Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība Vestienas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
6000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6000.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta gaitā paredzēts izveidot Latvijas leļlu animācijas pamatlicēja A.Burova interaktīvo ekspozīciju, interjera dizainu, scenogrāfiju. Ekspozīcijā būs izstādītas “Animācijas brigade” lelles, priekšmeti un dekorācijas, kas tapušas daudzu gadu garumā leļļu animācijas filmām, kā Vanadziņš, Pasaka par vērdiņu, Papiņš u.c.

Ekspozīcijas izveides pamatmērķis ir saglabāt un iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas leļļu animācijas pamatlicēja A.Burova gadu gaitā radītajiem darbiem, īpaši liekot uzsvaru uz bērniem un jauniešiem. Latvijas un pasaules pasaku, teiku, tautasdziesmu vai oriģinālos sižetos balstītās animācijas filmas ir nozīmīgas bērnu pasaules uztveres veidotājspēks.

Projektam ir īpaša loma Vestienas pagasta kultūras un tūrisma dzīves celtspējai, īpaši pēcpandēmijas laikā. Leļlu ekspozīcija būs vieta, kur varēs aicināt māklsiniekus, rakstniekus un citu radošo profesiju pārstāvjus, tā radot interesi par Vestienu kā pagastu, kurš saglabā Latvijas animācijas tēva A.Burova vārdu.

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot A.Burova interaktīvo ekspozīciju, kas ilgtermiņā  veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par animācijas filmu veidošanu, vēstījumu nākošajām paaudzēm, rosinātu iesaistīties  izziņas procesā, kā arī sekmētu bērnu un jauniešu kultūras mantojuma vērtības izpratni.

Uzdevumi

1.     Izstādīt leļlu ekspozīcijas saturiski vizuālos materiālus.

2.     Izstādes iekārtošana, scenogrāfija, sadarbībā ar mākslinieku dizaineru.

3.     Izstrādāt ekskursiju piedāvājumu, kas ietver filmu varoņu – lelļu, animācijas filmu atlasi, aktualizējot sabiedrībai kultūras mantojuma vērtību un nozīmi.

4.     Nodrošināt ekskursiju pieejamību un kvalitāti.

5.     Informēt sabiedrību par interaktīvās ekspozīcijas izveidošanu.

6.     Uzsākt interaktīvās ekspozīcijas darbību klātienē vai digitāli, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.

3. Prioritāte

A. Burovs ir atstājis unikālu kultūrvēsturisko mantojumu, kas ietver gan animācijas filmas, gan filmu varoņus - lelles. Tās ir vērtības, kuras mākslinieks savā īpašajā skatījumā nodod nākamajām paaudzēm - cilvēciskums, piederība savai zemei, godīgums, izpalīdzība utt., tās ir tās īpašības, kuras svarīgas bērnu un jauniešu, ģimeņu savstarpējās attiecībās.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ekspozīcijas apmeklētāji, A.Burova personības un filmu cienītāji Latvijā un ārzemēs, ģimenes, vispārizglītojošo skolu skolēni, pirmsskolas bērni, jaunieši, individuālie tūristi, novada iedzīvotāji, ģimenes, tūristi.
Projekta ieguvēji būs visi iedzīvotāji, kuru kultūras dzīve un pieredze būs bagātināta ar nebijuši pieredzi, animācijas filmu veidošanas vēsturi, leļļu tapšanu, raksturu un mīmikas veidošanu, emocionāla vēstījuma nodošanu nākamajām paaudzēm.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstermiņā: Izveidota interaktīva ekspozīcija ar lellēm, priekšmetiem un dekorācijām no A.Burova filmām. Izveidota ekskursiju programma.

Ilgtermiņā: Radīts jauns, ilgtspējīgs tūrisma objekts Vestienas pagastā.

Piesaistīti tūristi skaits Vidzemē, novadā, pagastā, Gaiziņkalna apkārtnē.

Pieaugusi interese par A. Burova personību, radošo darbību animācijas filmām un to veidošanu.

Madonas novadā radīta jauna vieta, kur interesantāk un daudzveidīgāk pavadīt laiku, izglītoties un radoši darboties.