Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka, Gulbenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
1645.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1000.00 EUR
Līdzfinansējums:
645.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Gulbenes novada bibliotēka 2021. gada vasarā uzsāka aktivitātes pagalmā, izveidojot Āra lasītavu.  Sākumā tika domāts par visiem bibliotēkas apmeklētājiem. Realitātē Āra lasītavu apmeklēja pārsvarā bērni un skolēni, kuriem tika organizētas āra  aktivitātes. Bērnu vecāki izteica vēlēšanos pēc dažādām darbnīcām, kas bibliotekāru iespēju robežās tika piedāvāts. 2022.gada vasarā piedāvāsim Āra lasītavas apmeklētājiem bērniem un skolēniem radošo darbnīcu ciklu “Viegli (IZ)darīt”. Darbnīcas vadīs vietējie profesionāļi. Katra darbnīca noslēgsies ar reālu izgatavotu lietu vai jaunām prasmēm.

Darbnīcas notiks vienu reizi nedēļā,  katrai būs sava tēma un savs rezultāts. Katras darbnīcas ilgums četras stundas.

1. darbnīcu  - piekariņu izgatavošanu - vadīs Arvis Rubenis. Tajā tiks iepazīta ploterēšana, produktu personalizācijas iespējas un izgatavots piekariņš.

2. darbnīca būs kaligrāfijas darbnīca. To vadīs Jūlija Barinska. Dalībniekiem būs iespēja izprast kas ir kaligrāfija, kāpēc tā radās, tās vēsture un apgūti kaligrāfijas pamati.

3. darbnīca būs papīra liešanas darbnīca. To vadīs Līga Strapcāne. Tajā notiks papīra izgatavošana no sagatavotās masas.

4 darbnīca būs cianotipijas darbnīca. To vadīs Mairita Ķuze-Nakoskina. Cianotipijas rezultāts būs dekoratīvs papīrs, kuru varēs kombinēt ar fotogrāfijām, augiem, spalvām un citiem materiāliem.

5. darbnīca būs trauku apdruka dekolu tehnikā. To vadīs Sandra Dikmane. Darbnīcā tiks izveidots  J. Madernieka rakstu ornaments uz krūzes vai šķīvja.

Mērķi

Sniegt iespēju skolēniem gūt jaunas zināšanas un pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas; attīstīt radošumu un realizēt idejas ar sataustāmu rezultātu, tādejādi stiprinot vērtīborientāciju, sekmējot aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

Uzdevumi

  1. Sagatavot 5 radošas darbnīcas, pirms tam sazinoties ar darbnīcu vadītājiem, vienojoties par darbnīcu laikiem.
  2. Sagādāt un iepirkt darbnīcu materiālus.
  3. Dot iespēju dažāda vecuma skolēniem aktīvi, radoši un jēgpilni pavadīt vasaras brīvlaiku, veicinot radošumu, pilnveidojot darbnīcu dalībnieku radošās prasmes
  4. Gūt jaunas pozitīvas emocijas, izpaužoties radoši un redzot sava darba rezultātu
  5. Uzlabot sadarbības un komunikācijas prasmes, darbojoties kopā gan ar sava vecuma, gan citu vecumu skolēniem.

Dot iespēju vietējiem radošo darbnīcu vadītājiem, tai skaitā Gulbenes mākslas skolas skolotājiem,  prezentēt savas prasmes un iegūt jaunus interesentus savām aktivitātēm

1. Prioritāte

Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, tai skaitā radošās darbnīcās, apgūstot jaunas un iepriekš nezināmas prasmes un mācoties no pieejamiem, ne dārgiem materiāliem izveidot gaumīgu gala produktu. Radošās darbnīcas “Viegli (IZ)darīt” ir tieši šāda bērnu un jauniešu iesaiste. Zinot to, ka skolas arī šajā mācību gadā ir mēģinājušas veidot “burbuļus” un skolēni nav satikušies savā starpā, šis darbnīcas būs lieliska iespēja skolēniem sadarboties un komunicēt savā starpā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenie Gulbenes novada bibliotēkas Āra lasītavas radošo darbnīcu cikla “Viegli (IZ)Darīt” ieguvēji būs bērni un skolēni, kuri apmeklējot un iesaistoties darbnīcās iegūs jaunas zināšanas par iepriekš nedzirdētām, interesantām un ikdienā pielietojamām prasmēm, kā arī redzēs un iegūs galarezultātu – gan prasmes, gan produktu.
Darbojoties darbnīcās dalībnieki iegūs arī pozitīvas emocijas un jēgpilni pavadīs 5 vasaras brīvlaika dienas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta “Viegli (IZ)darīt” ietvaros būs notikušās 5 radošas darbnīcas skolēniem Gulbenes novada bibliotēkas Āra lasītavā. Tajās piedalījušies skolēni līdz 9. klasei. Katrā darbnīcā ir bijuši vismaz 20 dalībnieki. Skolēni ir izgatavojuši reālas taustāmas lietas un apguvuši prasmes, ar kurām dalīties.

Piekariņu izgatavošanas darbnīcā ir izgatavoti piekariņi, iepazīta ploterēšana un produktu personalizācijas iespējas.

Kaligrāfijas darbnīcā dalībnieki ir uzzinājuši kas ir kaligrāfija, kāpēc tā radās, aplūkoti vēsturiski piemēri, apgūti kaligrāfijas pamati. Katrs dalībnieks ir iemācījies kaligrāfiski (kādā no veidiem) uzrakstīt vārdu, uzvārdu, izmantojot tinti un spalvas.

Papīra liešanas darbnīcā skolēni ir iepazīstināti ar izmantojamajiem materiāliem, darbam nepieciešamajiem piederumiem, instrumentiem, ir izgatavots papīrs no sagatavotās masas un parādītas tehniskās iespējas, kā var darboties ar papīra masu.

Cianotipijas darbnīcā ir radīti darbi tehnikā, kura ļauj autoram veidot iepriekš neparedzamas kombinācijas, noskaņas, tēlus, savienot reālajā dzīvē nesavienojamas lietas.

Trauku apdrukas dekolu tehnikas darbnīcā dalībnieki ir iepazinušies ar J. Madernieka oriģinālzīmējumu krājumu, izveidojuši savu rakstu ornamentu uz krūzes vai šķīvja, izmantojot porcelāna trauku dekorēšanas tehniku – dekolus. Rezultātā darba autors ieguvis lietojamu priekšmetu ar individuālu dizainu.

Kopumā darbnīcās ir piedalījušies vismaz 100 bērni un pieaugušie. Darbnīcās dažāda vecuma skolēni ir aktīvi, radoši un jēgpilni pavadījuši vasaras brīvlaiku, tās ir veicinājušas radošumu, pilnveidojušas dalībnieku radošās prasmes. Dalībnieki ir guvuši pozitīvas emocijas redzot sava darba rezultātu, kā arī ir uzlabojušas sadarbības un komunikācijas prasmes, darbojoties kopā gan ar sava vecuma, gan citu vecumu darbnīcu dalībniekiem.

Ir dota iespēja vietējiem radošo darbnīcu vadītājiem, tai skaitā Gulbenes mākslas skolas skolotājiem,  prezentēt savas prasmes un iegūt jaunus interesentus savām aktivitātēm.