Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldības Alojas kultūras nams
Projekta kopējās izmaksas:
2784.27 EUR
Finansējums no VKKF:
1317.99 EUR
Līdzfinansējums:
1466.28 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1317,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts motivēs jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dos iespēju mūzikas skolu koriem papildināt repertuāru apgūstot un pirmatskaņojot savu vienaudžu komponētus darbus. Jaundarbus, 2 - 4 balsīgas a cappella oriģināldziesmas bērnu korim, divās vecuma grupās radīs Latvijas mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņi, Latvijas mūzikas akadēmijas studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadu vecumam. Žūrija, komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, konkursa 1.kārtā izvērtējot dziesmu partitūras autoriem sniegs dziesmu analīzi un ieteikumus labojumiem pirms konkursa 2.kārtas. Dziesmu autori sadarbosies ar mūzikas skolu koru diriģentēm, mūzikas skolu koriem apgūstot jaundarbus. Pirms konkursa 2. kārtas žūrija tiksies ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem kompozīcijas meistarklasē, kurā analizēs konkursam iesniegtās oriģināldziesmas, sniegs padomus un ieteikumus tālākai izaugsmei. Mūzikas skolu kori publiskā koncertā pirmatskaņos konkursa 2.kārtā izvirzītās dziesmas un žūrija noteiks konkursa uzvarētājus. JVLMA mācību koris izpildīs 2021.gada konkursa 2.kārtā izvirzītās dziesmas, kuras diriģēs mūzikas pedagoģijas studenti. Godalgotie darbi tuvākajos gados tiks publicēti izdevniecības "Musica Baltica" ceturtajā nošu krājumā "Jaunie jaunajiem". 2025.gadā tie tiks iekļauti svētku "Gaismu sauca" noslēguma koncerta programmā un būs pieejami plašam interesentu lokam. Godinot savu novadnieku, gaismas saucēju dzejnieku Ausekli, un saglabājot a cappella kora dziedāšanas tradīciju, kopš 2005.gada Alojas kultūras nams organizē bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu "Kas mēs bijām, būsim, esam". Konkursa ideja - jaunie raksta jaunajiem !

Mērķi

Iesaistīt bērnus un jauniešus daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā Vidzemē, saglabājot un popularizējot latviešu a cappella kordziedāšanas tradīciju, veicinot muzikālo jaunradi un sekmējot jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

Uzdevumi

1. Organizēt bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu “Kas mēs bijām, būsim, esam”.

2. Iesaistīt 2022.gada jaundarbu apguvē un izpildījumā Latvijas mūzikas skolu korus, tā papildinot koru repertuāru un nodrošinot jaunradīto darbu izplatīšanu un pieejamību sabiedrībai. 

3. Iesaistīt 2021.gadā neizpildīto konkursa jaundarbu apguvē Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas studentus, kas diriģēs LVLMA mācību kori.   

4. Iepazīstināt dziesmu autorus ar žūrijas komisijas sagatavoto dziesmu analīzi un komentāriem darbam ar labojumiem pirms konkursa 2.kārtas.

5. Organizēt  meistarklasi konkursa dalībnieku tālākai profesionālajai izaugsmei.

6.Organzēt koru koncertu, kura 1.daļā iekļaut 2022.gada 2.kārtai izvirzītās dziesmas, bet 2.daļā - 2021.gadā ierobežojumu dēļ neizpildītos  jaundarbus.

1. Prioritāte

Dziesmu svētku pamata - a capella dziedāšanas tradīcijas turpināšanai darbā ar bērniem un jauniešiem ir nepieciešams mūsdienīgs repertuārs, lai panāktu un noturētu bērnu interesi un līdzdalību koros. Jaundarbu apguve būs pamats koru un autoru sadarbības veicināšanai un radoša laboratorija jaunu muzikālu ideju attīstībai un izaugsmei. Šodienas mūzikas skolu koru dziedātāji būs nākamo latviešu dziesmu svētku kopkora dziedātāji un arī svētku veidotāju – komponistu un koru diriģentu pamats.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi un pedagogi, JVLMA studenti - dziesmu autori, koru dziedātāji un diriģenti.
Netiešā - Alojas pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi - kora mūzikas interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā iesaistot bērnus un jauniešus tiks veicināts mūzikas jaunrades process un sekmēta jaunradīto kultūras vērtību izplatīšana un pieejamība plašai sabiedrībai:
1) mūzikas skolu kori apgūs konkursa 2.kārtā izvirzītos vienaudžu jaundarbus;

2)  jaunie autori komponistu Selgas Mences, Ēriks Ešenvalda un kordiriģentes Māras Skrides meistarklasē  saņems jaundarbu analīzi un padomus tālākajam radošajam darbam;

3) konkursa žūrija, noklausoties dziesmu pirmatskaņojumus, noteiks konkursa uzvarētājus divās vecuma grupās, kas saņems pašvaldības balvas;                                                                                                                                                                                         

4) mūzikas skolu diriģentes saņems visu 2022.gada konkursa dziesmu nošu partitūras,                                                                             

5) godalgotie darbi līdz 2025.gadam tiks publicēti nākamajā dziesmu krājumā "Jaunie jaunajiem" un būs pieejami plašai auditorijai.