Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE
Projekta kopējās izmaksas:
2580.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1780.00 EUR
Līdzfinansējums:
800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Sidegundes plenēri Mālpilī ir sevi prezentējuši kā lokālu vietējo parādību Mālpils kultūras dzīvē.

Ir noslēdzies zināms posms Mālpils plenēru darbībā. Uzsākot plenērus 2003. gadā,  to galvenie uzdevumi bija divi – uzturēt un nostiprināt Mālpils pagasta iedzīvotāju interesi un izpratni par mākslu (tikšanās ar iedzīvotājiem, izstādes), kā arī - veidot un uzturēt mākslinieku paaudžu sadarbību un tradīciju pārmantojamību (kopīgs darbs plenērā, personīgu kontaktu izveide, vakaru sarunas).  Ir aizgājuši gadi, un daudzi vecie mākslinieki, ar kuriem  tika uzsākta  plenēru darbība (V. Ozols, B. Baumane, G. Barkāns,  B. Goģe, N. Karagodins,  P. Martinsons, A. Merkmanis, M. Zītare  un citi)  ir aizgājuši mūžībā, jaunie ir izauguši, un ir dabīgi, ka jādomā par plenēru koncepcijas maiņu.

Ievērojot to, kā pēdējos gados mainās gan dzīves temps, gan sadzīves un vides apstākļi, uzskatām, ka plenēru koncepcija papildināma ar jaunu darbības mērķi, kas, iespējams, drīzumā varētu izvirzīties par galveno, un tā ir vides aizsardzība un kultūras mantojuma saglabāšana. Mākslinieka darbs plenērā un radušies mākslas darbi skatāmi arī kā latviskās ainavas vērtību izpēte, vērtējums un saglabāšana, tas pats attiecas arī uz kultūras pieminekļiem.

Konferences programmā iekļautās tēmas, kur nozīmīga vieta pieder Vidzemes ainavas estētiskās vērtības akcentējumam,  palīdzēs Mālpils plenēru koncepcijas izveidē,  dos iespēju skatīt šos plenērus Latvijas mākslas dzīves kopainā.

Konferences lekciju materiāls tiks ierakstīts un to varēs noklausīties gan biedrības mājas lapā, gan būs pieejams Mālpils Mūzikas un mākslas skolā, tādējādi vides saglabāšanas un saudzēšanas doma gūs tālāku attīstību.

Mērķi

Projekta mērķis organizēt konferenci, kurā apkopot informāciju gan par vēsturisko Vidzemes ainavas glezniecību, gan akcentēt plenēru kā mūsdienu mākslinieciskās iedvesmas avotu un apzināt 18 gadu laikā Mālpilī realizēto mākslinieku plenēru un simpoziju gūto pieredzi, tā radot iespēju nodrošināt kultūras procesu un šī vēsturiskā mantojuma pieejamību, nepārtrauktību un pēctecību Siguldas novadā, radot piederības sajūtu, atmiņas un pietāti pret radošām personībām un mantojumu.

Uzdevumi

  • Uzņemties atbildību par sabiedrības gaumes un estētisko vērtību veidošanu.
  • Dot iespēju Mālpils sabiedrībai iepazīties ar Latvijā ievērojamu vizuālās mākslas meistaru daiļradi un mākslas tapšanas procesiem 18 realizētajos plenēros.
  • Iepazīstināt interesentus ar novada dabu un kultūru, akcentējot vietējās kultūrvēsturiskās vērtības un Mālpili kā Vidzemes dabas ainavas savdabīgu sastāvdaļu un iedvesmas avotu ainavu glezniecībai.
  • Apkopot plenēru gaitā tapušos foto materiālus un izveidot kompaktu vizuālo versiju publicējot to Mākslinieku biedrības SIDEGUNDE mājas lapā.
  • Piesaistīt lektorus – attiecīgās mākslas nozares un izglītības speciālistus.
  • Papildināt ar iepriekšējo plenēru dalībnieku darbiem Mālpils kultūras centrā veidoto un Siguldas novada pašvaldības atbalstīto 2022. gada plenēra "Mergupe krāsās" ekspozīciju, tā dodot iespēju iepazīties ar darbiem visplašākajam iedzīvotāju lokam.
  • Izstādes laikā dot iespēju bērnu radošajām darbnīcām, tā radot interesi par dažādām mākslas nozarēm un tehnikām un palīdzēt veidot bērnu darbu pop-up izstādi.
  • Konferences laikā veikt lekciju videoierakstus un nodrošināt to publisku pieejamību.
  • Ja epidemioloģiskās situācijas dēļ, pasākums nevarēs notikt klātienē, tiks nodrošināta tā tiešsaistes norise.
2. Prioritāte

Konference veicinās informatīvi izglītojošu sadarbību ar Latvijā pazīstamiem mākslas zinātniekiem un māksliniekiem veidojot izpratni par profesionālo mākslu un popularizējot plenēru kā optimālu metodi mākslas skolu mācību programmās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Interesenti no visas Latvijas, Siguldas novada, plenēru dalībnieki, konferences dalībnieki un klausītāji, izstādes apmeklētāji, skatītāji, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi

Paredzamie projekta rezultāti

Konference radīs priekšstatu par plenēra nozīmi ainavu glezniecībā gan vēsturiskā griezumā, gan kā mācību metodi mūsdienu mākslas izglītības procesā, apvienojot dažādu paaudžu māksliniekus un tā piesaistot tos konkrētam novadam, ļaus Mālpils iedzīvotājiem novērtēt sava novada kultūrvēsturiskās un estētiskās kvalitātes un lepoties ar tām.

Projekta realizācijas rezultātā tiks apkopots un vizualizēts materiāls par 18 gados Mālpils pagastā notikušajiem plenēriem un simpozijiem, kuros piedalījušies 130 dažādu paaudžu profesionālie mākslinieki un kuru laikā tika dota iespēja senioru mākslinieku paaudzei radoši strādāt un dalīties atmiņās un pieredzē ar saviem kolēģiem. Laika gaitā mainot prioritātes, notika arī paaudžu maiņa, piesaistot jaunos, topošos māksliniekus. Katra plenēra galaprodukts ir izstāde un skatītāju tikšanās ar māksliniekiem. 

Plenēru darbu izlase un apkopotais vizuālais materiāls būs pieejams klātienē izstādē un neklātienē sociālajos tīklos, līdz ar to atvērts visai Latvijai. Tas varētu veidot daļu no nākotnes reālā vai virtuālā muzeja ekspozīcijas un būt par būtisku pienesumu gan Vidzemes, gan Siguldas novada, gan Mālpils pagasta kultūrvēsturiskajam mantojumam. 

Konferences programmā iekļautās tēmas, kur nozīmīga vieta pieder Vidzemes ainavas estētiskās vērtības akcentējumam, palīdzēs Mālpils plenēru koncepcijas izveidē, dos iespēju skatīt šos plenērus Latvijas mākslas dzīves kopainā.