Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
16689.84 EUR
Finansējums no VKKF:
5260.00 EUR
Līdzfinansējums:
11429.84 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts /Tiks atbalstīts, ja kāds no projektiem netiek īstenots

Kopsavilkums

Projekta “NO KLASIKAS LĪDZ AVANGARDAM” ietvaros Valkā, laikā no 2022. gada 4. līdz 7. augustam iecerēts organizēt Starptautisko laikmetīgā teātra festivālu “Tālvils 2022”, kas tiek rīkots reizi divos gados un notiks jau 14. reizi, šogad ar devīzi- No klasikas līdz avangardam!

Valkas novada dome ar šo projektu realizē Valkas novada domes 2017.gada  23. februārī apstiprinātās programmas  “Valkas novada kultūras attīstības programma 2016.- 2022.gadam” vienu no stratēģiskiem mērķiem- veidot Valkas pilsētu un novadu par interdisciplināru pasākumu un festivālu norises vietu nacionālā un starptautiskā līmenī. Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā - teātra izrādes, mākslas izstādes, radošā sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu Vidzemes reģionā, tajā ietverot starptautiskas laikmetīga teātra izrādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

Starptautiskais laikmetīgā teātru festivāls “Tālvils 2022” laika gaitā ir kļuvis par visvairāk apmeklēto teātra izrāžu platformām Vidzemē, kas ir pamatots pierādījums tam, ka Vidzemes pierobežas pilsētā Valkā šāds starptautisks teātru mākslas notikums ir nepieciešams un kvalitatīvi realizējams.

Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā - teātra izrādes, mākslas izstādes, radošā sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu Vidzemes reģionā, tajā ietverot starptautiskas laikmetīga teātra izrādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

Šī gada festivāla programmā festivāla rīkotāji piedāvās:7 dažāda žanra izrādes un 2 meistarklases.

 

Mērķi

Projekta „No klasikas līdz avangardam” mērķis ir starptautiskās laikmetīgās teātra mākslas popularizēšana Vidzemē un Vidzemes pierobežas reģionā, ar to sekmējot profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē. Sekmēt mūsdienu laikmetīgās teātra mākslas daudzveidīgo iestudējumu izplatību, pieejamību  Vidzemē un Vidzemes pierobežas reģionā;

2022. gadā paplašinot festivāla programmu, palielināt teātra izrāžu apmeklējumu par 10%. 

Vidzemes pierobežas reģionam kļūt par visvairāk apmeklētāko pasaules  laikmetīgā teātra vietu Latvijā

 

Uzdevumi

Aktivitātes un uzdevumi

Festivāla koncepcijas izstrāde  2022. gada 1. kvartāl

Teātru izrāžu atlase, vienošanās 2022. gada 1. kvartāls

Telpu un tehniskā nodrošinājuma sagatavošana teātru izrādēm  2002.gada 3. kvartāls

Biļešu sagatavošana un iepriekšpārdošana starptautiskais laikmetīga teātru festivāls “Tālvils”:

Valkas pilsētas kultūras nams, Smiltenes, Strenču TIC, www.bilesuparadize.lv  2002.gada 2. un 3. kvartāls

Publicitāte, reklāma -afišas ,LETA, BNS, www.valka.lv, kasnotiek.lv, notikumi.lv,  lnt.lv, Vidzemes, TV ,Laikrakstiem „Ziemeļlatvija”, „Valkas novada vēstis”, „Latvijas avīze”, „Valgamaa” (Igaunija), Radio Valkai, SWH ziņu dienestam, Radio Ruut (Igaunija)  2022. gada 1., 2., 3. kvartāli

Ielūgumi -finansiālo un informatīvo atbalstītāju pārstāvjiem 2022. gada 2. un 3. kvartāli

Starptautiskā laikmetīgā teātra festivāla “Tālvils” norise 2022. gada 3. kvartāls

Projekta izvērtējums, norēķini, atskaites 2022. gada 3. kvartāls

 

 

x

3. Prioritāte

Valkas novada pašvaldība ar šo projektu apliecina nepieciešamību mūsdienu laikmetīgas skatuves mākslas organizēšanai Valkā, tā veidojot koordinētu un mērķtiecīgu sadarbību ar pasaules teātru kolektīviem.

Ieguvēji un mērķauditorija

- laikmetīgās teātra mākslas daudzveidības pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā palielināta par 10%, tā veicinot demokrātiskas, atvērtas sabiedrības attīstību visā kopienā
-laikmetīgā profesionālā teātra mākslas iekļaušana sabiedrības ētisko un estētisko vērtību attīstībā jauniešu auditorijā
-apgūtas progresīvākās metodikas laimetīgā teātra mākslā - teātra interesenti
-intereses veicināšana par laikmetīgā teātra izpausmēm, tā sekmējot personības pilnvērtīgu attīstību jauniešu vidū

Paredzamie projekta rezultāti

  • laikmetīgās teātra mākslas daudzveidības pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā palielināta par 10%, tā veicinot demokrātiskas, atvērtas sabiedrības attīstību
  • laikmetīgā profesionālā teātra mākslas iekļaušana sabiedrības ētisko un estētisko vērtību attīstībā izrādot 7  laikmetīgā teātra izrādes
  • apgūtas progresīvākās metodikas laimetīgā teātra mākslā interesentiem nodaot 2 mestarklases katra 4 stundu apjomā
  • intereses veicināšana par laikmetīgā teātra  izpausmēm, tā sekmējot personības pilnvērtīgu attīstību jauniešu auditorijā
  • ar teātra mākslas palīdzību veicināta indivīda harmoniskas personības veidošanās
  • starptautisku sakaru un radošas sadarbības veicināšana starp teātriem pasaulē

      -  Palielinājusies Valkas novada  uzņēmēju  pakalpojumu izmantošana par 5 %