Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK IELĪCAS
Projekta kopējās izmaksas:
4939.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4719.00 EUR
Līdzfinansējums:
220.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas" ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un Latviskā mantojuma zīmes īpašniece.

Objektu apmeklē pietiekami liels skaits interesentu - skolēnu, tūristu grupu, individuālo ceļotāju un pārgājienu gājēju. Ņemot vērā, ka "Ielīcās" patstāvīgi uz vietas neatrodas kāds no saimniekiem, viesiem uz vietas tiek liegta iespēja sasaistīt internetā atrodamo informāciju ar sētā esošajām ēkām un to izvietojumu. Esot attālināti, nevaram nodrošināt iespēju papildus uzzināt par unikālās sētās vēsturi, latviešu tautas celtniecības aspektiem un interesantiem faktiem, kas šeit notikuši.

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt informatīvu stendu, kas kvalitatīvi iederēsies objektā un vienlaicīgi, ejot līdzi tehnoloģiju attīstībai - nodrošināt audiogida klātbūtni.

Realizējot šo projektu tiks veicināta unikālā kultūrvides un kultūras mantojuma saglabāšana caur sabiedrības informēšanu.

Mērķi

Etnogrāfiskajā sētā "Ielīcas" izveidot sabiedrībai pieejamu aprakstu - informatīvo stendu drukātā un audiogida formātā ar mērķi veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Uzdevumi

  1. Nepieciešama Kultūras pieminekļu inspekcijas, iespējams arī Būvvaldes atļauja stenda uzstādīšanai. Nepieciešamo dokumentu saskaņošana.
  2. Sadarbības partneru atrašana stenda konstrukcijas un teksta dizaina izstrādei, stenda uzstādīšana.
  3. Audiogida pakalpojuma sniedzēja atrašana, ierakstīšana un izvietošana "Ielīcās". QR kodu izveidošana un izvietošana pie katras ēkas.
  4. Iespējama sadarbība ar Valkas novada muzeju arhīva materiālu precizēšanā.
2. Prioritāte

Etnogrāfiskajā sētā "Ielīcas" izveidot sabiedrībai pieejamu aprakstu drukāta stenda un audiogida formātā ar mērķi veicināt informētību par kultūras mantojuma nozīmi, saglabāšanu un popularizēšanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta realizēšanas rezultātā ieguvēji būs visi etnogrāfiskās sētas "Ielīcas" viesi - gan tie, kuri mērķtiecīgi ir atbraukuši, gan tie, kuri pārgājiena, autoorientēšanās, ekskursijas vai citas aktivitātes ietvaros ir apciemojuši. Vidēji gadā "Ielīcās" iebrauc 500 viesi.
"Ielīcas" ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ir būtiski, ka iebraucot sētā viesi var izlasīt un noklausīties informāciju gan par sētas vēsturi, gan par katru ēku un notikumiem, kas risinājušies pagātnē šajā vietā.

Paredzamie projekta rezultāti

Visi "Ielīcu" sētas viesi būs ieguvēji!

Tie, kuriem patīk tehnoloģijas, varēs noklausīties garāku stāstu par šīs vietas vēsturi, gan īsākus stāstus pie katras ēkas. Un tie, kuriem patīk uztvert informāciju vizuāli - nolasīt no informatīvā stenda.

Stends tiks gatavos no izturīga materiāla, lai dabiski iekļautos ēku ansamblī un atspoguļotā informācija būtu viegli un skaidri uztverama. Uz stenda informācija būs izvietota divās valodās - latviešu un angļu.