Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
3120.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1000.00 EUR
Līdzfinansējums:
2120.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 700,00 EUR

Kopsavilkums

2021. gada decembrī ar tekstgrupas “Orbīta” rezidenci Siguldas novads pieteica radošo rezidenču programmu.  Tā ir viena no Siguldas novada pašvaldības iniciatīvām ceļā uz lielāku mērķi – literatūra un lasītveicināšana kā prioritāte. Tāpat šī iniciatīva ir viens no stūrakmeņiem Siguldas novada stratēģijai ceļā uz UNESCO literatūras pilsētas statusu. Rezidenču programmu pārrauga un īsteno pašvaldības kultūras institūcija Siguldas novada Kultūras centrs.

Programmai ir trīs galvenie mērķi: 1) atbalstīt un veicināt radošo procesu, īpašu uzmanību veltot radošajiem tandēmiem – autoram un ilustratoram, autoram un tulkotājam u.c.; 2) rezidentu mijiedarbība ar vietējo kopienu, īpašu uzmanību pievēršot izglītības iestādēm; 3) veidot novadā laikmetīgās kultūras “pēdas” nospiedumu, aicinot rezidentus atstāt liecību.

2022. gada programmā plānotas divas rezidences. Maijā Siguldas pilsēta uzņems dzejnieku Krišjāni Zeļģi un atdzejotāju no Lielbritānijas Ryan Van Winkle, rezidence tiek plānota sadarbībā ar platformu Latvian Literature. Savukārt otrai šī gada rezidencei tiks izsludināts atklāts, nacionāla mēroga konkurss ar aicinājumu pieteikties radošos tandēmus – autorus un ilustratorus. Šī projekta ietvaros finansējums tiek prasīts otras rezidences konkursa uzvarētāju stipendijām. Pašvaldības finansējums rezidentiem nodrošina divu nedēļu dzīvošanu un vietu radošajam darbam (Peahen Residencem Siguldā), kā arī nepieciešamās izmaksas mijiedarbes pasākumiem ar vietējo kopienu. 

 

Mērķi

1) Atbalstīt un veicināt Latvijas radošo tandēmu darbu, veicināt jaunradi; 2) nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Siguldas novadā, organizējot darbnīcas un tikšanās ar vietējo sabiedrību; 3) veidot un piepildīt Siguldas novada kultūrtelpu ar laikmetīgās kultūras artefaktiem; 4) uzturēt dialogu ar sabiedrību un administratīvajām iestādēm par radošo rezidenču nepieciešamību.

Uzdevumi

1) Nodrošināt dzīvesvietu un telpu radošajam darbam diviem rezidentiem – radošajam tandēmam; 2) organizēt rezidentu tikšanos ar vietējo sabiedrību, prioritāti skolēniem; 3) aicināt rezidentus atstāt savu “pēdas” nospiedumu Siguldas kultūrtelpā; 4) apkopot un pētīt rezidences ietekmi uz vietējo sabiedrību.

3. Prioritāte

Rezidence ir plānota kā sadarbība ar profesionālu autoru un profesionālu ilustratoru, piedāvājot viņiem Siguldas novadu kā vietu darbam un iedvesmai, un organizējot mijiedarbes pasākumus rezidences laikā. Rezidenču programma kopumā viens no uzdevumiem ir veicināt sabiedrības izpratni par radošo darbu, profesionālo mākslu. Katra no rezidencēm atsevišķi ir viens no šī uzdevuma puzles gabaliņiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Latvijas rakstnieki un ilustratori– divu nedēļu rezidence būs iespēja vai nu sākt jaunu projektu, vai pabeigt jau esošo, izmantojot priekšrocības, ko sniedz kopīga darba telpa. 2) Sigulda novada skolēni un skolotāji – meistarklases, tikšanās; 3) Siguldas novada sabiedrība – radošā rezidence laika gaitā kļūs par vienu no novada “sejām”, ar kuru lepoties.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts ir īstenota divu nedēļu radošā rezidence vienam autoram un vienam ilustratoram – radošajam tandēmam, kurš izraudzīts par labāko Siguldas novada radošo rezidenču konkursā. Rezidences laikā rezidenti strādā pie konkursam iesniegtā projekta un piedalās divos sabiedrības mijiedarbes pasākumos, kurus organizē Siguldas novada Kultūras centrs. Rezidentiem tiek nodrošināta dzīvesvieta, darba vieta un stipendija. Iespēja rezidentiem izmaksāt stipendiju ir nozīmīgs papildinājums rezidenču programmai. Stipendija ir iespēja ne tikai atalgot radošā darba veicējus, bet arī veicināt sabiedrības izpratni par radošo darbu, tā procesiem, rezultātu.