Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
2322.33 EUR
Finansējums no VKKF:
1950.00 EUR
Līdzfinansējums:
372.33 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2022. gada 30. jūlijā biedrība “Ērmaņu muiža” sadarbībā ar folkloras danču kopu „Dandari“ rīko Danču Etnonakti 2022 – tautas danču vakaru ar iespēju ikvienam mācīties tradicionālās latviešu dejas un dziesmas, kopīgi izbaudīt tautas mūziku. Danču starplaikos paredzēts organizēt “Brīvo skatuvi”, dodot katram, kurš vēlēsies, uzstāšanās laiku, lai muzicētu un publikai atskaņotu kādu autentisku tautas melodiju vai dziesmu. 

Mūsu jauninājums - sadarbībā ar etnomuzikologu, folkloras pētnieku Oskaru Patjanko līdz 2022. gada 27. jūlijam izpētīt, sagatavot un izdot tautas dziesmu izlasi "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīca". Dziesmu burtnīcā paredzēts iekļaut 14 interesantākās apkārtnes dziesmas - pierakstītas no teicējiem, kas dzīvojuši Ērmaņu muižas apkaimē (Malienā, Annā, Mālupē u.c.). Pētniecības avoti - Andreja Jurjāna, Emīla Melngaiļa, Latviešu folkloras krātuves materiāli (Alūksnes novada 7. un 23. zinātniskās ekspedīcijas).

Mērķi

Danču Etnonakts 2022 būs astotais Etnonakts pasākums. Mūsu mērķis ilgtermiņā ir uzturēt dzīvas tautas melodiju un danču soļu tradīcijas mūsdienās, nodrošinot folkloras kustību novadā. Dziesmu burtnīcas mērķis ir eksponēt un aktualizēt lokālo tautas dziesmu mantojumu, ietverot pēc iespējas dažādākos tradicionālās mūzikas stilus, kā arī dot iespēju izmantot dziesmas ne tikai Danču Etnonakts pasākumā. 

Uzdevumi

*Līdz 2022. gada 20. jūlijam sagatavot dziesmu izlasi "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīca" (14 dziesmas) - izpēte, atlase, nošu salikums, dizains, makets;

*Līdz 2022. gada 27. jūlijam izdot dziesmu izlasi "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīca" (200 gab.);

*2022. gada 30. jūlijā noorganizēt pasākumu Danču Etnonakts 2022, prezentēt jauno izdevumu "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīca".

2. Prioritāte

Etnonakts vadmotīvs ir etniskās indentitātes apzināšanās, visiem pasākuma dalībniekiem aktīvi līdzdarbojoties kopējā mūzikas un dejas pārdzīvojumā. Ikgadējā Danču Etnonakts uztur dzīvas mūsu tautas melodiju un danču soļu tradīcijas, nodrošinot folkloras kustību novadā un tuvējos kaimiņu novados. Projekta ietvaros apzināsim Ērmaņu muižas apkārtnes skaistākās un unikālākās dziesmas, sagatavosim un izdosim dziesmu burtnīcu, vakara gaitā tās visiem kopīgi izdziedot.

Ieguvēji un mērķauditorija

Etnomūzikas un seno danču entuziasti no visas Latvijas, kā arī mūsu pastāvīgie apmeklētāji no Alūksnes un apkārtējiem novadiem (bez vecuma ierobežojumiem). Katru gadu auditorija paplašinās (ģeogrāfiski) un paliek jaunāka (pēdējos gados aktīvs pieaugums ir jauniešu vecuma grupā, ģimenēm ar bērniem).

Paredzamie projekta rezultāti

*Tiks izdota tautas dziesmu izlase "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīca", apkopojot 14 dziesmas (teksti un notis). Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu mantojuma izpēti un dziesmu atlasi veiks viens no vadošajiem etnomuzikologiem Oskars Patjanko.

Plānots izdot 200 dziesmu burtnīcas. Tās galvenokārt tiks izmantotas pasākuma vakarā. Daļa burtnīcu ilgtermiņā tiks izmantotas kā biedrības “Ērmaņu muiža” prezentācijas materiāls, kopumā veidojot unikālu bibliogrāfisko pienesumu etnomūzikas fiksācijai.

 

*Tiks noorganizēts 1 kultūras pasākums – Danču Etnonakts.

Plānotais apmeklētāju skaits – 150.

Apmeklētāji folkloras danču kopas “Dandari” vadībā apgūs un dejos tautas dančus; piedalīsies brīvās skatuves programmā, sniedzot savus muzikālos priekšnesumus; kopā ar Dandari mūziķiem izdziedās "Ērmaņu muižas apkārtnes dziesmu burtnīcas" dziesmas.

 

*Tiks iegūts atbalsts biedrības “Ērmaņu muiža” kultūras aktivitātēm, ļaujot realizēties biedrības vienai no iecerēm – uzturēt un aktualizēt tautas mūziku Alūksnes novadā un tās apkārtnē.