Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
15150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6000.00 EUR
Līdzfinansējums:
9150.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta rezultātā taps mūzikls jauniešiem “Asara no Vēja”. Mūzikla teksta un dziesmu autore ir mūziķe Elīna Krastiņa. Izrādes galvenie dalībnieki būs 12  jaunieši no Valmieras novada, kuriem būs iespēja darboties kopā ar profesionālu režisori, aktieriem un mūziķiem.

Mūzikls tiek veidots no mūsdienu jauniešu skatupunkta, runājot par dzīves pretrunām, individuālo izvēli, ideāliem un biedriskumu. Tāpat kā dzīvē, arī mūziklā vienmēr klātesoša ir mīlestība.

Mūzikla mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti kultūras satura radīšanā, darbojoties kopā ar jomas profesionāļiem, runāt par personiskajām izvēlēm mūsdienīgā, jauniešiem saprotamā valodā un novatoriskā formā un popularizēt mūziklu kā žanru.

Mēģinājumu procesā, strādājot pie satura, kopā ar radošo komandu izrādē iesaistītajiem jauniešiem nāksies apgūt un izmantot plaša spektra iemaņas - skatuves runas pamati, balss vingrinājumi, muzikālā materiāla izpildīšana, kustību māksla, savu domu un sajūtu paušana un citas.

Projekta prioritārā mērķauditorija ir skolu jaunatne (8.-12.klase), kā arī mūziklu mīļotāji un citi interesenti.

Mērķi

Projektam noteikti šādi mērķi:

  1. veicināt jauniešu iesaisti kultūras satura radīšanā, kopā ar savas jomas profesionāļiem izveidojot mūziklu;
  2. radīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu - mūziklu jauniešu mērķgrupai;
  3. popularizēt mūziklu kā žanru.

Uzdevumi

Projektam noteikti šādi uzdevumi:

  1. Veidot sadarbību ar izglītības iestādēm, veicot 12 jauniešu atlasi dalībai projektā;
  2. Iesaistīt jauniešus kultūras notikuma radīšanā, ļaujot izbaudīt sadarbību ar savas jomas profesionāļiem,veicinot jauniešu personīgo izaugsmi;
  3. Piesaistīt Latvijā atpazīstamus māksliniekus, nodrošinot kvalitatīvu piedāvājuma izpildi;
  4. Nodrošināt publicitāti, piesaistot jaunu auditoriju.
1. Prioritāte

Projekta rezultātā, radot mūziklu, ir notikusi jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras pasākuma radīšanā. Akcentējot jauniešus kā prioritāro pasākuma mērķauditoriju, ir notikusi jauniešu izglītošana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir skolu jaunatne no 8.-12.klasei, pedagogi, iesaistīto jauniešu radinieki un draugi, skolasbiedri, mūziklu interesenti un citi kultūras pasākumu baudītāji. Plānotais mūzikla apmeklētāju skaits - 700 personas.
Projekta īstenošanā lielākie ieguvēji būs 12 jaunieši no Valmieras novada, kuri būs iesaistīti kultūras procesos un mūzikla radīšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

Mūzikla tapšanā iesaistīsies 12 jaunieši, kuri gūs pieredzi, sadarbojoties ar kultūras jomas profesionāļiem, tādējādi varēs attīstīt savas vokālās prasmes, uzstāšanās prasmes, iegūt jaunus draugus un kontaktus. Kā liecina organizatoru iepriekšējā pieredze, šāda veida projekti palīdz jauniešiem attīstīt savu personību, izkopt talantus un atstāj paliekošu nospiedumu viņu dzīvēs. Jaunieši ne tikai veidos mūziklu, bet būs arī galvenā pasākuma mērķauditorija. Jaunieši varēs iedvesmoties no saviem vienaudžiem, tas rosinās viņus būt aktīviem un iesaistīties kultūras procesos. Mūziklu apmeklēs 700 skatītāji.