Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nigeste
Projekta kopējās izmaksas:
6440.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6200.00 EUR
Līdzfinansējums:
240.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Mezglu raksta noslēpumu atklāšana” realizēšanas gaitā plānotas tiešsaistes apmācības 40 minūšu garumā ar mērķi iepazīt latviešu mezglu rakstus, pirms alfabēta rakstības sistēmu, dziesmu kamolus, un katram izveidot savu aproci ar mezglos iesietu vārdu. Nodarbības sagatavotas jauniešiem no 12-18 gadu vecumam un, plānotas visās Vidzemes skolās – Valmierā, Ogrē, Cēsīs, Gulbenē, Madonā, Alūksnē, Ikšķilē, Limbažos, Lielvārdē, Smiltenē, Saulkrastos un Valkā, kopumā vismaz 50 skolās no 90 (56 pamatskolām un 34 ģimnāzijām/vidusskolām, avots “Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze 2021”)) un 12 tiešsaistes tikšanās ar pieaugušajiem katrā pilsētā, izmantojot informatīvo saziņu – novadu bibliotēkas, biedrības, facebook domubiedru grupas, muzejus, vietējās avīzes bezmaksas publikācijām. Projekta dalībnieki tiks aktīvi iesaistīti kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā. Atgriezeniskās saites izveidošana ar nodarbību dalībniekiem ļaus aktivizēt dalībniekus uz aktīvu līdzdarbošanos senās rakstības izpētē un apzināšanā.

Mezglu rakstu nodarbības vadīs Dr. Uģis Nastevičs, Ph.D., Mg. paed., japāņu valodas un kultūras lektors, latvistikas pētnieks, Latvijas Dievturu Sadraudzes valdes vadītājs, tulks un gids.

Mērķi

Šajā sarežģītajā pasaules ģeopolitiskajā situācijā Latvijā jo īpaši ir nepieciešams:

  1. apzināties savu piederību Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam;

  2. rosināt aktīvu iesaistīšanos kultūrvēstures apzināšanā;

  3. stiprināt latvisko pašapziņu, veicinot latviskās identitātes veidošanos.

Uzdevumi

 

  1. Lai apzinātos savu piederību Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam ir jāšķetina vēstures fakti. Mezglu raksts ir latviskās identitātes sastāvdaļa, ko var traktēt kā seno amatu-zinību apguvi. Mezglu raksts valdījis ilgi pirms burtu alfabēta rakstības, ko baltu teritorijā ieviesa kristietības sludinātāji. Izzinot mezglu raksta rašanos, tā veidus un jēgu, tiks rasta atbilde – mūsu senčiem ir bijusi sava rakstība. Šis fakts liek lepoties ar savu piederību latviešiem;

  2. lai rosinātu aktīvu iesaistīšanos kultūrvēstures apzināšanā, Dr. Uģis Nastevičs aicina iesaistīties Mezglu raksta pētījumos – katrs nodarbību dalībnieks tiks aicināts atvēlēt laiku sarunām ar savas dzimtas vecākajiem pārstāvjiem, lai sarunas gaitā noskaidrotu, vai dzimtas mājas bēniņos senajās pūra lādēs, tīnēs, slēgtos klūgu traukos joprojām atrodas Mezglu rakstu fragmenti, dziesmu kamoli. Atgriezeniskās saites izveidošana ar nodarbību dalībniekiem ļaus aktivizēt dalībniekus uz aktīvu līdzdarbošanos senās rakstības izpētē un apzināšanā;

  3. Lai stiprinātu latvisko pašapziņu, veicinot latviskās identitātes veidošanos, ir jāpārzina sava izcelšanās. Nodarbību laikā tiks skarti tādi svarīgi jautājumi: kas ir latvietis, kas ir mūsu vērtības (rakstība, dainas, tautasdziesmas, valoda), kā tulkot mums atstātās gara mantas? Katrs nodarbību dalībnieks sagatavos mezglu rakstā savu vārdu, tā pašapliecinot sev identitātes šķautni, kas līdzatbildīga latviskajā pašapziņā.

1. Prioritāte

Mezglu rakstības apgūšana un popularizēšana atbilst seno amatu prasmju apguvei, plānota prasmes izpēte un dokumentēšana, tomēr uzsvars ir uz bērnu un jauniešu (12-18 gadus v.) iesaisti nodarbībās, tādēļ izvēlēta 1. prioritāte.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija: 1) 50 Vidzemes skolu jaunieši vecuma grupā 12-18 gadi, plānots vadīt nodarbības vismaz 1000 jauniešiem; 2) 12 Vidzemes novadu pieaugušie, plānots vadīt nodarbības vismaz 450 pieaugušajiem.

Paredzamie projekta rezultāti

1) Projekta mērķauditorija: vismaz 1000 12-18 gadus veci jaunieši 50 Vidzemes novadu skolās un 12 Vidzemes novadu vismaz 450 pieaugušie apzināsies savu piederību Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam caur Mezglu rakstu izpēti, vēsturi, apguvi;

2) Sasniegtā mērķauditorija tiks aktīvi iesaistīta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā. Katrs nodarbību dalībnieks tiks aicināts atvēlēt laiku sarunām ar savas dzimtas vecākajiem pārstāvjiem, lai sarunas gaitā noskaidrotu, vai dzimtas mājas bēniņos senajās pūra lādēs, tīnēs, slēgtos klūgu traukos joprojām atrodas Mezglu rakstu fragmenti, dziesmu kamoli. Ar šo aicinājumu projekta realizētāji vērsīsies arī pie Vidzemes iedzīvotājiem, medijiem, bibliotēkām, muzejiem, Facebook domubiedru grupās. Atgriezeniskās saites izveidošana ar nodarbību dalībniekiem ļaus aktivizēt dalībniekus uz aktīvu līdzdarbošanos senās rakstības izpētē un apzināšanā. Plānots izveidot Vidzemes karti ar iegūtajiem rezultātiem, turpināt saziņu ar Mezglu raksta glabātajiem, dokumentējot atmiņas;

3) Nodarbību dalībniekos stiprināta latviskā pašapziņa, jo dalībnieki tiks aktīvi iesaistīti diskusijā par jautājumiem - kas ir latvietis, kas ir mūsu vērtības (rakstība, dainas, tautasdziesmas, valoda), kā tulkot mums atstātās gara mantas? Dalībnieki apgūs mezglu rakstu un sagatavos mezglu rakstā savu vārdu, tā rosinot izziņas procesu kultūrvēstures turpmāka izpētē.