Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ogres teātris"
Projekta kopējās izmaksas:
12250.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3000.00 EUR
Līdzfinansējums:
9250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3000,00 EUR

Kopsavilkums

Ogres teātra jauniestudējums "Sanatorija" pēc Henrika Ibsena lugas "Tautas ienaidnieks" motīviem būs unikāla izrāde Ogres un Latvijas kontekstā. Par iestudējuma norises vietu izvēlēta Ogres sanatorija - šobrīd uzplaukstoša, atjaunošanas procesā esoša unikāla kultūrvieta ar Anša Cīruļa griestu un sienu gleznojumiem. Režisora Jāņa Kaijaka izrādes iecere paredz par "dabisku" scenogrāfiju padarīt visu sanatorijas teritoriju, radot šai vietai īpaši piemērotu iestudējumu ierobežotam skatītāju lokam.

H. Ibsena "Tautas ienaidnieks" ir viens no populārākajiem norvēģu dramaturga darbiem, kas bieži iestudēts uz pasaules teātru skatuvēm - gan kā politisks manifests, gan darbs, kurā tiek preparētas cilvēku savstarpējās attiecības uz ģimenes, darba vietas un sabiedrības fona. Ogres teātra skatuves versijas pamatā ir ideja par katra indivīda izdarīto izvēļu nozīmi un indivīda/sabiedrības konfliktu, kas ir ne tikai universāls, bet īpašu aktualitāti ieguvis šodienas pasaules aktualitāšu kontekstā. Izrāde būs kā nosacīts turpinājums Ogres teātra aizsāktajam klasikas darbu iestudējumu ciklam, pievēršot uzmanību "lielajiem jautājumiem", kas nodarbinājuši 19. un 20. gadsimta dramaturgus. Caur klasikas laika distanci izrāde runās par šodienas aktualitātēm.

Izrāde "Sanatorija" skatītājiem ļaus sekot līdzi H. Ibsena varoņu attiecībām un filozofijai, kā arī sniegs iespēju iepazīt Ogres novada un Vidzemes reģiona arhitektūras un kultūrvēstures pieminekli - Ogres sanatoriju - kā šobrīd atjaunošanas procesā esošu objektu. Izrādes iestudēšanā tiks iesaistīts viss Ogres teātra aktieransamblis, radot plašu, vizuāli iespaidīgu inscenējumu ar Ilzes Kupčas-Ziemeles kostīmiem un telpu un Oskara Pauliņa gaismu partitūru.

Mērķi

Projekta mērķi:

1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu Vidzemes reģionā;

2. Veicināt vietējās profesionālās mākslas attīstību un pieejamību Vidzemes reģionā, konkrēti - Ogres novadā;

3. Veicināt izpratni un zināšanas par Vidzemes reģiona kultūrvēsturi, konkrēti - pievērst uzmanību bijušajai sanatorijai "Ogre" kā uzplaukstošai, mazzināmai Ogres kultūrvēstures telpai un veicināt tās attīstību, papildinot sanatorijā notiekošo kultūras pasākumu programmu ar unikālu, īpašai tai radītu saturu.

Uzdevumi

1. Iegādāties izrādei nepieciešamos rekvizītus, dekorācijas, kostīmu materiālus, kostīmus;

2. Radīt izrādes vizuālo noformējumu - kostīmus, scenogrāfiju, gaismu partitūru;

3. Organizēt izrādes mēģinājumu procesu (režija, kustību partitūras izstrāde, aktiera darbs ar lomu);

4. Pārraudzīt un īstenot projekta administratīvās, mārketinga, finanšu aktivitātes;

5. Informēt sabiedrību par projekta īstenošanas procesu (foto, video ieskats mēģinājumu procesā) un gala rezultātu (izrādes foto, video materiāli, preses relīzes u.c. mārketinga aktivitātes).

3. Prioritāte

Ogres teātris 2020. gada oktobrī ar Ogres pašvaldības deputātu lēmumu un teātra kritiķu rekomendācijām ieguvis profesionāla reģionāla jeb pilsētas repertuārteātra statusu. Teātra māksliniecisko attīstību 15 gadu garumā veicinājis režisora un pedagoga Jāņa Kaijaka darbs ar aktieriem, radot spēcīgu, stilistiski vienotu trupu. Izrāžu radošajās komandās strādā nozares profesionāļi. Teātris guvis augstus sasniegumus, kritiķu un skatītāju atzinību, tostarp saņēmis pirmo Līvijas Akurāteres balvu.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Ogres novada un pilsētas iedzīvotāji un viesi (projekta kultūrvēsturiskā nozīme);
2. Ikviens Vidzemes reģiona kultūras patērētājs;
3. Ikviens Latvijas teātra skatītājs/interesents;
4. Ogres teātra skatītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

Paredzēts, ka izrāde tiks spēlēta 2022. gada rudenī un 2023. gada pavasarī. Aptuvenais šajā laikā plānoto izrāžu skaits - 15 izrādes. Katras izrādes vidējais skatītāju skaits - 100 cilvēku. Vidējais auditorijas skaits - 1500 cilvēku. 

Izrādes plānots turpināt spēlēt vismaz līdz 2024. gada pavasarim, līdz ar to provizorisko skatītāju skaits pieaugs.

Kvalitatīvie rezultāti:

Projekta galvenais rezultāts - unikāla kultūras satura (izrādes) radīšana Ogres sanatorijā. Izrāde telpas specifikas dēļ būs pieejama ierobežotam cilvēku skaitam, tās uzdevums būs sniegt kvalitatīvu H. Ibsena lugas iestudējumu, kā arī akcentēt Ogres sanatorijas arhitektūras un kultūrvēstures mantojuma nozīmi Ogres novada un Vidzemes reģiona kultūrvēsturē un šodienā.

Izrādes iestudēšana un spēlēšana būs būtisks izaugsmes/attīstības solis Ogres teātra aktieru pieredzē, radošās komandas darbā.