Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “ART FIX”
Projekta kopējās izmaksas:
5619.60 EUR
Finansējums no VKKF:
3323.60 EUR
Līdzfinansējums:
2296.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Baznīcas ir galvenās sakrālā mantojuma uzkrāšanas un saglabāšanas vietas, tajās glabājās dažāda veida un svarīguma kultūras pieminekļi. Plašā kultūras mantojuma amplitūda ietver sevī pašas celtnes, interjeru un eksterjeru un visus dievnamā esošos lietišķās mākslas priekšmetus. Dievnamos esošais kultūrvēsturiskais mantojums var būt ir Valsts mēroga kultūras piemineklis un ir lietošanā, apsaimniekošanā cilvēkiem bez zināšanām par kultūras mantojuma uzturēšanu un saglabāšanu. Lekcijas uzdevums ir dot zināšanas par pareizu rīcību kultūras mantojuma saglabāšanā. Viens no svarīgākajiem faktoriem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ir tieši pareiza uzturēšana, kopšana un kultūras mantojuma svarīguma apzināšanās. Šāda lekcija būtu izglītojoša visās iepriekšminētajās sadaļās, un dotu izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām dievnamos. Kultūrvēsturisko vērtību pareizas uzturēšanas metodes un profesionālu restauratoru piesaiste ir tas, kas nepieciešams kultūras mantojuma veiksmīgai saglābšanai. Izglītošanas darba rezultātā varētu panākt lielāku skaitu pareizi saglabātu un uzturētu kultūras pieminekļu. Samazinātos bojā gājušu un neatgriezeniski sabojātu kultūras vērtību skaits cilvēciskas nezināšanas dēļ. Svarīgi ir dot zināšanas par visu dievnamā esošo mākslas priekšmetu un paša dievnama pareizu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Ir sagatavota lekcija ar uzskatāmiem piemēriem par pareizu rīcību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Mērķi

Projekta mērķis ir popularizēt zināšanas par kultūrvēsturiskā mantojuma pareizu uzturēšanas un saglabāšanas nozīmi. Iesaistīt pēc iespējas lielāku konfesiju pārstāvju skaitu, kuri noklausītos lekciju par kultūras mantojuma uzturēšanas un saglabāšanas nozīmi un varētu pielietot iegūtās zināšanas savā ikdienas darbā. 

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir novadīt profesionālas lekcijas par kultūras mantojuma saudzīgu uzturēšanu, lietošanu un saglabāšanu. Lekcijas apmeklētājus iepazīstināt ar kultūras mantojuma saglabāšanas procesiem. Dot zināšanas par iespējām piesaistīt profesionālus restauratorus kultūras mantojuma saglabāšanai un iespējām piesaistīt tam finansējumu.

2. Prioritāte

Tiks popularizēts kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmīgums ļoti svarīgai mērķauditorijai Vidzemes reģiona dievnamu apsaimniekotājiem, priesteriem un citiem interesentiem. Projekta ietvaros uzrunātā mērķauditorija gūs uzskatāmas un praktiskas zināšanas par konkrētu Vidzemes dievnamu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pareizas uzturēšanas nozīmīgumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenā projekta mērķauditorija ir Vidzemes reģiona visu konfesiju dievnamu apsaimniekotāji, priesteri, draudzes locekļi un citi interesenti. Labumu no projekta gūs visa sabiedrība kopumā.

Paredzamie projekta rezultāti

Uzrunātā mērķauditorija spēs patstāvīgi un kvalitatīvi uzturēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Lekciju klausītājiem būs vieglāk orientēties kultūras mantojuma vispārīgajos saglabāšanas procesos. Tiks iegūtas zināšanas par nepieciešamo speciālistu piesaistes vajadzību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Mūsu biedrībā piesaistītajiem lektoriem, kuri ir savas nozares speciālisti ar daudzu gadu  praktisku pieredzi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, būs iespēja dalīties ar savu uzkrāto pieredzi un zināšanām, kuras balstītas uz zinātniskiem pamatiem. Pēc veiksmīgas projekta realizācijas, mēs kā sabiedrība, iegūsim vairāk zinošu cilvēku kultūras mantojumu saglabāšanas un uzturēšanas jautājumos. Projekta darbības rezultātā ieguvēji ir visa sabiedrība kopumā.