Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu ev.lut.draudze
Projekta kopējās izmaksas:
2450.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2100.00 EUR
Līdzfinansējums:
350.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekts paredz Limbažu ev.lut.baznīcā organizēt koncertu "Skaņu epigrammas". Šajā koncertprogrammā iekļauta  Vidzemes komponistu - Uģa Prauliņa un Ingmāra Zemzara mūzika, ko atskaņos profesionāli mūziķi. Tādejādi Limbažu novada iedzīvotājiem un viesiem  būs sniegta iespēja klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu latviešu komponistu  - vidzemnieku mūziku. Iecerētās norises vietas un datumi – Limbažu Sv. Jāņa baznīca, pilsētas svētku laikā - 5.vai 6.augustā. Datums tiks precizēts, saskaņojot koncerta norisi ar pilsētas svētku programmu.  

Mērķi

Projekta ietvaros organizētie koncerts "Skaņu epigrammas". paredz sniegt iespēju limbažniekiem un arī  pilsētas viesiem baudīt profesionāli izpildītu mūziku, veltīt uzmanību vēsturiskajiem instrumentiem. Koncertā paredzēts ietver Vidzemes komponistu sarakstītus skaņdarbus, tādejādi pievēršot uzmanību Vidzemes kultūras vērtībām, popularizējot Vidzemes komponistu daiļradi, stiprinot vidzemnieka un Latvijas iedzīvotāja kultūras identitāti.

Uzdevumi

Veikt visus koncertu sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas un programmas, tās izvietot, reklamēt koncertu sociālajos mēdijos un presē, sagatavot telpu koncertiem.  Koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu. Par izpildītājiem un mūziku sniegt informāciju koncerta programmā. Sniegt atskaiti par koncertu, nodrošināt informāciju masu medijos

3. Prioritāte

Koncertu organizē Limbažu ev.lut.draudze sadarbībā ar diriģentu Pēteri Vaickovski. Koncerta programmā (pielikumā) ietverti Vidzemes
komponistu skaņdarbi. Koncerts popularizē Vidzemes komponistu daiļradi,
pievērš uzmanību Limbažu kultūras dzīves
resursam- skaistai baznīcai ar lielisku akustiku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu novadu iedzīvotāji un pilsētas viesi

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot šo projektu: būs radīta iespēja lauku reģiona iedzīvotājiem klausīties kvalitatīvi, profesionāli atskaņotu latviešu –Vidzemes komponistu mūziku Tiks popularizēta klasiskā mūzika, tā izraisot novada iedzīvotājos lielāku interesi par Vidzemes komponistu daiļradi. Atskaņojot programmu, Limbažu Sv. Jāņa baznīca tiks popularizēta kā vieta klasiskās mūzikas koncertiem ārpus Rīgas.