Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Zvaigžņu AkA"
Projekta kopējās izmaksas:
9600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4100.00 EUR
Līdzfinansējums:
5500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts “Videostāsti PASAKAS UN TEIKAS Vidzemē !” iecerēts kā latviešu tradicionālo nemateriālo vērtību - pasaku, teiku un stāstniecības, kā arī dažādu Vidzemes laicīgu un vēsturisku vietu popularizēšana. Projekta laikā tiks izveidoti 10 jauni, atraktīvi video sižeti, kas filmēti dažādos Vidzemes novados, ņemot par pamatu pasakas un teikas, kas tur pierakstītas, tādējādi sintezējot dabas un kultūras mantojumu. Katrs stāsts tiks papildināts ar faktoloģisku un vēsturisku materiālu. Šādi vides video stāsti jau divu gadu garumā krājas interneta platformā Youtube, kanālā “PASAKAS UN TEIKAS” https://www.youtube.com/channel/UCuEUHzDj_HzX3f8tdgcgSvQ Katrs stāsts tiek publicēts arī Facebook lapā "Pasakas un Teikas. Vides video stāsti."

Līdz šim radīti teju 100 videostāsti, un veidotāju iecere ir parādīt pēc iespējas plašāku klāstu ar mūsu tautas garamantām, kas uzrunātu gan tradicionālās kultūras kopējus un entuziastus, gan konkrēto vietu iedzīvotājus, gan arī Latvijas apceļotājus visās vecuma grupās.

Sadarbojamies ar mācību materiālu portālu latviešu skolotājiem pasaulē sietins.lv , un dabas un kultūras vērtību portālu senvietas.lv

Kā piemērs, teika par Bānūžu svētavotu Vidzemē: https://www.youtube.com/watch?v=laGZjSPCWCU&t=146s

Mērķi

Videostāstu kanāls “PASAKAS UN TEIKAS” ir platforma, kuras mērķis ir popularizēt latviešu nemateriālā mantojuma vērtības, proti, dažādu tipu latviešu tautas pasakas un teikas, un stāstniecību, kas rezultējas video darbos, kuri veidoti atšķirīgās vidēs, piemērojoties konkrētam stāstam. Stāstnieks ir aktieris, mūziķis, vīru kopas VILKI vadītājs Edgars Lipors.

Lai veicinātu lokālo identitāti un patriotismu, un papildinātu zināšanas par savas dzīvesvietas folkloru un vēsturi, ieplānots izveidot 10 jaunus videostāstus, kas filmēti dažados Vidzemes novados.

Uzdevumi

Videostāstu izveides darbības posmi:

1. materiāla atlase;

2. materiāla izzināšana (ģeogrāfiskā, vēsturiskā);

3. stāsta sagatavošana;

4. filmēšanas vietas atlase;

5. filmēšana;

6. mūzikas izveide;

7. montāža, t.sk. papildus materiālu pievienošana;

8. ievietošana youtube kanālā un facebook, ar papildus informāciju, piemēram, par senvārdiem, vēsturisku vai zinātnisku aprakstu.

Projekta realizēšanai tiks izmantotas pasakas un teikas, kas piefiksētas Vidzemes reģionā, ņemot par pamatu šadus resursus: P.Šmita 15 krājumu “Latviešu pasakas un teikas” (1925.-1937.g.), “Latviešu tautas teikas” (1961.g. un 2001.g.), LFK garamantas.lv , u.c. Lai popularizētu Vidzemē pierakstītās pasakas, un pēc teikām uzzinātu vairāk par tajās aprakstītajām vietām, Youtube kanālā "PASAKAS UN TEIKAS" tiks izveidots atsevišķs atskaņošanas saraksts (playlist) - “Vidzemes reģiona stāsti”  

(kā piemērs, līdz šim izveidotais saraksts "Zemgales reģiona stāsti": https://www.youtube.com/playlist?list=PL1YBcsoL_AONwPVhAp4i6tr2eKSmCRmr_)

Pēc pieredzes zinām, ka šie videostāsti ļauj skatītājiem paskatīties uz jau ierasto vidi citām acīm, ļauj novērtēt, apbrīnot un izzināt savu apkārtni. Kā piemērs jāmin kāda Kalnciema iedzīvotāja atsauksme pēc video stāsta “Kalnciems. Teika par Purgu rijas velnu”: “Esmu no Kalnciema, ļoti interesants video, daudzko neesmu zinājis par Kalnciemu”.

 

2. Prioritāte

Videostāsti tiek veidoti, lai latviešu tautas nemateriālās vērtības lietotu ne tikai folkloras pētnieki, bet arī jebkura sabiedrības daļa, īpaši tie, kas dzīvo konkrētā vietā, kur pierakstītas garamantas. Vides video stāsti sintezē Latvijas kultūras un dabas mantojumu. Ar jaunizveidoto video sižetu palīdzību, izzinot savas dzīvesvietas folkloru un vēsturi, tiek veicināts lokālais patriotisms, kas īpaši svarīgs šībrīža ģeopolitiskajā situācijā, un kultūras tūrisms.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasakas un teikas tradicionāli, tāpat kā rotaļas, ir domātas visām vecuma grupām. Lai gan uzskatām, ka stāstot, vai rādot pasakas saviem bērniem, jāsaprot, vai stāsts konkrētam bērnam ir atbilstošs, lai tajos paustās vērtības, kā taisnīgums, čakļums, drošsirdība, līdzcietība, uzticība tiktu pamanīts, savukārt, slinkums, skopums, ļaunums tiktu nosodīts. Konkrēto vietu teikas uzrunās arī Latvijas apceļotājus.
Videostāstus jau izmanto: senvietas.lv , sietins.lv , LU pedagoģijas studenti

Paredzamie projekta rezultāti

Ar projekta palīdzību tiek kvalitatīvi izveidoti 10 jauni video sižeti interneta platformai - youtube kanālam “PASAKAS UN TEIKAS”, kur tradicionālās kultūras kopējiem un entuziastiem papildināt zināšanas pasaku un teiku žanrā, kā arī vietējiem iedzīvotājiem un Latvijas apceļotājiem uzzināt ko jaunu par konkrētām vietām laicīgā un vēsturiskā skatījumā.

Youtube kanālā tiek izveidots atsevišķs atskaņošanas saraksts: “Vidzemes reģiona stāsti”, kurā redzami 10 jaunradītie video stāsti. Katram stāstam ir norādīts avots, kur un kad tas pierakstīts, kādā apkopojumā atrasts, kā arī pēc videostāstu veidotāju ieskatiem papildināts ar faktoloģisko materiālu. Katrs jaunais stāsts tiek publicēts arī facebook lapā "Pasakas un Teikas. Vides video stāsti."