Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Fonds SANA MARE" nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
3090.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1890.00 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1890,00 EUR

Kopsavilkums

“Takužūns” ir  profesionālo mākslinieku veidota vides mākslas objektu taka, kuras koncepcijas pamatā ir speciāli rakstīts dzejas krājums. Takas apskate organizēta ar interaktīvu izdevumu, kurš palīdzēs izprast mākslas objektus, uzzināt par māksliniekiem un sekot takas mākslas objektu dramaturģijai. Bērniem un pieaugušajiem interaktīvi uzdevumi caur darbošanos palīdzēs gan intuitīvi, gan ar zināšanām tuvoties mākslai. "Takužūna" apmeklējums var izvērsties līdzīgs mākslas iepazīšanas spēlei. Interaktīvo izdevumu atradīsiet “Pārsteigumkalna” info centrā, kur sāksies "Takužūna" apmeklējums. Apmeklējumam plānojiet 2 stundas. Info centrā atradīsies vieta jūsu iespaidiem pēc apmeklējuma, atgriezeniskās saites veidošanai. Aicinām apmeklētājus ņemt līdzi savus piknika grozus un izbaudīt vasaru, starp mākslas objektiem.

"Takužūns" būs atvērts skatītāijem no 27. jūlija līdz 10. augustam. 27. jūlijā plkst. 11:00 un 14:00 notiks "Takužūna" tūres, kuras vadīs  kuratore Roberta Atraste. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar mākslas objektiem padziļināti, uzdot jautājumus un raisīt diskusiju par vides mākslu.

 

Mērķi

Mērķis ir izveidot ilgstoši atvērtu izstādi brīvā dabā un iepazīstināt skatītājus ar laikmetīgo mākslu un dzeju kā mākslas koncepcijas pamatu. Iepriekšējo gadu līdzīgu pasākumu pieredze rāda, ka apmeklētāju interese ir ļoti liela, jo cilvēki skatījās objektus līdz vēlam rudenim. Izskaidrojot un iepazīstinot ar mākslu un dzeju, veicinām un izglītojam sabiedrību par mūsdienu kultūras attīstības procesu. Neizpratne rada negatīvu attieksmi pret laikmetīgo mākslu, tādēļ šādas skaidrojošas – izglītojošas vides objektu takas uzlabo plašas sabiedrības izpratni par mākslu.

Uzdevumi

1. Dzejnieks Kirils Ēcis raksta dzejas krājumu, veido struktūru ”Takužūnam”

2. Kuratore Roberta Atraste iepazīstina māksliniekus ar koncepciju, literāro materiālu. 

3. Mākslinieki iepazīstas ar takas ģeogrāfiju un izveido vides mākslas objektu skices.

4. Māksliniece Marianna Lapiņa veido interaktīvu izdevumu kura vadībā notiks takas apmeklējums.

5. Mākslinieki veido vides mākslas objektus.

6. Māksliniece Marianna Lapiņa kopā ar darba grupu veido reklāmas materiālus.

7. Reklāmas materiālu publicēšana.

8. Brīvprātīgā darba organizēšana takas iekārtošanas vajadzībām.

9. Objektu uzstādīšana un takas labiekārtošana.

10. Interaktīvā izdevuma ražošana.

11. “Takužūna “ atklāšana un tūre gida - kuratora vadībā 27.07.2022.

12. 27.07.2022.-10.08.2022.“Takužūns” atvērts apmeklētājiem.

13.  Atskaites nodošana.

 

3. Prioritāte

Projekts atbilst 3. prioritātei
"Takužūns" veidots primāri lai skatītājam iztāstītu stāstu un padziļinātu sabiedrības izpratni par profesionālu, laikmetīgu mākslu. Projekts atbilst arī 1. prioritātei , jo uzsvars ir uz bērnu un jauniešu iesaisti mākslas procesos un to izpratnes veidošanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Apmeklētāji, kā pieredze rāda ir ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, jaunieši, citi interesenti, ne tikai no vidzemes. Pateicoties mūsu sararbībam ar mākslas skolām reģionā, plānojam organizēt reklāmu šajās skolās un piesaistīt apmeklētājus. Iepriekš meistarklasēs esam izveidojuši sadarbību ar Ērgļu mākslas skolu sākam strādā ar Cesvaines skolu.

Paredzamie projekta rezultāti

Pēc līdzīgas iepriekšējo gadu pieredzes prognozējam 350-500 apmeklētāju, jo taka būs apskatāma  festivāla Optižūns laikā, kuru pagājušo gadu apmeklēja 312 apmekletāju (uzskaiti veicām ar aprocēm). Līdz šim liela interese bijusi plašsaziņas līdzekļos, portālā kroders.lv 2020. gadā publicēts raksts par Optižūnu. Takas apmeklētāji noteikti gūs padziļinātu izpratni par mūsdienu mākslu pateicoties interaktīvajam izdevumam un patīkami pavadīs brīvo laiku kopā ar ģimeni un draugiem.