Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
5500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5500.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Madonas novada Indrānu pagasta "Dārziņos" dzejnieces un nacionālpatriotes mājvietas teritorijā, blakus Broņislavas Martuževas dzejas klētij, tiek veidots mākslas un vides objekts – Broņislavas Martuževas dzejas dārzs, kurā, ar LVM un VKKF atbalstītās VKP 2021 atbalstu, īstenots projekta “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi” 1.posms – tēlnieka Ģirta Burvja 3 laukakmeņu kompozīcija: Loga / krusta akmens (iedvesmojoties no dzejnieces iztēles par to, kāds varētu būt piemineklis Martuževu dzimtai), Rakstu rakstu akmens (veltījums brālim un līgavainim, kuri nepārnāca no kara) un Liepas akmens (veltījums zibens skartajai dižliepai un dzejai).

2022. gadā tiek īstenots “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņu” 2. posms” – kompozīcija papildināta ar tēlnieka Ģirta Burvja veidotiem 2 akmeņiem: Pretošanās akmens  (veltījums Nacionālajai Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem ar moto: “Sirds  nepanesa laimes šīs / Viens pats pret miljoniem es cēlos”) un Avota lāses akmens (“Es avotā biju, es lāse tapu, / Es izritēju caur ceļmallapu” – lielums mazumā, dzīvības dzīsliņu sasaiste ar esamību laiku lokos). Likteņgaitās un dzejā balstītie Rakstu akmeņi veido atvērtu auditoriju, kurā nokļūstot, varam skatīt, lasīt, just. Uz akmeņiem būs dažādās tehnikās veidoti raksti, dažādu materiālu apvienojums stilistiski vienotā tēlnieka autortehnikā. Akmens tēls kā pamatīguma simbols ierakstīts arī  Martuževas dzejā: "Es tikai akmens vārtu stabā. / Un akmens nemīl kustināms". Viņas pierakstītajās tautasdziesmās ir arī šāda: “Akmiņs sēd teirumā / Zam zaļuo ūzuleņa, / Tī Dīveņš atsasāda, / Muora lyka launadzeņu”.  Arī apmeklētājs uz kāda no akmeņiem var pasēdēt, un varbūt... arī kopā ar Dieviņu.

Mērķi

1. Gatavojoties Broņislavas Martuževas simtgadei (1924-2012) un iedvesmojoties no viņas radošā mantojuma un likteņgaitām, teritorijā pie Dzejas klēts attīstīt uzsāktā Broņislavas Martuževas dzejas dārza veidošanu.

2. Īstenojot projekta “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” 2. posmu, papildināt Dzejas dārzu ar vēl 2 Rakstu akmeņiem, attīstīt kvalitatīvu kultūrvidi, veicināt jaunradi un profesionālās nacionālās mākslas un kultūrvides pieejamību Vidzemē, veidojot radošu sadarbību ar tēlnieku, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionā.

Uzdevumi

1. Atbilstoši 2021. gadā izstrādātajam  skiču projektam "Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi" tēlnieks Ģirts Burvis veic Pretošanās akmens un Avota lāses akmens izveidi. Akmeņi 2021. gadā ir atvesti uz Lubānu un tēlnieks darbus veic Dzejas dārza teritorijā.

2. Akmens tēlu tapšanas laikā kā vērotāji tiek iesaistīta sabiedrība - Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA  draugi un atbalstītāji, Lubānas mākslas skolas audzēkņi un citas ieinteresētas personas - notiek tēlnieka darba meistarklases / paraugstundas, iepriekš tās izziņojot.

3. Projekta "Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi" noslēgums - jaunizveidoto akmens tēlu un visas akmens tēlu kompozīcijas atklāšanas svētki.

3. Prioritāte

Saglabājot un attīstot vienotu kultūras un dabas mantojumu, kultūrvidē pie Broņislavas Martuževas dzejas klēts tiek veidots Dzejas dārzs, teritorijā izvietojot Ģirta Burvja veidotos "Broņislavas Martuževas rakstu akmeņus". Godinot un popularizējot dzejnieces nemateriālo mantojumu (dzeju un likteņgaitas) un vairojot interesi un zināšanas arī par Latvijas vēsturi, vienlaicīgi tiek attīstīta arī profesionālās tēlniecības mākslas pieejamība Vidzemē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Patiesie labuma guvēji - Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA draugi un atbalstītāji, Broņislavas Martuževas mantojuma, Latvijas vēstures, profesionālas tēlniecības un kvalitatīvas kultūrvides cienītāji, skolu un mākslas skolu audzēkņi un citas ieinteresētas personas - Vidzemē un Latvijā. Pretošanās akmens (veltījums Martuževas 5 pagrīdē pavadītajiem gadiem, Nacionālajai Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem) aktuāli sasaucas ar Ukrainas varonīgo cīņu pret Krievijas iebrukumu.

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Savlaicīgi gatavojoties Broņislavas Martuževas simtgadei (1924-2012) un iedvesmojoties no viņas radošā mantojuma, dzejas un likteņgaitām, teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts uzsākta Broņislavas Martuževas Dzejas dārza veidošana: īstenots projekts “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi”. Tēlnieks Ģirts Burvis līdzās jau 2021. gadā izveidotajiem kompozīcijas akmeņiem: Loga / krusta akmens (piemineklis Martuževu dzimtai), Rakstu rakstu akmens (veltījums brālim un līgavainim, kuri nepārnāca no kara) un Liepas akmens (veltījums zibens skartajai dižliepai un dzejai), 2022. gadā kompozīciju papildinās ar diviem akmeņiem: Pretošanās akmens  (veltījums Nacionālajai Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem ar moto: “ Sirds  nepanesa laimes šīs / Viens pats pret miljoniem es cēlos”) un Avota lāses akmens (“Es avotā biju, es lāse tapu, / Es izritēju caur ceļmallapu” – lielums mazumā, dzīvības dzīsliņu sasaiste ar esamību).
  2. Godināta dzejnieces - nacionālpatriotes un Latvijas tīrradņa - piemiņa un vērtības.
  3. Veidota kvalitatīva novada kultūrvide un veicināta jaunrade, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un profesionālas mākslas pieejamību novadā, Vidzemē, Latvijā.
  4. Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem (un citiem interesentiem) būs praktiska iespēja piedalīties akmeņu kompozīcijas veidošanās procesā.
  5. Novada tūristiem, apmeklējot kultūrvietu Broņislavas Martuževas dzejas klēts, tiek piedāvāts jauns, kvalitatīvs vides objekts.

Veltījumā 18. novembrim Martuževa raksta: Svin svētkus upe mana, / Svin svētkus akmeņi... Pretošanās akmenī ietvertā pēckara pretošanās simbolika skarbi sasaucas ar mūsdienu situāciju Ukrainā un apliecina, cik trausla un sargājama tēvu zemes brīvība un neatkarība ir visos laikos. Mūsu projekts ir atgādinājums to nekad neaizmirst.