Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Rūjienas Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
6745.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5995.00 EUR
Līdzfinansējums:
750.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

    Vasaras otrajā pusē, kad vakari paliek arvien tumšāki, liksim ieskanēties un iemirdzēties Rūjienas Rūjas palienas takai, kur notiks dabas un kultūras  mantojuma mijiedarbība. Vairāk nekā viena kilometra garumā pastaigu takā vairākās pieturvietās skanēs latviešu tautas mūzika, kas tiks papildināta ar gaismu un dekorāciju efektiem. Pastaigas laikā varēs baudīt muzikālo noskaņu dažādu mūzikas instrumentu izpildījumā,   vērot skaņas un gaismas sintēzi dabā un piedalīties radošajās darbnīcās. Instilācija no dabas materiāliem ar iespēju skatītājiem piedalīties tās veidošanā un radošā darbnīca, kur apmeklētāji radīs mūzikas instrumentus. Starp pieturvietām skatītāji varēs piedzīvot gaismas spēles tumsā, ļaujot ieraudzīt upi, tiltu un palienes pļavas citā gaismā.

Pastaigu  takas galā pie lielā ozola notiks kulminācija -  koncerts ar profesionāliem tautas mūzikas un dziesmu izpildītājiem,  papildinot iepriekš gūtās emocijas. 


 

Mērķi

Projekta mērķis ir popularizēt  Rūjas palienas taku un tautas tradicionālo kultūru ar tautas mūzikas palīdzību, piedāvājot koncertu dabā ar  vietējo jaunākās paaudzes mūziķu  un profesionālo mākslinieku piedalīšanos.  


 

Uzdevumi

 1. Izveidot darba grupu,piesaistot speciālistus dažādās jomās ( scenārijs, mūzika, dekorācijas un noformējums, gaismošana, skaņošana, skatuves konstrukcijas, tehniskā drošiba u.c) un kopīgi plānot pasākuma norises.
 2. Iesaistīt brīvprātīgos no vietējās kopienas gan projekta sagatavošanā, gan norisē.
 3. Saskaņot šo pasākumu ar visām nepieciešamajām iestādēm.
 4.  Nodrošināt pasākuma publicitāti sociālajos tīklos, Valmieras novada mājas lapā, TV un radio.
 5. Sagatavot pasākuma realizēšanai nepieciešamās izdevumu tāmes.
 6. Sagatavot nelielas pateicības veltes brīvprātīgajiem.

 

2. Prioritāte

1.Vidzemes kultūras programmas 2022. otrā prioritāte atbilst Rūjienas moto “Rūjienā dzīvo zaļi”.
2.Ir iekārtota Rūjas palienas dabas taka.
3. Vēlamies popularizēt gan Rūjas palienas taku, gan koncertus dabā, apgūstot jaunu kultūras pasākumu vietu.
4. Ir piemēroti cilvēkresursi.
-Jauna, radoša Kultūras centra un projekta komanda.
-Laba mūzikas skola ar profesionāliem pedagogiem un talantīgiem audzēkņiem,
-Amatnieku biedrības
-Jauniešu centra dalībnieki

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējās kopienas ( Rūjienas un Naukšēnu apvienības) iedzīvotāji un citi pasākuma dalībnieki un apmeklētāji.
Ģimenes ar bērniem – pasākums notiek dabā, piedāvājot iespēju līdzdarboties.
Valmieras un citu novadu aktīvā dzīvesveida piekritēji un tautas mūzikas mīļotāji.

Paredzamie projekta rezultāti

 

 1. Tautas mūzikas mantojuma un dabas norišu sintēzes rezultātā iegūts nebijis garīgs piedzīvojums pasākuma apmeklētājiem.
 2. Projekta sagatavošanas un norises laikā, sadarbojoties dažādām iedzīvotāju grupām, tiks saliedēta vietējā kopiena.
 3. Tiks popularizēta Rūjiena kā cilvēkam un dabai draudzīga vide.
 4. Dodot iespēju piedalīties pasākumā, tiks popularizēta Rūjienas mūzikas skola.
 5. Projekta dalībnieku labizjūta un gandarījums par paveikto.
 6. Dabas takas apmeklētāju skaita pieaugums pēc pasākuma norišu atspoguļojuma sociālos tīklos un novada mājas lapā, šādi iepazīstinot ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas vērtībām.
 7. Koncerta vieta dabā kā pastāvīga koncerta norises vieta dažādos gadalaikos.
 8. Paaudžu saliedēšanas iespēja dabas un kultūras mantojuma kontestā.
 9. Plānotais pasākuma apmeklētāju skaits – līdz 2 tūkstošiem.