Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "A LA PRIMA" A.Sūnas mākslas galerija
Projekta kopējās izmaksas:
10080.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6350.00 EUR
Līdzfinansējums:
3730.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Realizējot šo ieceri, izcelta tiks kāda īpaša vieta Vidzemes novada kartē. Konkrētās vietas iezīmēšana nav nejauša, tā ir saitīta ar Latvijai nozīmīgu personību – tēlnieka Aivara Gulbja saknēm Vidzemē un dzīves gājumu līdz mūsdienām. Senā  muižas ceļa no Inciema uz Lēdurgu, varenu ozolu alejas  malā, apm. 250m no šodienas A3 lielceļa Rīga-Valmiera, kā vides objekts tiks uzstādīta skulptūra “Acs”. To darinājis tēlnieks Aivars Gulbis 20gs. septiņdesmitajos gados.

Tā ir mākslinieka pārliecība, ka skulptūrām jāatrodas vidē- dabā, nevis muzejā. Un doma jeb nerealizētais darbs- uzstādīt pie ceļa, kas ved uz tēva Mārtiņa Gulbja celtajām mājām “Vētrām”, savu Allažu šūnakmenī darināto skulptūru. Skulptūru iecerēts pārvest no Rīgas uz Siguldas novadu. Tā patlaban atrodas Rīgā, Latvijas mākslinieku savienības teritorijā, Gaujas ielas akmeņkaļu darbnīcās. Tur A.Gulbis radoši strādāja vairāk nekā 60 gadus, bet nu būtu laiks visiem darbiem atgriezties mājās Siguldas novadā, Krimuldas pagastā.

Vietas iezīmēšana ir garants informācijas un mūsu kultūras mantojuma saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Rezultātā radīta jauna kultūrtūrisma pieturvieta Vidzemes apceļotājiem un iedzīvotājiem.

Ozolu alejas ceļš

Mērķi

A.Gulbis ir tēlnieks, kura radošā darbība tverta monogrāfijās, katalogos, dienas presē un mākslas periodikā, enciklopēdijās un mākslas vēstures grāmatās. Pārliecināts vidzemnieks ar kuru lepoties.

Populāra sabiedrībā kļūst “Novada vietu karte”, kas aptver tur dzimušo vai strādājošo personību saistību ar vietu. Pilsētās, pie ēkām, tiek piestiprinātas memoriālās plāksnes ar attiecīgo informāciju. Lauku teritorijā, ainavā, piemērotāki ir pamanāmi vides objekti, kas liecina par vietas un personības saistību. Jo labāk, ja eksponāts  ir pašas konkrētās personības darināts.

Uzdevumi

Uzdevums  ir restaurēt un izglābt no iznīcības  20.gs. vidus kultūrvēsturisko mantojumu- tēlnieka A.Gulbja radītu skulptūru “Acs”. Iekārtot un izveidot piesaistošu vietu vidē ar soļakmeņu taku un skulptūru kā centrālo objektu tajā. Tas viss publiski pieejamā vietā- sena muižas ceļa Inciems-Lēdurga ozolu alejas izcēlumā (tagad ceļš V82).

Projekts, ar savu iniciatīvu, ierosina novadam apzināt un sākt izcelt tieši tēlniecības nozares pārstāvjus jo Vidzemes novads ir izredzētais – tas var lepoties, ka novadā dzīvojuši, dzimuši vai strādājuši vismaz 15 Latvijai nozīmīgi tēlnieki- Teodors Zaļkalns- Allaži, Kārlis Zāle- Inčukalns, Lea-Davidova Medene- Murjāņi, triju tēlnieku Jansonu dzimta-Cēsis, Fricis Ešmits- Cēsis Maija Baltiņa Rūjiena, Gaida Grubdberga-Krimulda, Juris un Zigrīda Rapa- Limbaži, Juris Švalbe- Sēja, Jānis Karlovs – Ikšķile, Emīls Melderis- Rencēni.

Laika zobs skar visu. Cilvēkiem jācenšas kopt  un saglabāt iepriekšējo paaudžu mantojumu. Aivara Gulbja ģimene cenšas saglabāt visus tēlnieka radītos darbus. Viņa darbi ir spilgti monumentālās tēlniecības paraugi Latvijā, novatoriski, lai arī radīti laikmeta un nomenklatūras ietvaros.

Šūnakmenī kaltā skulptūra ir darināta no Allažu akmens ieguvēm. Darbs ir jārestaurē- jānotīra šūnakmens virsējais slānis, jāuzfrišina. Tas tapis drīz pēc mākslinieka dalības simpozijos Čehoslovākijā (tagadējā Slovākijas teritor.) un Ungārijā un ir stilistiski līdzīgs tiem. Allažu šūnakmenī A.Gulbis realizēja vairākas savas radošās ieceres. "Acs" izcēlās ar stilistisko vienkāršību un nemaz neatbilda 70to gadu reālisma mākslā estētikai.

No tēlnieka atmiņām: “Esmu vidzemnieks. Inciema pusē atrodas mājas ko savām rokām uzcēla mans tēvs. “Vētras” bija un ir manas mājas. Šī vieta ir mana bērnība, jaunība, briedums un nu arī vecumdienas. No tām es gāju uz skolu. Kad vēlāk kā students braucu no Rīgas 13 kilometri no Siguldas stacijas nešķita tālu,  jo nācu uz mājām. Tur mani gaidīja tēvs un māte.”

Iezīmējot un izceļot apkārtnē nozīmīgas vietas, ir iespējams vairot novadnieku pašapziņu un lepoties par piederību tik skaistai un bagātai Latvijas daļai kā Vidzeme.

2. Prioritāte

Unikāla dabas un kultūrvides vieta ir ceļš- ozolu aleja, materiālā vērtība- cilvēka veikums.Novietots, tieši šajā vietā vides objekts ar soļakmeņu taku ikvienam sniegtu sasaisti ar dažādiem laika posmiem- ļoti seniem, neseniem un šodienu.
Informatīvais stends- iespēja aktualizēt un pastāstīt par vēsturi.Šādi realizējama kultūras mantojuma un dabas mantojuma sintēze.Par Inciema muižas esamību liecinieku maz. Vainīgs 20.gs. Ozolu aleja ir izdzīvojusi un ir sargājama, tāpat kā A.Gulbja skulptūras.

Ieguvēji un mērķauditorija

Novada iedzīvotāji. Skolu jaunatne, mākslas skolu un augstskolu jaunieši, kultūras vēstures skolotāji.
Latvijas kultūrtūristi un svešzemju ceļotāji.
Projekts realizēts kļūs neierobežots laikā un telpā tādējādi pieejams visplašākajai sabiedrībai. Jo īpaši ceļotājiem, kuri vēlas izzināt ar Vidzemi saistītus faktus un tai piederīgas personības.
Vairot Latviju kā kultūrtūrismam interesantu zemi.

Paredzamie projekta rezultāti

Rezultatīvie rādītāji, pirmkārt, ir būtiska kultūrvēsturiskā fakta un materiālu saglabāšana un to pieejamība sabiedrībai. Latviešu mākslinieka novērtēšana un atpazīstamības veicināšana novadā un plašāk.

Aivara Gulbja Allažu šūnakmenī veidotā skulptūra "Acs" būs jauns vides objekts, mākslas darbs Inciema ainavā. Mākslinieka profesionalitāte un radošie sasniegumi Latvijā un ārzemēs, viņa vārda atpazīstamība kultūrvēsturiskā mantojuma sakarā, vairos un veicinās visa novada atpazīstamību. Skulptūras vizuāli augstais mākslinieciskais līmenis un kvalitāte ir ieguvums novada kultūrtūrisma attīstībai.

Sakopta vide un atraktīva vieta, kura potencionāli nākotnē tiks papildināta ar tēlnieka A. Gulbja vēl citām skulptūrām.