Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Horeogrāfu asociācija
Projekta kopējās izmaksas:
6070.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3050.00 EUR
Līdzfinansējums:
3020.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Kopīga telpa, kopīgs laiks” ir intensīva trīs dienu radošā darbnīca ar mērķi sapulcināt dažādu paaudžu Latvijas laikmetīgās dejas aktīvos māksliniekus vienā telpā un laikā, lai kopīgi radītu un izstrādātu idejas un priekšlikumus laikmetīgās dejas jaunrades un norišu centram - dejas mājai Valmieras topošajā kultūrvietā “Kurtuvē”. Šis būs unikāls pasākums gan tāpēc, ka ideju izstrādē tiks iesaistīta plaša dejas kopiena, gan tāpēc, ka dejas mājas ideja, kas gadiem ilgi ir lolota Latvijas dejas vidē un ir iekļauta Dejas stratēģijā 2021-2027, beidzot iegūs praktiskas un fiziskas aprises. Projekts ir daļa no programmas Valmieras pieteikumā Eiropas Kultūras galvaspilsētai 2027, un tam ir ilgtermiņa mērķis bagātināt Valmieras un novada kultūras dzīvi ar dažādiem laikmetīgās dejas pasākumiem, ko nodrošinās dejas māja, t.sk. Latvijas dejas mākslinieku darbības centrs (radošās rezidences, darbs pie pirmizrādēm), starpreģionālu un starptautisku projektu norise (vasaras skolas, viesizrādes), kā arī ikdienas piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem (kustību nodarbības dažādām vecuma grupām, sākot no bērniem līdz senioriem). Dejas māja “Kurtuvē” būtu ne tikai profesionāls attīstības centrs un mājvieta Latvijas laikmetīgās dejas kopienai, bet arī pieejama un atvērta vieta iedzīvotājiem gan tās ārējā veidolā, gan komunikācijā, gan tiecoties tās dažādajās aktivitātēs veidot saskarsmes punktus ar vietējo vidi un cilvēkiem, veicinot izpratni par laikmetīgās dejas žanru.

Mērķi

Mērķi īstermiņā: 1) izpētīt potenciālu, izstrādāt idejas un priekšlikumus laikmetīgās dejas mājas attīstībai Valmierā, 2) radīt iespēju dejas kopienai satikties kopīgā darbnīcā par šo nozīmīgo ideju, tiešā veidā iepazīties ar vietu, kontekstu un vietējiem cilvēkiem.
Mērķi ilgtermiņā: 1) sniegt ieguldījumu Valmieras novada kultūras vides bagātināšanā ar jaunu kultūras un brīvā laika piedāvājumu, 2) veicināt Latvijas laikmetīgās dejas attīstību, 3) sniegt ieguldījumu kultūras jaunrades procesā un veicināt jaunas sadarbības vietējā, valsts un starpreģionālā līmenī.

Uzdevumi

1) sarīkot dejas kopienas tikšanos, sapulcējot Valmierā līdz 20 tās aktīvo biedru, 2) piesaistīt ekspertu no ārvalstīm, kas var dot praktiskas darbības pieredzi dejas kopienas organizēšanā un dejas mājas vadīšanā, 3) izstrādāt skaidru darbnīcas struktūru, lai ar dažādiem uzdevumiem rosinātu radošu un konstruktīvu ideju talku, 4) nodrošināt apstākļus darbnīcas kvalitatīvai norisei.

 

3. Prioritāte

Projekts atbilst 3. prioritātei, jo tā uzmanības centrā ir laikmetīgās dejas profesionāļu kopienas tikšanās Valmierā, lai praktiskā izpētē, tai skaitā sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem, attīstītu ideju par pirmā Latvijas laikmetīgās dejas centra attīstīšanu "Kurtuves" telpās.

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Latvijas laikmetīgās dejas kopiena - dažādu paaudžu aktīvie un topošie mākslinieki un producenti, kuriem rūp nozares izaugsme un kuri būs dejas mājas lietotāji, 2) dažādu vecumu un interešu vietējie iedzīvotāji, kuru viedoklis tiks noskaidrots un ietverts mākslinieku diskusijā, un kuri būs potenciālie “Kurtuves” apmeklētāji nākotnē, 3) Valmieras pašvaldība, kuras īpašumā ir “Kurtuve” un kura iegūs nozares viedokli un sarunu partneri.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā Latvijas dejas kopiena (20 aktīvi pārstāvij) iepazīsi vietu, kam ir potenciāls kļūt par dejas māju vai vismaz veikt atsevišķas tās funkcijas, un uz vietas izstrādās idejas, tādā veidā paši lemjot par prioritātēm un uzņemoties atbildību par nākotni. Ikdienā sadrumstalotajai Latvijas dejas kopienai šī būs vērtīga iespēja sanākt kopā, apzināties un likt lietā savu potenciālu kultūrvides bagātināšanā Valmieras novadā.
Sava mājvieta, kur notiek dejas process, radīšana, nodarbības, vasaras skola, pirmizrādes un viesizrādes, vairākās paaudzēs ir bijis Latvijas dejas kopienas sapnis un sarunu objekts. Ja šāda vieta tiktu attīstīta, tas būtu nozīmīgs pagrieziens Latvijas dejas vēsturē. Valmierā tam ir labs potenciāls – profesionāli talantīga vide (ne velti no Valmieras un novada nāk vairākas atzītas laikmetīgās dejas mākslinieces kā Elīna Gediņa, Linda Mīļā, Lelde Feldmane, Laura Gorodko), atsaucīga pašvaldība un vieta – topošā kultūrvieta “Kurtuve”, kas varētu attīstīties par jauna veida mākslas un vietējās dzīves tikšanās centru. Atrašanās tuvu Igaunijai, kur ir attīstīta un aktīva laikmetīgās dejas scēna, savukārt, ir lielisks pamats starpreģionālai sadarbībai. Valmiera savā Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā akcentē laikmetīgās dejas programmu, kas ir iesaistoša, tiktu attīstīta pakāpeniski un veidota sadarbībā ar vietējo vidi un iedzīvotājiem. Tāpat dejas centra veidošana “Kurtuvē” būtu pakāpenisks process, kura loģisks sākums būtu laikmetīgās dejas aktīvo mākslinieku un producentu kopā sanākšana un darbnīca Valmierā, lai klātienē iepazītos ar telpām un iesaistītos kopīgā ideju izstrādē par “Kurtuves” nākotni.
Ieguvēji noteikti būs arī pašvaldības pārstāvji, kam tiks nodota nākotnes lietotāju vēlmēs un idejās balstīta vīzija “Kurtuves” attīstībai. Ilgtermiņā par ieguvējiem kļūs arī vietējie iedzīvotāji, kuru ikdiena tiks bagātināta ar jaunu kultūras piedāvājumu.