Kopsavilkums

Koncertsērija “DAUGAVAS BALSIS” laika posmā no 2011. līdz 2017.gadam iedvesmoja Jauniešu kori BALSIS ar māksliniecisko vadītāju Intu Teterovski 2020. gada vasarā  turpināt koncertbraucienus Latvijas upju krastos, uzsākot koncertsēriju “LIELUPES BALSIS” 2020.gadā, kuras ietvaros koris izbrauca Lielupes pirmo posmu no Bauskas līdz Lielupei. Pirmā Lielupes brauciena laikā tika sniegti 10 neatkārtojami koncerti. 2021. gada vasarā bija plānots projektu turpināt, izbraucot atlikušo Lielupes posmu. Diemžēl to neizdevās līdz galam īstenot, jo Jauniešu koris BALSIS kļuva par Covid-19 kontaktpersonu, tāpēc no plānotajiem 10 koncertiem notika  5 un koris Lielupes ieteku jūrā tā arī nesasniedza. Šī iemesla dēļ Jauniešu koris BALSIS turpinās savu muzikālo ceļojumu Lielupes krastos ar projektu “LIELUPES BALSIS 2022”. Šis projekts būs trešais emocijām, dabas un cilvēku dabas skaistuma piepildītais brauciens lejup pa Lielupi. Paredzēti 7 neatkārtojami bezmaksas koncerti Lielupes krastos, kas veicinās Vidzemes kultūrvides saglabāšanu un attīstību, jo koncerti notiks gan ierastās, gan netradicionālās kultūras vietās, kā Jūrmalas slimnīcā, kā arī nodrošinās kvalitatīvas mūzikas pieejamību Vidzemē. Šis projekts arī piesaistīs Vidzemei arī jaunus interesentus, jo koncertsērijas “DAUGAVAS BALSIS” un “LIELUPES BALSIS” sabiedrībā gūst plašu interesi. Katram koncertam tiek īpaši pielāgota koncertprogramma. Skaistās upes krastu apkaimes iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja gūt aizraujošu muzikālo baudījumu. Caur koncertprogrammām Vidzemes iedzīvotājos tiks stiprināta pašapziņa, saglabāts un bagātināts nemateriālais kultūras mantojums, kā arī atklāts Latvijas dabas un kormūzikas skaistums ārzemju interesentiem.

Mērķi

 • Sniegt klausītājiem kvalitatīvu, Latvijā radītu kormūziku;
 • veicināt kvalitatīvas kormūzikas pieejamību Vidzemes iedzīvotājiem un viesiem,
 • paplašināt klausītāju auditoriju;
 • palīdzēt saglabāt un aktualizēt nemateriālo kultūras mantojumu Vidzemē;
 • sniegt vietējiem koriem iespēju kopīgi piedalīties koncertā;
 • dot estētisko baudījumu auditorijai, tādējādi pozitīvi iespaidojot klausītājus;
 • papildināt klausītāju zināšanas par latviešu komponistiem,
 • dzejniekiem, to radītajiem darbiem;
 • saglabāt un paplašināt kultūrvidi un tās attīstību Vidzemē.

Uzdevumi

 1. Izveidot koncertvietu sarakstu.
 2. Panākt vienošanos ar privātīpašumu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par īpašuma ekspluatāciju, gadījumā, ja tiks dota atļauja koncertēšanai.
 3. Sagatavot skaņdarbus un programmu, kas skanēs plānotajos koncertos.
 4. Apgūt skaņdarbus Inta Teterovska vadībā organizētos mēģinājumos. 
 5. Sazināties ar potenciālajiem ēdināšanas, naktsmītņu un transporta nodrošinātājiem un veikt ūdens transporta nomu.
 6. Izveidot projekta afišu un preses relīzi, izsūtīt tās medijiem, interneta portāliem, sniegt intervijas, publicēt informāciju sociālajos tīklos, izvietot afišas sabiedriskās vietās.
 7. Īstenot koncertsēriju “LIELUPES BALSIS 2022”.
2. Prioritāte

Projekts "LIELUPES BALSIS 2022" veicinās Vidzemes kultūrvides saglabāšanu, organizējot pasākumus dažādās kultūrvietās. Projekta rezultātā tiks veidots nemateriālais kultūras mantojums, sniedzot kvalitatīvu latviešu kormūzikas izpildījumu. Tiks popularizēta Vidzemes kultūrainava ar projektu piesaistot Vidzemei viesus arī no visas Latvijas un izpildot Vidzemes autoru kormūziku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Lielupes krastu apkaimes vietējie iedzīvotāji un viesi, kormūzikas cienītāji un
interesenti visās vecuma grupās.
Projekta mērķauditorija skaitliski: no 1000 līdz 3000.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Vidzemes iedzīvotājiem un viesiem ir sniegts ieskats laikmetīgās latviešu svētku kormūzikas aktualitātēs;
 • palielināta kvalitatīvas kormūzikas pieejamība visā Latvijā;
 • bagātināta un attīstīta kultūrvide Vidzemē;
 • popularizēta latviešu kormūzika;
 • veicināta Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšana un turpināšana;
 • palielinātas Vidzemes iedzīvotāju zināšanas savu novadnieku radītajā kormūzikā;
 • pastiprināta pieredzes apmaiņa un sadarbība starp pašvaldībām;
 • vairotas koristu zināšanas par projekta laikā apmeklētajām vietām un vērtībām, kas tajās atrodamas, kā arī radīta interese koristiem tajās atkārtoti atgriezties nākotnē;
 • sniegti 7 augstvērtīgi kormūzikas koncerti Lielupes krastos Vidzemē.