Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Projekta kopējās izmaksas:
3175.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3175.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Skola2030 ietvaros izglītojamie apgūst Teātra mākslu - personības izaugsmei un pašizziņas veicināšanai. Tas sniedz iespēju attīstīt saskarsmes un empātijas prasmes, gūt skatuvisku priekšnesumu un publiskās uzstāšanās pieredzi, iepazīt teātra mākslas paņēmienus un izteiksmes līdzekļus.

Vairāk kā divus gadus bērniem un jauniešiem nav bijusi iespēja uzstāties publikas priekšā vai piedalīties teātra sporta turnīros klātienē. Tikšanās ar aktiermeistarības profesionāļiem, ja tādas ir notikušas, bijušas tiešsaistē.

"Es zaigoju, lai Tu mirdzētu" - performanču parāde, kuras galvenie aktieri būs Madonas novada bērni un jaunieši - interešu izglītības teātra jomas izglītojamie, jaunieši ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem un novada jaunieši, kuri ikdienā nav teātra pulciņu dalībnieki. 

"Zaigos" bērni un jaunieši - spilgti un krāsaini Madonas pilsētas vidē, priecīgi par atkal satikšanos.

"Mirdzēs" skatītāji - pilsētas iedzīvotāji un viesi - nākuši, lai svinētu vasaru un piedalītos kvalitatīvā kultūras procesā.

Pēc performanču izspēles notiks miestarklašu sērija piecu profesionāļu vadībā. Savu talantu un potenciālu iespējams pilnvērtīgi izmantot, ja tas ir apzināts. Miestarklasēs pedagogi aicinās tās dalībniekiem izzināt sevi - savas spējas un varēšanu. Izmantojot dažādus aktiermeistarības elementus, iespējams palīdzēt ne tikai skatuviskajā darbā, bet arī pie uzstāšanās publikas priekšā vai pat dažādu grūtību risināšanā un pārvarēšanā. Pasniedzēji būs: drāmas terapeite Anna Šteina, aktieris un teātra sporta treneris Kristaps Gēbelis, aktieris Uldis Siliņš un improvizācijas teātra aktieri Patrīcija Kolāte un Dzintars Rožkalns. 

Mērķi

Projekta mērķis ir sniegt iespēju bērniem un jauniešiem publiski uzstāties, attīstot kultūras izpratni un pašizpausmi mākslā; mācīties un iedvesmoties no profesionāļiem, tādejādi veicinot sevis izzināšanu un personīgo attīstību. 

 

Uzdevumi

Lai sasniegtu projektā plānoto mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

 1. Organizēt tikšanās ar novada teātra pulciņu pedagogiem, novada Jauniešu centru vadītājiem un pārrunāt performances struktūru (pirms projekta sagatavošanas darbs).
 2. Katram dalībnieku kolektīvam sagatavot performanci par tēmu "Es zaigoju, lai Tu mirdzētu" (pirms projekta sagatavošanas darbs).
 3. Informēt sabiedrību par iespēju vērot performances.
 4. Plānot un īstenot performances dažādās Madonas pilsētas vietās āra vidē.
 5. Organizēt meistarklases dažādās Madonas pilsētas izglītības iestāžu telpās, tai skaitā Madonas Bērnu un jauniešu centrā (turpmāk tekstā - Madonas BJC).

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Madonas novads ir kļuvi lielāks, pievienojušies Lubānas, Ērgļu un Cesvaines novadi. Projektā vēlamies iesaistīt visa novada teātra jomas interešu izglītības pulciņu audzēkņus, sadarbībā ar Jauniešu iniciatīvu centriem apzināt jauniešus, kuri vēlas piedalīties.
Pedagogi atzīst, ka attālinātais režīms nav nācis par labu, ne audzēkņu komunikācijas prasmēm un ieradumiem, ne bērnu un jauniešu labjūtībai. Ar mākslas palīdzību, ar meistarklašu, kuras, iespējams, liks pārvarēt dažādas barjeras un grūtības, plānots bērnos radīt prieku, drošību un pārliecību par saviem spēkiem.

Šī būs lieliska diena visiem teātra mīļotājiem - dalībniekiem un skatītājiem.

 

 

1. Prioritāte

Madonas Bērnu un jauniešu centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm, kā arī jauniešu līdzdalības
veicināšana sabiedrības attīstības procesos. Pēc ilgāka laika, kad nav bijusi iespēja tikties klātienē, tiks organizēta piepildīta svētku diena ar iespēju uzstāties publikas priekšā un tikties ar profesionāliem māksliniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji projektā būs visi performanču un meistarklašu dalībnieki - interešu izglītības teātra programmu izglītojamie, jaunieši no Madonas un visa novada, bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Performances varēs baudīt katrs pilsētas iedzīvotājs un viesis.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks sasniegti šādi skaitliskie rādītāji:

 1. Radītas un Madonas pilsētvidē uzvestas 10 performances, pieejamas apskatei katram pilsētas iedzīvotājam un viesim.
 2. Vairāk kā 100 dalībniekiem - bērniem un jauniešiem radīta iespēja pēc ilgāka pārtraukuma uzstāties publikas priekšā.
 3. Visiem dalībniekiem dota iespēja piedalīties trijās no piecām organizētajām meistarklasēm.
 4. Organizētas piecas meistarklases piecu profesionāļu vadībā.

Tiks sasniegti šādi kvalitatīvie rādītāji ir:

 1. Teātra jomas interešu izglītības popularizēšana.
 2. Dalībnieku - bērnu un jauniešu iesaiste kultūras procesos un jaunrades veicināšana.
 3. Radīta iespēja tikties ar profesionāliem aktieriem un pedagogiem, iedvesmoties un apzināt savas spējas un talantus.
 4. Sabiedrības uzmanības pievēršana interešu izglītības nozīmīgumam bērna personības attīstībā, pārliecības par sevi veidošanā.
 5. Piederības un lepnuma veicināšana būt teātra jomas audzēkņiem un pedagogiem.
 6. Sniegta iespēja katram interesentam klātienē vērot performances bērnu un jauniešu izpildījumā un brīvā atmosfērā baudīt priekšnesumus.