Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Sansusī"
Projekta kopējās izmaksas:
12360.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6110.00 EUR
Līdzfinansējums:
6250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Sansusī Vakars Cēsīs” būs kultūras pasākums četrās daļās, kura forma līdzinās vienas izrādes 3 cēlieniem ar epilogu, kur pēc būtības katra no šīm daļām varētu būt arī kā viena vakara pilnvērtīgs mākslas piedzīvojums. Vakara gaitā varēs baudīt Latvijas Radio kora grupas un diriģenta Kaspara Putniņa priekšnesumu. Instrumentu kautiņā centrā šoreiz būs klarnetes. Izrādi par kļūdīšanos “Glitch” piedāvās Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas kursa absolventi. Vakara noslēgumā tradicionālā 20 minūšu izlāde diskotēkas formā.

Mērķi

Projekta mērķis ir samazināt distanci starp mākslu, tās izpildītāju un skatītāju, padarot akadēmisko skatuves mākslu pieejamu un veicinot laikmetīgās kultūras pasākumu regularitāti, reizē bagātinot arī kultūras piedāvājumu Cēsu pilsētā. “Sansusī Vakars Cēsīs” notiks jau trešo reizi un tā publika arī Cēsīs jau zina, ka tas nebūs vienkārši koncerts.

Uzdevumi

Pasākuma uzdevums ir radīt vidi, kurā ikviens var būt funkcionāls organisms, kas izjūt piesātinātu emociju gammu. Projekta rezultātā aptuveni 300 dažāda vecuma un sociālās piederības interesentiem nodrošināta iespēja tuvu dzīvesvietai apmeklēt daudzšķautņainu augstvērtīgas kultūras pasākumu, kas potenciāli rada priekšstatu par akadēmisko mūziku un laikmetīgo skatuves mākslu kā mūsdienīgu un auditorijai saprotamu kultūras formu.

3. Prioritāte

+

Ieguvēji un mērķauditorija

Sagaidām, ka “Sansusī Vakaru Cēsīs” apmeklēs, gan ierastā akadēmiskās mūzikas un laikmetīgās skatuves mākslas pasākumu auditorija, gan ļaudis, kuri meklē neierastas alternatīvas esošajam piedāvājumam. Prognozējam, ka norisi apmeklēs apmēram 300 Cēsu pilsētas un apkaimes iedzīvotāji, kā arī tālāki viesi vecumā no 15 līdz 60 gadiem. Liela interese novērojama jauno, topošo kultūras jomas profesionāļu vidū (mūzikas un mākslas skolu audzēkņi), kuri vēlas redzēt augstas kvalitātes performances.

Paredzamie projekta rezultāti

• Aptuveni 300 apmeklētājiem izveidots pozitīvs priekšstats par akadēmisko mūziku un laikmetīgo skatuves mākslu kā mūsdienīgu un pieejamu mākslas formu ārpus galvaspilsētas.

• Veicināta izpratne par alternatīviem kultūras pasniegšanas veidiem un to nepieciešamību modernā pieprasījumā.

• Veicināta mākslinieciski augstvērtīgu un emocionāli pacilājošu kultūras pasākumu pieejamība un regularitāte Cēsīs.

• Veicināts dažādu paaudžu un sabiedrības grupu saturīgs un kulturāls dialogs klātienē.

• Popularizētas "Sansusī" vērtības kā iedrošinājums distances samazināšanai starp māksliniekiem un auditoriju.

• Sekmēta publikas interese un izpratne par mūsdienīgu mākslas attīstību.