Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
sia LAUSKIS
Projekta kopējās izmaksas:
5840.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3000.00 EUR
Līdzfinansējums:
2840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas uzmanību un
nostiprinātu Krapes muižas apkaimes kā pievilcīgas apskates un kultūrvietas
statusu, 2022.gada 27. augustā ir paredzēts sarīkot jau otro gadu pēc kārtas - muižas apkaimes
svētkus. Svētku norišu noslēgums un kulminācija būs koncerts
“Skaņumājas” āra skatuvē ar vairāku mūzikas apvienību piedalīšanos. Pasākuma
mērķis ir veicināt vietas atpazīstamību, kultūras, tūrisma un atpūtas iespējas
Krapē, sarīkot svētkus pašiem apkaimes iedzīvotājiem un viņu
atbalstītājiem; nodrošināt kvalitatīvu atpūtas un kultūras pasākumu pagasta
iedzīvotājiem un viesiem.

Mērķi

Krapes muižas aktīvo iedzīvotāju kopiena ir iesaistījusies teritorijas
attīstīšanā un dzīves līmeņa uzlabošanā. Piedāvātie apskates, izziņas un
līdzdarbošanās objekti ļāvuši apkaimei kļūt par iecienītu vietējā tūrisma
galamērķi. Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas
uzmanību un nostiprinātu Krapes kā pievilcīgas apskates un kultūrvietas
statusu, ir paredzēts rīkot muižas apkaimes svētkus. Projekta mērķis ir
nodrošināt spilgtu un kvalitatīvu koncertu, kas veidos svētku norišu
kulmināciju un ievērojami bagātinās pagasta un novada kultūras dzīvi.

Uzdevumi

Krapes muižas apkaimes svētku koncerta nodrošināšanai veicami sekojoši
uzdevumi: * izveidot koncerta programmu un scenāriju un piesaistīt
dalībniekus; * sagatavot koncerta norises vietu, vides noformējumu,
tehnisko nodrošinājumu; * koordinēt koncerta norisi ar Krapes muižas
apkaimes svētku dienas pārējām norisēm; * nodrošināt publicitātes
pasākumus, t.sk. pēcpasākuma publicitāti * nodrošināt koncerta dienas
norises – dalībnieku uzņemšanu, mēģinājumu un koncerta programmas
norisi.

2. Prioritāte

Pasākums ir atbalsts vietējās kopienas iniciētai un rīkotai aktivitātei - Krapes
muižas apkaimes svētki.

Pasākums notiks senās Krapes muižas teritorijā, tādejādi popularizējot muižas ēkas un unikālo muižas parka kultūrainavisko vērtību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma mērķauditorija ir pagasta iedzīvotāji, viesi – interesenti, Muižas
apkaimes svētku un apskates objektu apmeklētāji; muižas apkaimes aktīvie
iedzīvotāji – svētku dienas norišu rīkotāji un dalībnieki. Kopskaitā līdz 500
personām.
Pastarpināti – publicitātes un pēcpasākuma publicitātes pasākumu sekotāji
interneta resursos – vairāki tūkstoši sekotāju.

Paredzamie projekta rezultāti

 

Turpināta lieliskā tradīcija - Krapes muižas kopienas svētki.

Tiks sagatavots un realizēts festivāla tipa pasākums.
Krapes muižas apkaimes svētku dienas norises – iespēja iepazīties ar
apkaimes teritoriju un sniegtajiem pakalpojumiem – parks, dzirnavas, vīna
darītava, aveņu lasīšana, Skaņumājas mūzikas instrumentu ekspozīcija. – tiks
noslēgts ar līdz. 4 stundu garu koncertu ar Ogres un tuvāko novadu mūzikas
grupu piedalīšanos.
Svētki, gandarījums un atzinība apkaimes svētku dalībniekiem – apskates
objektu veidotājiem un uzturētājiem. Brīvi pieejams,
kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
alternatīvas kultūrvietas attīstība, kas varētu pozitīvi mainīt praktiski
neesošo kultūras dzīvi Krapes pagastā.
Publicitātes aktivitātes un apmeklētāji un interesentu izplatītā pozitīvā
pieredze nodrošinās plašāku vietas atpazīstamību un turpmāku interesi par
šeit notiekošajiem kultūras pasākumiem un rīkotāju piedāvātajiem
pakalpojumiem (t.sk. muzeju un izglītības iespējām).