Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ruckas mākslas fonds
Projekta kopējās izmaksas:
4775.30 EUR
Finansējums no VKKF:
2982.95 EUR
Līdzfinansējums:
1792.35 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2700,00 EUR

Kopsavilkums

Ruckas mākslas fonds sadarbībā ar partneriem Kulturanova Serbijā un ART 365 Melnkalnē Radošās Eiropas projekta “Neredzamās dzīves” ietvaros 2021. gada jūlijā Cēsīs noorganizēja fotogrāfu rezidenci, kurā piedalījās 15 fotogrāfi no trim valstīm - Latvijas, Serbijas un Melnkalnes. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību Cēsīs tika izveidots materiāls multimediālajai izstādei "Neredzamās dzīves", kurā, izmantojot rezidences laikā tapušās fotogrāfijās un kopīgi skaņu ainavai ierakstītās skaņas un intervijas, tiek dokumentētas cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves Cēsīs. No 2022. gada 5. aprīļa līdz 5 jūnijam multimediālā izstāde "Neredzamās dzīves" būs pieejam tirdzniecības centra Origo telpās Rīgā. Izstāde ir nebijis notikums Latvijas kultūras telpā, jo apvienojot sociālo problemātiku ar vizuālās mākslas elementiem, tā vēsta par cilvēku ar redzes traucējumiem ikdienas norisēm un dzīvēm, tādējādi informējot plašāku sabiedrību un veicinot iekļaušanas jautājuma aktualitāti. Papildus izstāde pielāgota personām ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, izmantojot dažādus risinājumus, tādējādi kalpojot par piemēru iekļaujoša kultūras un mākslas piedāvājuma veidošanā. Savukārt ar Vidzemes kultūras programmas 2022 un Cēsu novada pašvaldības atbalstu 2022. gada vasarā (jūnijs – augusts) izstādi plānots pārvest un uzstādīt Vidzemes koncertzāles Cēsis Mākslas galerijā, padarot to pieejamu Cēsu novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un viesiem, vietējā mērogā stāstot lokāli nozīmīgus stāstus par kopienu, kas dzīvo mums līdzās.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis ir piedāvāt plašākai sabiedrībai multimediālo izstādi “Neredzamās dzīves”, kas īpaši pielāgota arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem un vēsta par šīs kopienas dzīvi no dažādiem aspektiem. Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt paraugu citām kultūras un mākslas organizācijām izstāžu pielāgošanai šo mērķa grupu vajadzībām. Tie atbilst Vidzemes kultūras programmas mērķim nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, kā arī vienai no programmas prioritātēm - Vidzemes reģiona vietējo kopienu attīstība.

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķus, projektā paredzēts īstenot šādus uzdevumus:

  • Projekta komunikācijas plāna un komunikācijas materiālu sagatavošana multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” popularizēšanai Cēsīs un Vidzemē;
  • Multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” demontāža tirdzniecības centra Origo telpās Rīgā 2022. gada jūnijā; 
  • Multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” pārvešana un uzstādīšana Vidzemes koncertzāles Cēsis Mākslas galerijā 2022. gada jūnijā;
  • Multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” norises nodrošināšana Vidzemes koncertzāles Cēsis Mākslas galerijā no 2022. gada jūnija līdz augustam;
  • Komunikācijas aktivitāšu īstenošana multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” popularizēšanas nolūkos, tostarp diskusijas par pieejamības jautājumiem aktualizēšana sadarbībā ar Labklājības ministriju un Latvijas Neredzīgo biedrību.
2. Prioritāte

Multimediālā izstāde "Neredzamās dzīves" vēsta par Cēsīs dzīvojošās Neredzīgo biedrības kopienas biedriem un to dzīvēm, atklājot plašākai sabiedrībai lokāli nozīmīgus stāstus par kopienu. Papildus izstāde pielāgota personām ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, izmantojot dažādus risinājumus, tādējādi kalpojot par piemēru iekļaujoša kultūras un mākslas piedāvājuma veidošanā, un sekmējot vietējās kopienas attītstību un iekļaušanu sabiedrībā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Cēsu novada iedzīvotāji un pilsētas viesi. Īpaši svarīgas mērķa grupas ir cilvēki ar redzes traucējumiem, seniori, kā arī cilvēki ar lasīšanas traucējumiem, papildus no pieejamības viedokļa multimediālā izstāde pielāgota arī personām ar dzirdes un kustību traucējumiem. Lielu daļu izstādes mērķauditorijas veido Vidzemes koncertzāles Cēsis apmeklētāji un Cēsu novada un pilsētas viesi.

Paredzamie projekta rezultāti

  • noorganizēta 1 multimediāla izstāde, kas piemērota cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem;
  • popularizēts labās prakses piemērs citām kultūras un mākslas institūcijām izstāžu organizēšanai cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem;
  • atspoguļoti vietējās Cēsu kopienas – Latvijas Neredzīgo biedrības piecu biedru dzīvesstāsti.