Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
7270.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2070.00 EUR
Līdzfinansējums:
5200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2070,00 EUR

Kopsavilkums

Iesniegtā projekta "Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās" plāns ir atdzīvināt dzīvās senatnes elpu, viduslaiku garu un paražas, radīt jaunu nebijušu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu.

Ērģemes pilsdrupas, valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis, ir īpaša vieta Valkas novadā, kas  celta 14- 16 gs kā Livonijas  ordeņa pils.

Pirmo reizi pēc vairākiem  klusuma gadiem  pils pagalmā  tiks veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un tā izziņas process, izmantojot dzīvās vēstures metodi- teorētiskas zināšanas un praktiskas aktivitātes/radošas darbnīcas par viduslaiku dzīves bruņinieku darbībām, virtuvi, paražām, notikumiem, klausīties  tā laika mūzikas atskaņojumu no daļēji atjaunotā pils torņa u.c.

Plānoti  stāstījumi/ aktivitāšu darbnīcas bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kuru īstenošanā iesaistīsies pils pārvaldnieks un dzīvās vēstures programmas  izveidotājs Uģis Urtāns, Vēstures izpētes un rekonstrukciju klubs "Rodenpoys", "latvju saimniece"-  Ilze Briede, Valkas muzeja un mākslas skolas  darbinieki, mūziķi u.c.

Plānotā mērķauditorija- Latvijas un Dienvidigaunijas dažādas sabiedrības vecuma un interešu grupas.

Projekta īstenošanu 2022.gada 30.jūlijā projekta komanda ir iecerējusi kā ikgadēju jaunu tradīciju kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma popularizēšanā nākamajos gados jūlija pēdējā sestdienā.

Galvenais projekta īstenošanas ilgtermiņā rezultāts- ir atdzīvināta viduslaiku elpa pils pagalmā- radīts jauns kultūrvēsturisks notikums par vēsturisko vērtību pārmantojamību, izpratni, vienlaicīgi aktualizējot vēsturiskā objekta publicitāti.

Projekta budžets ir 7270 EUR, no VKP prasītais- 2070 EUR, t.i. 28,47 % no visām izmaksām.

Mērķi

Projekta "Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās" mērķis-  radīt jaunu, aizraujošu nebijušu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu Valkas novadā par vēsturisko vērtību pārmantojamību, tā veicinot sabiedrības izglītošanu, zināšanu pārmantojamību ar stāstījumiem, amatu prasmēm, praktiskām nodarbēm, kas veidotos kā ikgadēja tradīcija, tā saglabājot Vidzemes kultūrvēsturisko  vietu tās saglabāšanai un izmantošanai vēstures/kultūras izziņas tūrismā.

 

Uzdevumi

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai:

1. Projekta administrēšana

2. Radošo un tehnisko iespēju ideju ģenerēšana, koncentrējoties uz kvalitatīvu piedāvājumu apmeklētājiem

3. Vienošanās ar projekta satura veidotājiem, realizētājiem un tehnisko nosacījumu saskaņošana

4. Pilsdrupu iekšpagalma un apkārtnes  labiekārtošana un iekārtošana pāsākumam

5. Notikuma publicitātes, reklāmas un sociālo tīklu komunikācijas plāna izstrādāšana, īstenošana

6. Līdzfinansējuma piesaiste

7. Līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem  radošajām, tehniskajām grupām/ indivīdiem

8. Brīvprātīgo jauniešu  iesaistīšana komandas darbā, tā tiktu veicināta jauniešu ieinteresētība vēsturiskā materiāla izzināšanā

9. Notikuma atspoguļojuma relīzes, atskaišu sagatavošana, iesniegšana.

 

2. Prioritāte

Tiek popularizēta un saglabāta unikāla kultūrvēsturiska vieta- Ērģemes pilsdrupas Valkas novadā kā interesants izziņas tūrisma objekts, kas kā Livonijas pils 2023.gadā svinēs 700 gadus. Vēsturisko liecību saglabāšana un nodošana sabiedrībai, katra viduslaiku dzīves aina veido kopējo priekšstatu par vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, piederības sajūtas veicināšanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Latvijas un Dienvidigaunijas iedzīvotāji un viesi- sabiedribas un interešu grupas:
bērni un jaunieši, ģimenes, pieaugušie un seniori,
projekta komanda un projektā iesaistītie satura realizētāji,
brīprātīgie novada jaunieši, kuri iesaistīti projekta komandā,
Igaunijas vēsturisko izpētes kopu dalībnieki,
pastarpināti caur publikācijām izziņas tūrisma interesenti

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji- iesaistīti ap 40 projekta mākslinieciskie,  tehniskie dalībnieki, ap 30 novada brīvprātīgie jaunieši, ap 800 dažādu paaudžu apmeklētāji

3  teorētiskas/aktivitāšu darbnīcas- viduslaiku tērpu aprīkojums un pielietojums

3 teorētiskas/aktivitāšu darbnīcas- viduslaiku vēsturiskie priekšmeti , to pielietojums

1 teorētiska/aktivitāšu darbnīca par  Livonijas teritorijā apbruņojumu un ieročiem

1 viduslaiku muzikantu priekšnesumu prezentācija                                                                                                                                                                       

1 pārvietojama ekspozīcija par Livonijas ordeņa pili, arheologu  izpētes darbos atrastajiem vēsturiskajiem priekšmetiem

1  aktivitāšu darbnīca- viduslaiku pavārmāksla, ēdienu degustācija

3 radošas aktivitātes- dažādu priekšmetu veidošana  ar mālu, koku, metālu

2 viduslaiku spēles

zirgu izjādes

1 viduslaiku mūzikas  atskaņojums pils tornī

Kvalitatīvie rādītāji:

- popularizēts nozīmīgs kultūras/vēstures mantojums- Ērģemes pilsdrupas kā interesants  izziņas tūrisma objekts

- ir veicināta mērķauditorijas izpratne par vēstures pieminekļiem, vēsturisko laiku un to vietu un nozīmi Latvijas kultūrvēsturiskajā ainavā

- ir veicināts viduslaiku dzīves mantojuma  daļējs izziņas process

- aktualizēta izglītojoša un atpūtas vieta  novadā- Ērģemes pilsdrupas

- Igaunijas un Latvijas vēstures izpētes klubu dalībnieku/ indivīdu  turpmākās sadarbības ieceres Ērģemes pilsdrupās apspriešana