Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa muzeja fonds
Projekta kopējās izmaksas:
8460.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6310.00 EUR
Līdzfinansējums:
2150.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Tuvojoties Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejas gadam (2023. gads), muzeja komanda ir uzsākusi darbu pie izglītojošas, radošas un interaktīvas uzdevumu burtnīcas pirmsskolas vecuma bērniem par I.Ziedoņa personību, viņam tuvām vērtībām (latviskums, jaunrade, sevis un pasaules izziņa), viņa idejām par dzīvi pilsētā un laukos, īpaši aktualizējot vasaras māju Murjāņos (kur no 2015. gada atrodas muzejs) un tajā savulaik piedzīvoto.

Praktisku uzdevumu burtnīcu redzam kā instrumentu, lai runātu ar bērniem un viņu vecākiem par I.Ziedoņa personību, kā arī lai rosinātu lasītājus uz dažāda veida dzejniekam raksturīgām aktivitātēm gan pilsētas, gan lauku vidē, jo īpaši akcentējot nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, kas bijis tuvs I.Ziedonim, to apliecina viņa dzīvesvietās esošie priekšmeti. Burtnīcas saturā tiks runāts arī par dabas nozīmību cilvēka ikdienā, zaļo domāšanu un atbildību pret planētu, uz kuras dzīvojam. Būs iekļauts I.Ziedoņa bērnu daiļrades darba atainojums aizraujošā komiksā.

Projekta finansējums nodrošinās burtnīcas satura un maketa izstrādi, un pirmās tirāžas izmaksas. Burtnīcas uzdevumu un tekstuālo saturu veidos Ziedoņa muzeja komanda, vizuālo risinājumu un dizaina konceptu realizēs muzeja ilggadējs sadarbības partneris "Overpriced" un atvērumu ilustrācijas veidos Latvijas mākslinieki, ilustratori. Gala rezultāts būs saturiski augstvērtīgs, kvalitatīvs produkts, kas uzrunās bērnu auditoriju un vienlaikus arī viņu vecākus. Pirmā tirāža nosegs apmeklētāju interesi par jauno materiālu muzeja 2022. gada sezonā. Burtnīca būs pieejama par ģimenēm draudzīgu samaksu Murjāņos (muzejā) un Siguldā. Burtnīcas pārdošanas un izplatības plānošanā plānojam uzrunāt arī citus Vidzemes tūrisma centrus. 

Mērķi

I.Ziedonis nekad bērnus nav uzskatījis par maziem vai muļķīgiem. Tieši otrādi, bērnību viņš ir uzskatījis par talantu — Dieva dotu ģenialitāti. Muzeja komanda turpina dzejnieka iesākto darbu un dažādos veidos uzrunā jaunāko sabiedrības daļu. Muzeja satura dažādošana un pielāgošana konkrētai mērķauditorijai veicinās interesi viesoties Murjāņos esošajā Ziedoņa muzejā, kā arī paplašinās vispārējā novada tūrisma daudzveidību. Arvien aktuālākas kļūst apskates vietas, kurās bagātinošu saturu piedzīvo gan pieaugušais, gan bērns. Šadu daudzveidību muzejs spēj nodrošināt. 

Uzdevumi

 1. Burtnīcas koncepta, satura un tekstu izstrāde.

Muzeja komanda veic pētīšanas darbu un izstrādā burtnīcas saturu bērniem, saistošā veidā interpretējot faktus. Tiek izstrādāts saturs burtnīcas četrām tematiskām sadaļām, kas aptvers:

 • I.Ziedoņa personību, nodarbošanos, ģimeni un vērtības.
 • Dzīvesvietu Rīgā un dzejniekam aktuālajiem intereses punktiem, mīļākajām vietām pilsētvidē.
 • Dzīvesvietu, vasarnīcu Murjāņos, Siguldas novadā. Vasarnīcas ēkas unikalitāti, dabas nozīmību un dažādību, dabas vērošanu, došanos pārgājienos un zaļo domāšanu, apzinātu izturēšanos pret dabu.
 • Komiksa izstrāde iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa “Zaļās pasakas”.
 1. Burtnīcas radošā direktora piesaiste.

Radošā direktora / ilustratora (sadarbības partneris "Overpriced)" uzdevums būs burtnīcas vizuālā koncepta izstrāde un uzraudzība, burtnīcas ievada un noslēguma sadaļas izstrāde un Ziedoņa personības atvērums. Radošais direktors sekos līdz pārējo ilustratoru veikumam, lai konceptuāli visi atvērumi būtu organiskā sasaistē.  

 1. Ilustratoru piesaiste tematisko atvērumu izstrādei.

Trīs Latvijas ilustratoru piesaiste tematisko atvērumu un komiksa izstrādei. Katram māksliniekam, pēc iepriekš ieskicēta un apstiprināta atvēruma koncepta tiks nodots darba uzdevums izstrādāt divus atvērumus katrai no šī tēmām  – pilsētvide (Rīga), daba (Murjāņi) un komikss.

 1. Korektores piesaiste.

Sadarbība ar korektori burtnīcas atvērumu pārbaudei un tekstuālai korektūrai.

 1. Burtnīcas maketa izveide un grafiskais salikums. Maketa sagatavošana tipogrāfijas nepieciešamībām.

Sadarbība ar maketētāju burtnīcas grafiskā salikuma izveidei veidojot atvērumus vienā stilistikā un maketa sagatavošanai.

 1. Sadarbība ar tipogrāfiju.

Sadarbība ar "Jelgavas tipogrāfiju" pirmās tirāžas drukai. Testa druka – krāsu un novietojuma pārbaude. Un gala tirāžas druka, 300eks.

 1. Komunikācijas nodrošināšana.

Jaunās burtnīcas fotosesija, reklāmas materiālu izstrāde, komunikācija muzeja sociālajos tīklos, medijos un mājas lapā par jaunās burtnīcas pieejamību sabiedrībai.

 1. Burtnīcas pārdošana un izplatīšana.

Burtnīcas pārdošanas nodrošinājums Ziedoņa muzeja apmeklētājiem. Realizācija Ziedoņa muzeja interneta veikalā. Sadarbība ar Siguldas novada kultūras un informācijas vietām.

1. Prioritāte

Lai informētu sabiedrību par Imanta Ziedoņa personību, viņa veikumu, lomu un nozīmi Latvijas kultūras vēsturē, Ziedoņa muzejs vēlas radīt katrai mērķauditorijai piemērotu saturu. Tāpēc muzeja komanda turpina attīstīt savu piedāvājumu pirmsskolas vecuma bērnu auditorijai, sniedzot artavu jaunākās paaudzes iesaistei kultūras izziņas procesā un izglītošanā viņiem draudzīgā un saprotamā formā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ziedoņa muzeja apmeklētāji vasaras sezonā, jo īpaši bērni un ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā. Siguldas kultūras centra "Siguldas Devons" apmeklētāji, Siguldas tūrisma centra apmeklētāji. Ziemas sezonā burtnīca būs pieejama iegādei muzeja mājas lapā.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

 • Tiks radīts jauns izglītojošs produkts ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā. Jaunradītās burtnīcas aktualitāte muzeja apmeklētājiem plānota uz nākamajiem trīs gadiem, līdz 2025.gadam. Šajā laikā jaunizveidotā burtnīca būs pieejama muzeja apmeklētājiem Murjāņos, "Siguldas Devons" apmeklētājiem un iegādei internetā. 
 • Komunikācijas rezultātā tiek palielināta potenciālā auditorija (kopsummā, ar dažādu mediju starpniecību, līdz 10 tūkstošiem cilvēku), kas uzzina par muzeja jauno produktu, tādejādi veicinot muzeja atpazīstamību.
 • Muzejs katru gadu ir atvērts vasaras sezonā no maija beigām līdz septembra beigām, no trešdienas līdz svētdienai. Paredzemais apmeklētāju pieaugums - vidēji 10 ģimenes nedēļā, lielākoties nedēļas nogalēs, tas ir - līdz 500 jaunu apmeklētāju muzeja sezonas laikā.

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Pozitīva un mūsdienīga muzeja tēla nostiprināšana sabiedrībā.
 • Muzejs turpina apgūt jaunu mērķauditoriju - pirmsskolas vecuma bērnus. 
 • Veicināta Imanta Ziedoņa un viņa radītās bērnu daiļliteratūras atpazīstamība.
 • Izveidotā burtnīca kalpos kā bērna attīstības un izglītošanas instruments (veicot uzdevumus bērns lietos loģisko domāšanu, attīstīs lasītprasmi, rakstītprasmi un matemātisko domāšanu, precizitāti), tajā iegūtās zināšanas un prasmes bērns turpinās pielietot ikdienā. 
 • Muzeja apmeklētājiem - jauno ģimeņu auditorijai tiek nodrošināts kvalitatīvs un personību attīstošs saturs no kura var smelties gan bērns, gan pieaugušais.