Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Alūksnes novada attīstībai"
Projekta kopējās izmaksas:
3771.01 EUR
Finansējums no VKKF:
3171.01 EUR
Līdzfinansējums:
600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Alūksnes dzelzceļa stacija, kura savu funkciju veic jau vairāk kā simts gadus un šodien ir kļuvusi par Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaurslieža dzelzceļa gala staciju, ir būtiska Vidzemes kultūrainavas daļa un reģiona atpazīstamības zīmols. Novērtējot mantojuma nozīmi reģionam, pilsētai un  vietējiem iedzīvotājiem, 2018.gadā Alūksnes dzelzceļa stacijas vēsturiskajā bagāžas šķūnī tika iekārtota ekspozīcija, kura popularizē stāstus, ko šaursliežu dzelzceļš nozīmēja un nozīmē vietējiem iedzīvotājiem.. Stāstu kolekcionēšana un popularizēšana ir izgaismojusi līdz šim maz pētītas un aktualizētas tēmas šī mantojuma kontekstā, viena no tādām -  vietas raksturs, kuru veido vietējo iedzīvotāju ikdienas ritms.

Novērtējot stabilitāti, lietu patstāvību un veselīgas ikdienas rutīnas nozīmību, tiks veikta Alūksnes dzelzceļa stacijas fotodokumentēšana izceļot mantojuma vidi un tās integrēšanu vietējo iedzīvotāju ikdienā.  Dzīve šajā mantojuma vietā nav statiska, nemainīgas paliek tikai dažas mantojuma daļas, bet vide ap to patstāvīgi mainās. Fotogrāfa uzdevums ir papildināt ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacijas” kolekciju ar foto liecībām, kurās vietas raksturs parādās ikdienišķākās, marginālās un personiskās lietās un, kuras paejot laikam, vēstīs par šobrīd būtisko, lai vēlāk atgādinātu par pagājušo, par to, kas mainījies.

Pārvēršot fotodokumentēšanu par kultūras notikumu stacijas apkārtnē, iecerēts izveidot brīvdabas izstādi stacijas vidē, kurā eksponēt spilgtākos no stacijas ikdienas foto mirkļiem. Autentiskajā vidē izstādītie foto, kas izceļ unikālo un tikai šai vietai raksturīgo, būs pilnīgi jauns piedāvājums, tajā pašā laikā labs papildinājums ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacija”.

Mērķi

Projekta mērķis ir pievērst uzmanību pozitīvas ikdienas rutīnas nozīmei, lai stāstītu par pasauli un laiku, kurā dzīvojam, dokumentējot Vidzemes reģiona identitāti raksturojošas kultūrvides – Alūksnes dzelzceļa stacijas kā Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa gala stacijas ikdienas dzīvi un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma un vietējo iedzīvotāju ikdienas ritma sintēzi ar fotoizstādes starpniecību.

Uzdevumi

  1. Veikt Alūksnes dzelzceļa stacijas ikdienas dzīves foto dokumentēšanu un atlasīt, kā arī sagatavot fotogrāfijas eksponēšanai brīvdabā atbilstoši izstādes koncepcijai
  2. Izveidot izstādei atbilstošu dizaina ietvaru, sagatavot izstādes ievadstenda informāciju un  praktiski iekārtot izstādi.
  3. Nodrošināšana izstādes atklāšanas pasākuma organizēšanu un norisi, kas sakristu ar dzelzceļa līnijas 119. atklāšanas gadadienu, kā veikt arī publicitātes aktivitātes.
2. Prioritāte

Alūksnes dzelzceļa stacijas fotodokumentēšana saglabās liecības par Vidzemes unikālo kultūrvidi nākotnē, bet rezultātā izveidotā fotoizstāde būs rīks šīs vides un mantojuma popularizēšanai, kurš vienlaikus kalpos kā profesionālas mākslas pieejamība Alūksnes pilsētā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenā mērķauditorija ir Alūksnes dzelzceļa stacijas apkārtnes iedzīvotāji, vēršot viņu uzmanību ikkatra ikdienas nozīmei vides identitātes veidošanā un mantojuma popularizēšana. Ieguvēji būs arī stacijas kvartāla apmeklētāji, kurus izstādes apmeklējums informēs par kultūrvides savdabību. Trešā būtiskā mērķauditorija ir vēsturnieki, kultūras mantojuma, antropoloģijas pētnieki un komunikāciju speciālisti, kuri izmantos iegūto materiālo turpmākos pētījumos un mantojuma popularizēšanā

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Pētniecības, publicitātes un nākotnes mantojuma vajadzībām fotokumentēts līdz šim nedokomentēta Vidzemes kultūras mantojuma daļa – Alūksnes dzelzceļa stacijas ikdienas ritms vienas nedēļas laikā. Iegūtas sākot no 150 fotogrāfijām ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija” kolekcijai.
  2. Popularizēts Vidzemes šaursliežu dzelzceļš un tā mantojums kā arī paplašināts kultūras piedāvājums Alūksnes Bānīša stacijas kvartālā ar 10 lielformātu fotogrāfiju izstādi pilsētvidē.
  3. Pievērsta uzmanība mantojuma, kulūrvides un vietējā iedzīvotāja mijiedarbībai, tā saglabāšanā un tālākā nodošanā