Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Art Cēsis”
Projekta kopējās izmaksas:
5650.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1400.00 EUR
Līdzfinansējums:
4250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts “Purvīša gēns” ir veltījums, atklāsme un radošums. Veltījums vidzemniekam, latviešu gleznotājam, augstākās mākslas izglītības īstenotājam, kultūrpolitikas veidotājam un pedagogam Vilhelmam Kārlim Purvītim 150 gadē. Atklāsme un radošums – tāpat kā latviešu valoda, tā arī Latvijas daba ir viens no kodoliem, kas veido latvisko apziņu. Tā liek radīt jaundarbus mākslā, pārnest zināšanas un prasmes mūsdienu mākslas valodā un tehnoloģijās, izcelt un no jauna ieraudzīt Purvīša ietverto domu un stāstu. “Art Cēsis” mākslinieku Vasaras skolā mācīties, izzināt un radīt, pārnesot Purvīša gēnu mākslas valodā- gleznās uzrunāt ikvienu Cēsu un Vidzemes viesi, kurš apmeklēs izstādi bijušajās pasta telpās Cēsīs, Raunas ielā pretim koncertzālei “Cēsis”. Vasaras plenēra meistardarbnīcā un izstādē savu dalību apstiprinājuši mākslinieki J.Dukāts, J. Blanks, A.Rozentāls, J.Šneiders, R.Ivanovs un dēli, R.Liepa, M.Zutis, S.Vanadziņa, L. Bikše. Meistarklases vadīs D. Laščetko , LMA lektors- glezniecības tehnoloģiju meistars. Projekta nosaukums “Purvīša gēns” atklāj dziļi simbolisko nozīmi- nācijas apziņā ir iesakņojies un nostiprinājies gleznotājam Vilhelmam Purvītim raksturīgais latviskās ainavas motīvs un kolorīts no gleznas pirmā redzējuma līdz dziļi personīgām pārdomām. No šodienas līdz pārmaiņām rītdienā 

Mērķi

Veicināt profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē.

Veicināt Latvijas mākslinieku radošo darbību, jaunu zināšanu apguvi, veicinot izpratni par profesionālo mākslu

Popularizēt un analizēt, interpretējot latviešu vizuālās mākslas identitāti Vilhelma Purvīša darbos.

Rosināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesu veidošanā un popularizēšanā Vidzemē. 

Uzdevumi

Iekārtot un pielāgot īrētās telpas darbnīcai un mākslas darbu eksponēšanai izstādē (Raunas iela13, Cēsis)

  Nodrošināt plenēra māksliniekiem rezidenci ar meistardarbnīcu.

 Nodrošināt gleznotājiem jaunu zināšanu apguvi glezniecības tehnoloģiju meistara vadībā.

 Nodrošināt māksliniekiem nepieciešamos materiālus, gan palīgmateriālus mākslas darbu tapšanai un izstādei.

 Noformēt un sagatavot jaundarbus izstādīšanai izstādē

 Eksponēt glezniecības jaundarbu izstādi Raunas iela 13, Cēsis ar iespēju izstādīt darbus pilsētvidē.

 Nodrošināt projekta publicitāti

3. Prioritāte

Projekts “Purvīša gēns” atbilst VPR 2022 prioritātei- profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c., radoša sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mēķauditorija- profesionāli mākslinieki, mākslas zinātnieki; mākslas skolu studenti un pasniedzēji mākslas interesenti; Cēsu novada iedzīvotāji un viesi. Vidzemes kultūras tūristi

Paredzamie projekta rezultāti

Izīrētās telpas darbnīcai un mākslas darbu eksponēšanai izstādē (Raunas iela13, Cēsis) Izveidota darbnīca plenēra māksliniekiem. Nodrošināta gleznotājiem jaunu zināšanu apguve glezniecības tehnoloģiju meistara vadībā. Nodrošināti māksliniekiem nepieciešamie materiāli, gan palīgmateriāli mākslas darbu tapšanai un izstādei. Noformēti un sagatavoti jaundarbi izstādīšanai izstādē. Eksponēti glezniecības jaundarbi izstādē Raunas iela 13, Cēsis ar iespēju izstādīt darbus pilsētvidē..

Radīta labvēlīga vide radošās daudzveidības attīstībai. Veicināta profesionālās mākslas - glezniecības attīstība Vidzemē. Stimulēta mākslinieku profesionāla, kvalitatīva, nekomerciāla mākslas darbu radīšana, izvēloties darbus eksponēt plašai sabiedrībai. Veicināta sabiedrības iesaiste kultūras mantojuma vērtību apzināšanā un integrētā attīstībā. Rosināta sabiedrības līdzdalība kultūras procesu veidošanā un popularizēšanā Cēsīs un Vidzemē.