas drīkstētu un zinātu, kā šos priekšmetus atjaunot to sākotnējā izskatā, kā arī draudzei ir ierobežoti finanšu līdzekļi, tad ar šo projekta pieteikumu vēlamies iegūt finansējumu priekšmetu restaurācijai un atgriešanai baznīcā vietā, kurās tie atradās vēsturiski.

 

Uzdevumi

Nodot restaurācijai griestu kroņlukturi un sienas svečturus. Restaurētos priekšmetus novietot  baznīcā, vietās, kur tie atradās pirms sākumos, tādējādi atzīmējot un norādot Rūjienas puses senu dzimtu apbedīšanas vietas.

Informēt pēc iespējas plašāku publiku, varbūt pat  rast iespēju apzināt  Nothelffer dzimtas un Naukšēnu muižnieku (Frau Land-Rahtin von Essen geb.v.Uxkull Guldenband) pēcnācējus.  

Nodot nākamajām paaudzēm vēstures faktus un uzskates materiālus.

2. Prioritāte

Sazinoties ar Rundāles pils arhīvu, izdevās iegūt precīzas priekšmetu fotogrāfijas pēc kurām ir iespējama to restaurācija ievērojot vēsturisko analogu. Šie priekšmeti ir unikāli un mūsu, kā draudzes, pienākums ir tos virzīt uz restaurāciju, lai varētu tos izlikt publiskai apskatei un lietošanai tiem paredzētajiem mērķiem. Tādejādi dodot iespēju gan Rūjienas pilsētas un novada iedzīvotājiem, gan baznīcas apmeklētājiem, tūristiem un citu interesentiem apskatīt šos unikālos vēstures lieciniekus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Baznīcas apmeklētāji (draudzes locekļi, ekskursantu grupas un individuāli apmeklētāji)
Valsts kultūras priekšmetu reģistrā esošie priekšmeti tiktu restaurēti izvietoti apskatei un lietošanai tiem paredzētajā veidā, tādējādi popularizējot Latvijas valsts unikālos kultūras priekšmetus.

Paredzamie projekta rezultāti

Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīca atgūs zudušos kultūrvēsturiskos priekšmetus, Latvijas valsts  kultūras priekšmetu sarakstā iekļautie priekšmeti būs redzami ne tikai sarakstos, bet arī klātienē, vietā, kur tie sākotnēji uzstādīti.

Katrs Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā atgriezts vēstures un kultūras priekšmets atdzīvina baznīcu kā ēku un rada aizvien lielāku interesi iedzīvotājiem un tūristiem izvēlēties kā apskates objektu baznīcu un apmeklējuma mērķi Rūjienas pilsētu.