Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmiermuižas kultūras biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
17430.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3140.00 EUR
Līdzfinansējums:
14290.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vidzemes Augstskolas profesora Jāņa Kalnača, kas 1981. gadā kā Valmieras rajona kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors apturēja ieceri nojaukt Valmiermuižas pils saglabājušos daļu – torni ar Latvijā plašākajiem mauru stila gleznojumiem, 1980. un 1990. gados organizēja Valmiermuižas vēsturisko izpēti un pils torņa saglabāšanas darbus, grāmata „Valmiermuiža” ir noslēgums pirms četrdesmit gadiem uzsāktai pētniecībai. Monogrāfijā, balstoties arhīvu dokumentos, vēsturiskās publikācijās (arī vācu un krievu valodā), kā arī arhitektu un kultūras vēsturnieku pētījumos, tiks apskatīta Valmiermuižas vēsture (īpašnieki un nomnieki, būvniecība un postījumi) un izcilākās personības.

Grāmata iecerēta kā lakonisks stāsts par vienu no lielākajām Vidzemes muižām, kas līdz pirmajam pasaules karam pastāvēja līdzās nelielajai apriņķa pilsētai Valmierai – tiks izsekots plašā Valmiermuižas kompleksa attīstībai, kas ietvēra vairāk nekā četrdesmit ēku, t. sk. nerealizētajiem projektiem, apskatīts Iršu dārzs, kas no aristokrātiska medību parka pārtapa par iecienītu valmieriešu atpūtas vietu, un Oliņu Lielais mežs, kur 19. gs. medīja augstdzimušas Vācijas un Krievijas personas. Monogrāfijā tiks apskatīts arī Valmiermuižas ēku liktenis karos, pēc agrārās reformas un aizmirstība padomju varas gados, tās vārda atdzimšana „Valmiermuižas alum” uzsākot darbību, kā arī Valmieras pagasta, vēlāk Burtnieku novada pašvaldības veikums vēsturiskās vietas saglabāšanā.

Grāmata būs iedvesmas avots nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojumu izzinošiem projektiem Valmiermuižā, tādējādi vēsturiskās vērtības iekļaujot jaunu mākslas, kultūras un tūrisma produktu veidošanā.

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot māksliniecisko noformējumu un izstrādāt dizainu, lai sagatavotu izdošanai grāmatu „Valmiermuiža”, tādējādi:

 • turpināt iesākto ceļu uz drīzu grāmatas izdošanu un nogādāšanu pie interesentiem;
 • sekmēt Valmiermuižas kultūrainavas izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu nākamajām paaudzēm,
 • apliecināt, ka Valmiermuiža ir aizsargājama un vēsturiski nozīmīga vieta nacionālā līmenī ar potenciālu starptautiskai atpazīstamībai kā kvalitatīvam kultūras tūrisma galamērķim.

Uzdevumi

1. Vēsturisko materiālu un pētījumu apkopošana, izvērtēšana un atlase – manuskripta sagatavošana (autors Dr. art. Jānis Kalnačs) – noslēdzies. Valsts pētījumu programmas projekta „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” VPP-IZM-2018/1-0022 atbalsts.

2. Redaktora un tulkotāja darbs – procesā. Valmieras novada pašvaldības atbalsts.

3. Mākslinieciskā noformējuma un dizaina izstrāde, grāmatas sagatavošana drukai (māksliniece Inese Hofmane) – nav uzsākts.

4. Grāmatas druka – nav uzsākts. Apzinātas iespējas piesaistīt finansējumu grāmatas izdošanai no Böckler-Mare-Balticum fonda un Valmiermuižas alus darītavas.

5. Grāmatas izplatīšana gan kā dāvinājums muzejiem, skolām, bibliotēkām, iesaistītajām pusēm, gan ar iespēju iegādāties ikvienam interesentam – nav uzsākts.

Valmiermuižas kultūras biedrība no 2021. gada sākuma mērķtiecīgi strādā, lai īstenotu ieceri par grāmatas „Valmiermuiža” izdošanu, iesaistot dažādus finansējuma avotus un atbalstītājus. Tās izdošana plānota līdz 2022. gada beigām.

2. Prioritāte

Ar grāmatas „Valmiermuiža” izdošanu sekmēsim kultūrainavas izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī veicināsim Valmieras novada un Vidzemes reģiona atpazīstamību, padziļinātu interesi par tā kultūras mantojuma vērtībām un vēstures līkločiem. Monogrāfija būs arī būtisks apliecinājums, ka Valmiermuiža ir aizsargājama un vēsturiski nozīmīga vieta nacionālā līmenī ar potenciālu starptautiskai atpazīstamībai kā kvalitatīvam kultūras tūrisma galamērķim.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir:
• vietējā kopiena – Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāji,
• kultūras eksperti – muzeju darbinieki, kultūras organizatori, vēsturnieki, pētnieki un restauratori,
• grāmatas eksemplāri tiks nodoti Valmieras novada bibliotēkām, muzejiem, skolām un citām iestādēm,
• tā tiks atvēlēta kā Valmieras novada reprezentācijas materiāls sadarbības partneriem un viesiem,
• tūristi – grāmatu izvēlēsies kā suvenīru.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenojot projektu „Grāmatas VALMIERMUIŽA mākslinieciskais noformējums un dizaina izstrāde”, tiks izveidots gatavs makets, lai nodotu grāmatu drukai:

 • grāmatas apraksts: cietais sējums, taisna muguriņa, 158 x 210 mm; 200 iekšlapas,102 attēli;
 • grāmatu plānots drukāt 1000 eksemplāru tirāžā (Jelgavas tipogrāfija);
 • izmantoti un apkopoti arhīvu dokumenti, vēsturiskās publikācijas (arī vācu un krievu valodā), kā arī arhitektu un kultūras vēsturnieku pētījumi;
 • ilustrācijām izmantoti Latvijas arhīvu un muzeju dokumenti, attēli un artefakti, Vācijas un Igaunijas atmiņu institūciju fotogrāfijas, kā arī privāto arhīvu vēsturiskas fotogrāfijas un pastkartes;
 • grāmata uzrakstīta, precizējot un papildinot stāstu par Valmiermuižu un tās iemītniekiem, vēstot gan par bijušo un zudušo, gan par paveikto un iecerēto, gan par saglabāto un saudzējamo;
 • izdevums būs līdzīgs, bet plašāks, Jāņa Kalnača monogrāfijai „Kokmuiža un tās alus darītava”, ko 2018. gadā izdeva Kocēnu novada dome un Vidzemes Augstskolas HESPI un kas grāmatu mākslas konkursā „Zelta Ābele” tika nominēta kategorijā „Zinātniskā literatūra”;
 • grāmatas izdošana veicinās Valmiermuižas, Valmieras novada un Vidzemes atpazīstamību, padziļinātu interesi par tās kultūras mantojuma vērtībām un vēsturi;
 • tiks gūts apliecinājums, ka Valmiermuiža ir aizsargājama un vēsturiski nozīmīga vieta nacionālā līmenī ar potenciālu starptautiskai atpazīstamībai kā kvalitatīvam kultūras tūrisma galamērķim;
 • kvalitatīvi īstenots kultūras projekts stiprinās Valmiermuižas kultūras biedrības organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā, veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos un iedvesmos, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.