Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība ''Vecpiebalga savējiem''
Projekta kopējās izmaksas:
5721.82 EUR
Finansējums no VKKF:
5721.82 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta ietvaros notiks 5 unikālas tikšanās dažādos Cēsu novada pagastos, kuru laikā novada kopienām būs iespēja darboties un radīt kopā caur Urban Sketching kustību. Apgūstot un izmantojot skicēšanas tehniku, būs iespēja atveidot novada iedzīvotāju redzējumu par savu dzīvesvietu, tās raksturīgāko ainavu vai objektu, kurā viņš dzīvo, no kurienes ir nācis. No gatavajiem 23 dažādajiem darbiem tiks veidota galda spēle “Cēsu novada atmiņas spēle”, kas būs unikāla, pašu iedzīvotāju veidota galda spēle, kas papildinātu Cēsu novada suvenīru piedāvājumu, kā arī izglītotu pašus iedzīvotājus un novada ciemiņus par jauno, apvienoto Cēsu novadu, tā raksturīgākajām kultūras, vēsturiskajām vietām, objektiem un simboliem. Spēles kartiņu pievienotā vērtība būs pievienoti QR kodi, kurus atverot, parādās īss video par zīmējumā attēloto vietu/objektu. Video būs ievietota īsa informācija par katru objektu latviešu, angļu, vācu un ukraiņu valodās.                                     

Pēdējo divu gadu laikā esam piedzīvojuši daudz un dažādas pārmaiņas. Kultūras un sabiedrisko dzīvi manāmi ir ietekmējusi COVID-19 pandēmija, administratīvi teritoriālā reforma. Mūsu biedrība pamanīja, ka tiek meklēti jauni novada identitātes risinājumi, suvenīru piedāvājumi. Mūsdienu kultūras piedāvājuma klāstā svarīgu lomu spēlē apkārtējie vides faktori, ko apliecina uz izstrādi virzītās Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kā vienu no tiem minot digitalizāciju.

Covid-19 krīze īpaši apliecinājusi nozīmi kultūras pakalpojumu klātbūtnei digitālajā vidē, būtiski atklājot šobrīd vēl nenosegtās nišas, kā vienu no tām izvirzot projekta pamatvirzienu-veidot izglītojošu piedāvājumu,  izmantojot galda spēļu aktualitāti, savienojot to ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Mērķi

Projekta galvenais mērķis ir izveidot interaktīvu galda spēli “Cēsu novada atmiņas spēle”.

Projekta apakšmērķis būtu: veicināt kopienu saliedēšanu un sabiedrības līdzdalību kultūras un vēstures mantojuma apzināšanā un izglītošanā caur Urban Sketching kustību. 

Uzdevumi

Lai īstenotu projekta mērķi, jāveic šādi uzdevumi:

1. Jāorganizē projekta darba grupas tikšanās.

2. Jāuzrunā Cēsu novada kopienas.

3. Jāveic sabiedrības aptauja.

4. Jāiepazīstina kopienas ar Urban Sketching kustību.

5. Jāorganizē radošās Urban Sketching darbnīcas, jāveic savu kultūrvēsturisko vērtību apzināšana, balstoties uz aptaujas rezultātiem.

6. Jāapkopo rezultāti, jāizvirza labākie darbi galda spēles izveidei.

7. Jāveido video materiāli un QR kodi par izvēlētajiem objektiem.

8. Jāveido galda spēles makets, jāveic spēles izgatavošana.

9. Jāprezentē projekta rezultāti.

2. Prioritāte

Projekts ''Zīmē spēli'' atbilst "kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija'' virzienam. Projekts dos iespēju veidot gudru nākotni - no cilvēciskā uz digitālo un otrādi. Paraudzīsimies paši uz sevi un mūsu apkārtni ar ''jaunām'' acīm. Mācāmies integrēt inovācijas un tehnoloģijas mākslā un ikdienas brīvajā laikā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Plānotais projekta mērķauditorijas skaits:
• vismaz 70 apmeklētāji Urban Sketching 7 nodarbībās (vidēji 10 kopienu pārstāvji katrā nodarbībā);
• vismaz 100 respondentu veiktajā aptaujā;
• vismaz 3500 liela auditorija (pēc facebook datiem), kura uzzina par projektu un tā rezultātu.
Spēles paredzēts izdot 100 eksemplāros, no kuriem vairāki komplekti tiks dāvināti iestādēs ar dažādu apmeklētāju skaitu (kopā vismaz 1000): bibliotēkās, jauniešu centros, tūrisma informācijas centros un citur.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānotie projekta rezultāti:

·         Īstenotas 5 Urban Sketching darbnīcas;

·         Apzināti novada iedzīvotāji par viņu dzīvesvietas spilgtākajiem, unikālākajiem, ievērojamākajiem (vai tieši otrādi-uzmanību mazāk saņēmušākajiem, taču interesantiem) objektiem, vietām;

·         Radīti 23 unikāli darbi Urban Sketching tehnikā;

·         Izveidoti 23 unikāli, kvalitatīvi video materiāli par Cēsu novada pagastiem;

·         Izveidota interaktīva galda spēle “Cēsu novada atmiņas spēle”;

·         Izveidota darba grupa, ar iespējamību nākotnē veidot jaunas sadarbības un projektus;

·         Jaunas sadarbības iespējas un iepazīšanās starp jaunā Cēsu novada iedzīvotājiem.

Ieguvums būs:

·         Cēsu novada iedzīvotājiem-bezmaksas nodarbības, sabiedrības līdzdalība, savu kultūrvērtību, dzīvesvietas vērtību apzināšanās, jaunas zināšanas, jauns interaktīvs produkts;

·         tūrisma nozarei – jauns produkts, suvenīrs, reprezentatīva dāvana, potenciāls tūristu piesaistīšanai (uzņemtie video rullīši kā pamudinājums apskatīt konkrētās vietas/objektus);

·         ieguvums pašvaldībai - biedrības pienesums, jauna sadarbība, kopienu saliedēšana, kopienu aktivizēšana, sabiedrības iesaistīšana;

·         ieguvums bērniem un jauniešiem kā interaktīvā veidā viegli un saprotami iepazīt jauno Cēsu novadu.