Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA deju studija BUMP
Projekta kopējās izmaksas:
15583.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6350.00 EUR
Līdzfinansējums:
9233.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

"MAN NEPIETIEK" ir mūsdienu dejas, mūzikas un audiovizuālās mākslas uzvedums, kurā profesionālu dejotāju un dziedātājas Aminatas Savadogo izpildījumā, caur dažādiem dejotāju tēliem, mūziku un audiovizuālās mākslas darbiem, tiek izstāstīta tematiskā līnija, kā indivīda mijiedarbībā ar dzīves sarežģījumiem un zaudējumiem, tiek piedzīvota  iekšējā progresija - no šaubu, trausluma un baiļu izjūtas, līdz jaudīgai, pārliecinātai un vitālai būtībai, kas apzinās savus iekšējos spēka resursus un prot krīzes momentus transformēt izaugsmē, turpinot savu esību jau daudz apzinātākā un autentiskākā veidolā.

Uzvedumā redzamie audiovizuālās mākslas elementi: video, audio, gaisma, ko iestudē un veido horeogrāfs, sadarbībā ar videomākslinieku un dejotājiem,  attēlo indivīda iekšējos  monologus, pārdzīvojumus un sajūtas.

Cilvēka psihoemocionālā veselība ir aktuāls temats, jo tā ir galvenais balsts cilvēka labklājības stāvoklim, kurā indivīds produktīvi realizē savas spējas un sniedz  ieguldījumu sabiedrībā.  Šis temats ir īpaši pelnījis pastiprinātu uzmanību un vērību neseno pasaules notikumu kontekstā, proti  Covid-19 pandēmija un tās ietekme uz sabiedrību, kas cilvēkos ir  vairojis iekšējo nepārliecinātību, bailes un nedrošību. Ir būtiski radīt, šodienas sabiedrībai uzrunājošus un iedvesmojošus, mākslas un kultūras projektus par šo tēmu, lai attīstītu gan garīgās, gan materiālās  kultūras vērtību izpratni cilvēkos.

Mērķi

Latvijas radošās industrijas pārstāvji, kā arī Rīgas un Pierīgas dejotāji, savstarpēji sadarbojoties, radīs oriģinālu mūsdienu dejas, mūzikas un audiovizuālās mākslas uzvedumu Rīgā, 2022. gada septembrī. Tas veicinās dalībnieku un skatītāju garīgās un materiālās kultūras vērtību izpratni, sabiedrībā popularizēs sadarbību projektus starp profesionālo mūsdienu deju un populārās mūzikas izpildītājiem, veicinot jaunradi un vairojot sabiedrībai pieejamo augstvērtīgo un kvalitatīvo kultūras daudzveidību tieši mūsdienu dejas žanrā.

Uzdevumi

 1. projekta darbības plāna izveide ņemot vērā cilvēku resursus, budžetu un grafiku;
 2. brīvprātīgo grupas noformēšana;
 3. uzveduma komandas sapulču organizēšana Zoom platformā un klātienē - deju studijas telpās, radošā satura un pieejamā tehniskā nodrošinājuma izklāsts, apspriešana, ideju ģenerēšana;
 4. uzveduma komandas darba pienākumu grafika izveide;
 5. uzveduma plāna un programmas izveidošana;
 6. uzveduma horeogrāfijas radīšana;
 7. uzvedumam paredzētā audiovizuālā materiāla sagatavošana, saskaņā ar uzveduma programmu: skaņas ierakstu apstrāde, videomateriālu veidošana, pēcapstrāde, gaismu risinājumu plānošana;
 8. mārketinga kampaņas un stratēģijas izveide;
 9. mārketinga kampaņai paredzēto materiālu sagatavošana: fotogrāfijas, video materiāli un apraksti, drukas faili;
 10. scenogrāfijas izveide;
 11. dejotāju iepazīstināšana ar kopējo uzveduma vīziju, ieceri un darba plānu;
 12. mēģinājumu un treniņstundu grafika izveide;
 13. horeogrāfiskā materiāla apgūšana un apvienotie dziedāšanas/dejas mēģinājumi;
 14. uzveduma tērpu iegāde un šūšana;
 15. aktīva komunikācija ar sabiedrību sociālo tīklu vidē: aptaujas, iesaiste;
 16. reklāmas kampaņas palaišana interneta vidē;
 17. reklāmas plakātu izvietošana Rīgas teritorijas publiskajos objektos un iestādēs;
 18. biļešu tirdzniecības organizēšanā tiešsaistē, interneta vietnē www.aula.lv, no ienākumiem paredzēts segt uzveduma realizācijas izmaksas;
 19. uzveduma norises vietas sagatavošana, iekārtošana;
 20. ģenerālmēģinājuma organizēšana ar tērpiem un audiovizuālās mākslas darbu iesaisti, bet bez gaismām;
 21. pilnā caurlaide uzveduma dienas rītā ar gaismām;
 22. uzveduma izrādīšana divās izrādēs vienā datumā;
 23. projekta vadības procesu monitorings un pēc uzveduma izrādīšanas rezultātu novērtējuma (atskaites) izveidošana;
 24. uzveduma video izveidošana un publicēšana sociālo tīklu Youtube, Facebook un Instagram platformās.
3. Prioritāte

Piedāvāt augstas kvalitātes mūsdienu mākslas uzvedumu, kurā caur oriģinālām skatuves idejām un risinājumiem, sintezējas mūsdienu deja, mūzika un audiovizuālā māksla, tādējādi popularizējot dažādu radošo industriju pārstāvju sadarbību projektus kultūras jomā, veicinot jaunradi un attīstot sabiedrībai pieejamās kultūras daudzveidību tieši mūsdienu dejas un mākslas žanrā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Rīgas un Pierīgas teritoriju iedzīvotāji:
1. iedzīvotāji, kuriem ir interese par mūsdienu mākslu: mūziku, deju, audiovizuālo mākslu, un par sintēzi starp dažādiem mākslas veidiem;
2. iedzīvotāji, kuri lieto sociālos tīklus;
3. iedzīvotāji, kuriem ir aktuāla, vai kādā dzīves posmā ir bijusi aktuāla, psihoemocionālās veselības izpratne, savas personības jautājumu risināšana, autentiskuma un pārliecības izjūta;
4. dejotāji un deju nozares pārstāvji, kuriem interesē nozares aktualitātes.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Auditorijai, līdz 800 skatītāju, tiks izveidota un izrādīta "MAN PIETIEK" - mūsdienu dejas, mūzikas un audiovizuālās mākslas uzvedums.
 2. Projekta realizēšana veicinās sabiedrības interesi par mūsdienu mākslu un specifiski- mūsdienu mākslas radošo pārstāvju sadarbības projektiem.
 3. Plašais dalībnieku (līdz 60 projekta dalībnieku, ieskaitot brīvprātīgos) un skatītāju (līdz 800 cilvēku auditorija) skaits nodrošinās plašu Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju iesaisti kultūras un mākslas jomā.
 4. Tiks izveidots uzvedumu atskata video, kas būs pieejams YouTube platformā, tādējādi popularizējot mūsdienu dejas skatuves mākslu un projektus internacionālajā sociālo tīklu vidē.
 5. Uzveduma organizēšanas un realizēšanas laikā, tiks piesaistīti līdz 30 brīvprātīgo jauniešu, kuri gūs pieredzi uzveduma organizēšanā un iespēju sadarboties ar Rīgas radošās industrijas pārstāvjiem.
 6. Latvijas mūsdienu dejas dejotājiem tiks dota iespēja izrādīt savus talantus un ieguldīto darbu, kas veicina turpmāku attīstību mūsdienu dejas nozarē.
 7. Pieredze, kas tiks iegūta, uzveduma veidošanā sadarbojoties dažādu radošo nozares profesionāļiem, stimulēs jaunu, inovatīvu kultūras un mākslas pasākumu veidošanos, tādējādi dažādojot Vidzemes kultūras piedāvājumu.