Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "TimemachineLV"
Projekta kopējās izmaksas:
1500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
950.00 EUR
Līdzfinansējums:
550.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 950,00 EUR

Kopsavilkums

Projektā iepazīstināsim jauniešus un ģimenes ar jaunu, interaktīvu spēļu platformu "Noķer.lv", kurā izveidosim izglītojošu spēli - "Dabas spēks". Spēle norisināsies Valmieras pievārtes mežā, Baiļu kalna apkārtnē, dodoties pastaigā ar telefonu, kurā konkrētās vietās parādīsies uzdevumi, jautājumi, teksta, bilžu, video un skaņas formātā. Katrs jautājums, uzdevums tiks sasaistīts ar norisēm dabā - dzīvniekiem, augiem, kokiem, ūdeni, dabas parādībām - un pasniegts interesantā veidā, lai ikvienam interesentam, jo īpaši jauniešiem un ģimenēm, būtu interese ko tādu pamēģināt. Spēle būs pieejama jebkurā laikā - vajadzīgs tikai telefons ar interneta un GPS pieslēgumu.

Projektā tiks izveidota spēle, kā arī novadīts atklāšanas pasākums ar socializēšanos un kopīgu spēles iziešanu pārgājiena formātā ar pirmajiem dalībniekiem. Atklāšanas pasākums būs pārgājiens uz spēles punktiem un noslēgumu interesantā atpūtas vietā Valmierā - Krāču kakta "Šķūnis", kur būs mūzika, dzērieni, uzkodas, sarunas, iedvesmas stāsti un jaunas apūtas vietas iepazīšana Valmierā.

Vēlamie rezultāti:

1. Nodrošināts kvalitatīvs kultūras piedāvājums jauniešiem un ģimenēm.

2. Kopīgā pasākumā ir gūtas pozitīvas emocijas, socializēšanās un uzklausīti iedvesmojoši stāsti.

3. Valmierā ir par vienu interaktīvu spēli, kuru spēlēt jebkurā laikā, vairāk.

4. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta  tapšanā iesaistītajām pusēm, veicinot un atbalstot Valmieras novada personu iniciatīvas.

5. Piesaistīta jauna auditorija radošai atpūtas vietai "Krāču kakta Šķūnis".

 

Mērķi

Projekta mērķis ir papildināt kultūras notikumu skaitu pilsētā ar domu "iekustināt" jauniešus un ģimenes, tādējādi dodot iespēju uzzināt ko jaunu gan spēles "Dabas spēks" laikā, gan apmeklējot radošo atūtas vietu "Krāču kakta Šķūnis".

 

Uzdevumi

1. Apkopot audio, teksta un vizuālos materiālus par dzīvniekiem, putniem, augiem, kokiem, ūdeni un norisēm dabā aptuveni 30-40 jautājumu/uzdevumu formātā.

2. Kopā ar programmētājiem pielāgot jautājumus platformas "Noķer.lv" formātam

3. Atlasīt punktu atrašānās vietas dabā, pielāgojot jautājumus konkrētajām atrašanās vietām

4. Izziņot atklāšanas pasākumu sociālajos tīklos, Valmieras medijos un jauniešu/ģimeņu pulcēšanās vietās

5. Iekārtot "Krāču kakta Šķūņa" telpas un teritoriju pasākumam

1. Prioritāte

1. prioritāte tika izvēlēta pieredzes dēļ, jo iepriekš bijusi liela pieredze strādājot ar jauniešiem un ģimenēm, kā arī izstrādātas spēles un aktivitātes, un rīkoti pasākumi.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mūsu mērķauditorija ir valmierieši un Valmieras viesi, uzsvaru liekot uz jauniešiem un ģimenēm.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Valmieras novadā būs par vienu interaktīvu aktīvās atpūtas iespēju vairāk.

2. Plānots, ka atklāšanas pasākumu apmeklētu 40-50 cilvēku liela grupa

3. Plānots, ka sākot ar augusta mēnesi vidēji katru mēnesi spēlē varētu piedalīties 50-60 cilvēku, kas kopumā būtu 250-300 cilvēku

4. Spēles dalībnieki būs uzzinājuši kādu intreresanu faktu par norisēm dabā, pildot spēles uzdevumus

5. Valmierā pietrūkst aktīvās atpūtas iespēju, īpaši nesezonā(oktobris, novembris, decembris), ar savu aktivitāti ceram dot iespēju dalībniekiem interaktīvi atpūsties un uzzināt ko jaunu

6. Skolām bieži vien ir problemātiski atrast jaunas pieejas un iespējas aktīvi iesaistīt jauniešus - mūsu veidotā spēle noteikti būtu labs papildinājums iespējamo aktivitāšu sarakstam skolotājiem

7. Arī ģimenes ar bērniem meklē jaunas iespējas aktīvi pavadīt laiku savā novadā - katra jauna aktivitāte dod iespēju pavadīt laiku kopā

8. Atklāšanas pasākumā aicināsim dalībniekus dalīties savā pieredzē un vēlmēs, kādi pasākumi vēl viņiem interesētu "Krāču kakta Šķūnī" un pēc tam izvērtēsim iespēju tiešām ko tādu sarīkot

9. Ne tikai pasākuma apmeklētāji, bet liela daļa, kas iepazīsies ar mūsu reklāmu par pasākumu, uzzinās par jaunu radošās atpūtas vietu Valmierā, tādējādi papildinot savas iespējas par interesantām atpūtas vietām Valmierā