Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Skaņumāja"
Projekta kopējās izmaksas:
3625.41 EUR
Finansējums no VKKF:
2669.41 EUR
Līdzfinansējums:
956.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Krapes muižas apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopiena ir veikusi nozīmīgu darbu, lai attīstītu teritoriju un veidotu vietas atpazīstamību. Līdztekus apskates un aktīvās darbošanās objektiem, kas jau kļuvuši par iecienītu vietējā tūrisma galamērķi, kopiena ir sākusi veidot kultūras piedāvājumu, kas nozīmīgi papildina pagasta un novada kultūras dzīvi. 2021. septembrī īstenots pasākums “Krapes muižas svētki” (Ogres novada un Vidzemes kultūras programmas atbalsts), 2022. februārī “Sveču taka” muižas parkā (pašu finansējums).
Vasaras sezonu iecerēts iezīmēt 11. jūnijā ar tradicionālu Zaļumballi Krapes muižas parkā. Deju pasākumi zaļumos ir bijuši iecienīti jau kopš 19.gs, arī Krapes pagastā. Pasākumam izraudzīta vēsturiskā pasākumu norises vieta, kuru vēl atceras vecākās paaudzes krapēnieši, ainaviskajā Krapes parkā, līdzās bijušajai muižas ēkai. Atbilstošas mūzikas nodrošinājumam pieaicināta kapela “Hāgenskalna muzikanti”, kas spēlē 20.gs pirmās puses sadzīves mūzikas repertuāru Vidzemei raksturīgā tradicionālā instrumentu salikumā (vijole, cītara, akordeons, kontrabass). Mūzikas programma būs baudāma gan kā koncerts ar skatītāju sēdvietām, gan tradicionāls deju pasākums. Zaļumballe būs noslēdzošā aktivitāte dienas pasākumiem, kuru laikā interesentiem būs iespēja apmeklēt Krapes muižas apkaimes apskates objektus – Muižas parku, Ūdensdzirnavas, Parku aktīvās atpūtas teritoriju, Skaņumājas mūzikas instrumentu ekspozīciju un Lausku vīna darītavu.

Mērķi

Projekta mērķis ir ar šo pasākumu turpināt regulārās kultūras norises Krapes muižas teritorijā, bagātināt kultūras norišu pieejamību un daudzveidību pagastā un novadā. Uzturēt vietas atpazīstamību, pastāvīgu pozitīvu interesi par Krapes muižas apkaimi, pagastu, šeit pieejamajiem apskates, izklaides un aktīvās atpūtas objektiem. Iekopt un iedzīvināt pasākumu norišu vietu Krapes parkā, kur būs iespējams rīkot citus pasākumus gan pašiem iedzīvotāju kopienas dalībniekiem, gan citiem interesentiem – pasākumu, festivālu, nometņu u.c. rīkotājiem.

Uzdevumi

Pasākuma nodrošināšanai veicama virkne uzdevumu:

  • Sākot ar pavasari tiks iekopta pasākuma norises vieta. Sarīkota kārtējā pavasara tīrīšanas/kopšanas talka parkā, kritalu vākšana un pameža tīrīšana. Sākot no maija veicama regulāra norises vietas pļaušana. Uz muižas pamatu paaugstinājuma tiks izveidota koka terase mūziķu vajadzībām. Parka apmeklētāju vajadzībām uzstādīta āra tualete (pašvaldības atbalsts).
  • Nodrošināti pasākumam nepieciešamie saskaņojums ar parka apsaimniekotāju, publiskā pasākuma rīkošanas atļauja, mūzikas atskaņojuma licence utt.
  • Sagatavoti un nodrošināti publicitātes pasākumi. Izvietota informācija sociālos tīkos un rīkotāju mājaslapās, izveidota afiša (plakāti Krapes un blakus pagastu centros), izplatīta relīze plašsaziņā. Nodrošināta pasākuma dokumentēšana un pēcpasākuma publicitāte internetā.
  • Piesaistīti nepieciešamie pakalpojumi – skaņu un gaismas tehnika, ēdināšana, pārvietojamās tualetes, apsardze. Pasākuma dienā izveidots vides noformējums ar meijām un lampiņu virtenēm, izvietotas sēdvietas skatītāju zonā.
  • Saskaņots norises dienas plāns, koordinēts piedāvājums apskates objektos un sagatavošanās balles norisei; īstenota koncerta – balles norise. Koncerta apmeklētāju ziedojumi tiks novirzīti regulārajiem parka kopšanas un uzturēšanas darbiem, t.sk. uzlabot pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.
  • Pēc pasākuma veikta norises vietas sakopšana; projekta izvērtēšana un atskaites.
2. Prioritāte

Ainaviski skaistais, bet nepietiekami uzturētais Krapes muižas parks glabā liecības par savulaik aktīvo kultūras dzīvi pagastā. Ar parka kopšanas talkām ir aizsākusies aktīvo iedzīvotāju kopienas sadarbība, kas rezultējusies vienota vietējā tūrisma piedāvājuma izveidē un ievērojami veicinājusi vietas atpazīstamību. Pasākums Krapes parkā turpinās uzsākto darbību un sniegs paliekošu ieguldījumu gan vides uzlabošanā, gan kultūras norišu piedāvājumā lauku vidē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ogres novada iedzīvotāji un viesi – interesenti, kultūras pasākumu apmeklētāji, sadarbības partneri. Prognozējamais kopskaits dienas garumā 200-400 apmeklētāji.
Labuma guvēji būs visi apmeklētāji, kas gūs iespēju baudīt kvalitatīvu mūzikas/deju pasākumu; Krapes muižas apskates objektu uzturētāji, kas iegūs papildus publicitāti un atpazīstamību; pagasta, novada iedzīvotāji, kas var gūt impulsu sabiedriskām un ekonomiskām aktivitātēm. Balles apmeklētāju ziedojumi uzlabos parka vidi un pieejamību.

Paredzamie projekta rezultāti

Ar šo pasākumu tiks turpināta daudzveidīgu, kvalitatīvu kultūras un atpūtas pasākumu norise Krapes muižas teritorijā, papildinot sabiedrības pieejamās kultūras norises laukos. Ilgtermiņā tas veicinās vietas atpazīstamību un tālāku aktīvās kopienas attīstību, nodrošinās plašākas iespējas piesaistīt apmeklētājus, vietējo tūrismu Krapes muižas apskates un aktivitāšu objektos. Tāpat organizēt vēl citus kultūras un atpūtas pasākumus, kā arī piesaistīt citus pasākumu (koncertu, festivālu, nometņu utt.) rīkotājus. Gala ieguvums būs ekonomiskās aktivitātes un kultūras pieejamības pieaugums novadā.
Īstermiņā tiks veidots demokrātiska satura, kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Paredzams, ka dienas laikā Krapes muižas objektus un koncertu – zaļumballi apmeklēs 200-400 apmeklētāju (prognoze, pamatojoties uz kopienas iepriekš rīkoto pasākumu apmeklējumu). Svētki, gandarījums un atzinība apkaimes aktīvajai kopienai – apskates objektu veidotājiem un uzturētājiem. Vienlaikus, pasākumu gatavojot un realizējot, tiks veikta vides labiekārtošana Krapes parkā, uzlaboti kopienas rīcībā esošie tehniskie resursi (pasākuma laukums, skatuves platforma, lampiņu virtenes). Koncerta apmeklētāju sniegtie ziedojumi tiks novirzīti turpmākai parka kopšanai un uzturēšanai, kas, savukārt uzlabos ilgtermiņa ieguvumus.