Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Valmierai. Mūzikai. Kultūrai''
Projekta kopējās izmaksas:
1611.57 EUR
Finansējums no VKKF:
1320.00 EUR
Līdzfinansējums:
291.57 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1320,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts veidots, domājot par profesionālu nacionālās kultūras pieejamību Vidzemē, par latviešu mūsdienu akadēmiskās mūzikas popularizēšanu, tās daudzveidības parādīšanu, tikšanos ar mūziķiem. Projekta ietvaros tiks sagatavota un trīs Vidzemes baznīcās izpildīta latviešu komponistu mūzikas koncertprogramma akustiskai, elektroakustiskai koklei un ērģelēm. Kokle un ērģeles ir nepierasts duets, tomēr saskanīgs. Kokle - tās ir mūsu saknes, meditācija, dvēseles dziesma; ērģeles - kristietība, izglītība, valstiskuma apzināšanās. Skanēs oriģinālmūzika koklei un ērģelēm, ar autoru piekrišanu veikti pārlikumi koklei un ērģelēm, kā arī improvizācijas par klausītāju dotām muzikālām tēmām.

Projekta īstenošana veicinās vietējās kultūrvides bagātināšanu un kultūras mantojuma nozīmīguma apzināšanos, saglabāšanu. Visās trīs izvēlētajās baznīcās ērģeles ir Valsts nozīmes kultūras pieminekļi, tātad valstiski ir atzīta to vērtība. Ir ieguldīts darbs, finansējums, un instrumenti ir labā kārtībā. Ērģeles tiek spēlētas dievkalpojumos, tomēr to bagātās iespējas pilnībā spēj atklāt tikai profesionāls ērģelnieks koncertos, ļaujot tās pienācīgi novērtēt, izbaudīt. Pēc koncertiem tuvāk iepazīstināsim ar kokli un ērģelēm, aicināsim novērtēt lokālās kultūrvēsturiskās vērtības un pašiem aktivizēties pasākumu rīkošanai dievnamos, aicinot uzstāties profesionālus mūziķus. 

Ieeja būs par ziedojumiem baznīcas un ērģeļu uzturēšanai, bez noteiktas ieejas maksas.

Mērķi

1. Nodrošināt kvalitatīvu kultūras procesu pieejamību Vidzemē, saglabājot un popularizējot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības un kultūrvidi.

2. Nodrošināt kultūras bezmaksas piedāvājumu nelielās apdzīvotās vietās.

3. Iepazīstināt publiku ar Latvijas komponistu mūsdienu mūziku, tās daudzveidību.

4. Veicināt jaunradi: veikt ar autoriem saskaņotus skaņdarbu pārlikumus koklei un ērģelēm, improvizēt par publikas iesniegtām tēmām.

5. Aktualizēt konkrēto ērģeļu vēsturisko vērtību un uzturēšanas finansiālās vajadzības.

 

Uzdevumi

1. Izveidot informatīvus video materiālus un relīzes par mūziķēm un attiecīgo dievnamu, tā ērģelēm.

2. Realizēt sagatavotos publicitātes materiālus sociālos medijos, aktīvi reklamēt koncertus sociālos tīklos, personīgos ielūgumos, informējot par koncerta programmu, instrumentiem, finansējuma sniedzēju.

3. Individuāli un kopīgā darbā apgūt repertuāru.

4. Profesionāli augstvērtīgi izpildīt koncertprogrammu koncertos Viļķenes, Skujenes un Velēnas baznīcās.

5. Sakārtot un iesniegt finansējuma sniedzējiem saturiskās, finansiālās un vizuālās atskaites, kā arī sagatavot rakstu attiecīgā novada pašvaldības izdevumiem, mājaslapām par koncertu mērķiem, norisi un rezultātiem.

 

3. Prioritāte

Koklētāja Ieva Veide, LMA 2011. gada maģistrantūras absolvente, ir daudzu starptautisku konkursu laureāte kokles spēlē. Viņa arī komponē, un vairākus skaņdarbus koklei savos krājumos iekļāvis Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Ērģelniece Līga Ivāne ir 2002. gada LMA ērģeļklases maģistrantūras absolvente, konkursu laureāte, Rīgas Domā koncertējoša ērģelniece. Abas mūziķes ir ar ilggadīgu uzstāšanās pieredzi un plašu repertuāru, profesionāli kvalitatīvu sniegumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma 2020. gada rezultāti liecina, ka lielākā daļa iedzīvotāju kultūras pasākumus apmeklē savā dzīves vietā/novadā, un līdz ar to vislielākie ieguvēji būs vietējie iedzīvotāji. Ar aktīvu publicitāti ieinteresēsim un piesaistīsim arī tuvāko pilsētu, apdzīvotu vietu iedzīvotājus un viesus.
Pasākumi notiks ikvienam pieejamā vidē, un ieeja būs par ziedojumu baznīcas un ērģeļu uzturēšanai.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

1)  nodrošināta kultūras bezmaksas pieejamība: Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma 2020. gada anketās kultūras sektora pārstāvji 48% gadījumu norāda, ka apmeklēt kultūras pasākumus pamudinātu bezmaksas pasākumu pieejamības paplašināšanās. Šis projekts paredz bezmaksas kultūras pasākumus, un iespējamais apmeklētāju skaits varētu būt ap 70 cilvēkiem katrā koncertā,

2) īstenoti 3 profesionālu mūziķu koncerti Vidzemes dievnamos nelielās apdzīvotās teritorijās, kur koncerti notiek reti,

3) koncertus īsteno 3 akadēmiski izglītotas mūziķes: 1 koklētāja, 1 ērģelniece un 1 ērģeļu asistente, 

4) publicitātes vizuālo materiālu veido 2 jaunieši, brīvprātīgie, gūstot praktisku pielietojumu skolās gūtām teorijas zināšanām reklāmas materiālu veidošanā,

5) koncertu organizēšanā iesaistās draudžu locekļi, bet koncerta norisē piedalās publika, piedāvājot tēmas improvizācijai.

Kvalitatīvie rādītāji:

1) tiek nodrošināta profesionālās mūzikas piedāvājuma nepārtrauktība Vidzemē,

2) sekmēta Latvijas mūsdienu komponistu mūzikas iepazīšana,  

3) popularizēts kokles un ērģeļu dueta saskanīgums, repertuārs papildināts ar autoriem saskaņotiem skaņdarbu pārlikumiem,

4) tiek uzlabota klausītāju emocionālā pašsajūta, celta vietējo iedzīvotāju pašapziņa, lokālā identitāte,

5) izvēlētās koncertu norises vietas sevi pierāda kā labas koncertēšanas vietas ar lieliskām, Latvijas ērģeļu ainavai nozīmīgām ērģelēm, sniedzot draudzei atzinību par ieguldīto darbu un dodot enerģiju turpināt dievnama un ērģeļu uzturēšanas darbus, 

6) koncerti klausītājiem dod impulsu, nepieciešamību turpmākiem profesionālu mūziķu koncertiem šajos un citos dievnamos.