Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
4250.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3750.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts "5 mākslas formas" ir pieteikums Vidzemes kultūras programmas 2022. pirmajā prioritātē, liekot uzsvaru tieši uz jauniešu mērķauditorijas vecumā no 15 līdz 25 gadi iesaisti kultūras un karjeras izglītības procesos, piedāvājot piecu dažādu mākslas formu kā radošu izpaušanās veidu izzināšanu un praktisku darbošanos kopā ar piecām sievietēm kultūras pasaulē. Piecas meistarklases vadīs piecas profesionālas, atvērtas un enerģiskas sievietes, kuras ir Gulbenes novada patriotes, tādā veidā rādot piemēru jauniešiem par to, kā sev tīkamu arodu un iegūto izglītību var pārvērst profesionālā izpausmē, iepriecinot gan citus cilvēkus, gan nopelnot naudu un veicinot novada attīstību kopumā. Piedāvātās piecas mākslas formas pamatā ir saistītas ar klasiskām vērtībām, kurām mākslinieces ir pielikušas klāt savu īpašo "odziņu". Tas būtu - īpaša dizaina keramikas trauku izgatavošana; režija, pasākumu vadīšana un debija romāna rakstīšanā; dabas bagātību un enerģijas ielikšana audumos un apģērbā; industriālas vides fotografēšana; literatūras pērļu izcelšana un apvienošana pastaigu maršrutos. Tikšanās vietas jauniešiem ar meistarklašu vadītājām tiek plānotas nozīmīgos Gulbenes novada kultūrvēsturiskā, industriālā mantojuma objektos un ārvidē - Gulbenes dzelzceļa stacija un Gulbenes dzelzceļa vēsturiskais mezgls, Gulbenes Valsts komercskola un arodskola (tagad atrodas Gulbenes novada vidusskola), Druvienas Vecā skola – muzejs, Stāķu parks – Dabas viesistaba; tā paspilgtinot kultūras kā vērtības nozīmi mūsdienu procesos un veicinot Gulbenes novada kā tūrisma un atpūtas galamērķa atpazīstamību.

Mērķi

Veicināt jauniešu līdzdarbošanos piecās dažādās mākslas formās, sniedzot piecus dažādus kultūras procesu un karjeras izglītības mijiedarbības piemērus, tādā veidā radot izpratni par konkrēto radošo aktivitāšu idejas rašanos, tās realizēšanu un sasaisti ar profesionālo darbību, akcentējot gan kultūrvēsturisko un industriālo mantojumu, dabas bagātības, literārās vērtības tagad un senatnē, komunikāciju ar cilvēkiem. 

Uzdevumi

Projektā tiks piedāvātas sekojošas piecas mākslas formas ar konkrētiem uzdevumiem:

1. Māksla rakstīt un radīt -

1.1. Sniegt informāciju pieredzes stāsta formā par rakstīšanas mākslas ceļu no bloga līdz romānam, sasaistot ar režiju un pasākumu vadīšanu.

1.2. Nodrošināt radošo darbošanos kā ideju laboratoriju par jauniešiem aktuālām tēmām, par kurām būtu jārunā gan mūsdienu literatūrā, gan dažādos mediju kanālos.

2. Māksla izcelt dabas skaistumu -

2.1. Sniegt informāciju pieredzes stāsta formā par dabas bagātību izmantošanu mākslas tapšanas procesā no sākuma līdz gala rezultātam un tā sasaisti ar profesionālo dzīvi, par augu enerģiju un nozīmi cilvēku dzīvē.

2.2. Nodrošināt radošo darbošanos jauniešiem audumu krāsošanā abstraktā tehnikā, izmantojot ziedus un pārtiku, un EcoPrint tehnikā, izmantojot koku un krūmu lapas un veidojot precīzas augu kontūras uz auduma.

3. Māksla fotografēt industriālu vidi

3.1. Sniegt informāciju pieredzes stāsta formā par foto mākslas apguvi, izkopšanu un sasaisti ar profesionālo dzīvi.

3.2. Nodrošināt radošo darbošanos, jauniešiem pašiem fotografējot industriālu vidi - Gulbenes dzelzceļa mezglu, kas ir vēstures, cilvēku dzīves stila, arhitektūras un kultūras liecība mūsdienās.

3.3. Nodrošināt fotogrāfiju apstrādi, analīzi un izstādes veidošanu.

4. Māksla izcelt dzimtā novada pērles

4.1. Sniegt informāciju pieredzes stāsta formā par vienu no piecām literārajām klausāmtakām "Ceļi, kas paliek: no vārda uz vārdu" veltītu rakstniekam Jānim Porukam, pārrunājot ar jauniešiem lasīšanu un nelasīšanu, vērtību saglabāšanu mūsdienās un takas tapšanas procesu.

4.2. Nodrošināt radošo darbošanos sietspiedes tehnikā un došanos takas izzināšanas gaitās.

5. Māksla domāt ārpus rāmjiem

5.1. Sniegt informāciju pieredzes stāsta formā par darbu ar akmensmasu un unikālu keramikas trauku izveidi, sasaisti ar profesionālo dzīvi, domājot ārpus rāmjiem un parādīt jauniešiem šo iespēju, piedāvājot citādākus traukus un mākslas priekšmetus, nebaidoties riskēt un uzrunājot tādā veidā cilvēkus.

5.2. Nodrošināt radošo darbošanos ar akmensmasu, veidojot savus unikālos mākslas darbus.

1. Prioritāte

Projekta meistarklases tiks piedāvātas jauniešu mērķauditorijai vecumā no 15 līdz 25 gadiem, lai veicinātu jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, izzinot kultūras procesus caur piecām dažādām mākslas formām un karjeras izglītības piemēriem, izceļot kultūras, dabas un cilvēkattiecību vērtības sasaistē ar domāšanu ārpus rāmjiem un savas unikālās, īpašās "odziņas" atrašanu un integrēšanu profesionālajā darbībā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuriem interesē dažādas mākslas izpausmes formas, kuri vēlas sasaistīt savu interesi un radošo talantu ar nākotnes karjeru, jaunieši, kuri tur cieņā kultūrvēsturiskās un industriālā mantojuma vērtības, dabas bagātības, literatūras pērles un cilvēkattiecību vērtības.

Paredzamie projekta rezultāti

Visu piecu meistarklašu rezultātā ir plānots piedāvāt dalību 75 jauniešiem. Meistarklašu rezultātā jauniešiem būs iespēja ne tikai gūt informāciju par vadītāju pieredzes stāstiem, bet arī līdzdarboties radošajās aktivitātēs, iemācīties jaunas dažādu mākslas formu tehnikas vai pieejas, savienojot kultūrvēsturiskā, industriālā mantojuma vērtības, dabas bagātības, literatūras vērtības, tradīcijas, prasmi komunicēt ar cilvēkiem un veidot uz sadarbību vērstas cilvēkattiecības.

Meistarklašu vadītājas ir kā veiksmes piemērs jauniešiem par to, kā savu interesi un talantu radošajā sfērā pārvērst profesionālajā darbībā, kas ir vērsta uz konkrētas mērķauditorijas vajadzību apmierināšanu, realizējot to dzimtajā novadā vai, spēcīgu ģimenes un piederības sajūtu vadītas, attīstīties par personībām un autoritātēm. Jaunieši iegūs prasmi domāt ārpus rāmjiem, veidojot mijiedarbību starp kultūras procesu vērtībām un unikalitāti mūsdienu daudzveidīgajā piedāvājumā. Tas būs pieredzējums balstīts uz prakstisku darbošanos.

Tā kā meistarklases tiks plānotas vadītāju radošajās darbnīcās vai Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma vietās iekštelpās un ārvidē, tad ieguvums būs abpusējs - tā būs iespēja dalībniekiem izzināt Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu un tūrisma uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem vai pietuvinātās jomās strādājošajiem iegūt jaunus klientus ilgtermiņā.