Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība MALA
Projekta kopējās izmaksas:
10832.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5700.00 EUR
Līdzfinansējums:
5132.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 5700,00 EUR

Kopsavilkums

Cēsis MOOOVE ir starptautisks profesionāla laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls, kas dod iespēju dažādām auditorijām piedzīvot laikmetīgas kultūras piedāvājumu Cēsīs. Cēsis MOOOVE ir izaudzis no MALAS sadarbības ar TaDaa! festivālu 3 gadu garumā. MOOOVE saglabās TaDaa! pamatideju – īstenot starptautisku ielu mākslas notikumu, bet spers soli tālāk, atverot festivāla robežas daudzveidīgākām mākslas formām un veidojot ciešāku sadarbību ar vietējiem māksliniekiem.

Plānots, ka festivāls Cēsīs notiks 27. augustā. Festivāla programma tiek veidota ar vairāk kā 15 profesionāliem māksliniekiem no Lietuvas, Igaunijas, Francijas un Latvijas. Paredzēti 9 pasākumi pilsētas laukumā un MALAS pagalmā, piedāvājot velosipēdu parādi, darbnīcas, pantomīmu, akrobātiku, žonglēšanu un gaismas šovu.

MOOOVE Cēsu novada kultūras pasākumu kopkartē izceļas ar vieglumu, svaigumu un dzīvesprieku, savienojot publisko telpu un mākslu, tai pārtopot krāsainā un aizraujošā skatuvē.  Līdztekus mūsdienās laikmetīgais cirks/ielu teātris ir aktuālos notikumos aktīvi reflektējoša māksla, kas ir būtiska MOOOVE vēstījuma vērtību. Mūsdienu apstākļos, kur dažādas krīzes ir kļuvušas par mūsu ikdienu, mākslas formas, kas var vienlaikus radīt priekpilnu pieredzi un aicināt reflektēt par mūsdienu izaicinājumiem, ir svarīgākas nekā jebkad. Festivālam nepastāv valodas barjeras un tas ir bezmaksas, dodot iespēju savest kopā dažādos Cēsu novadā esošos cilvēkus, kas šogad varētu būt īpaši aktuāli Krievijas kara Ukrainā izraisītās bēgļu krīzes dēļ, vienojoties kopīgā pieredzē, atbalstā un priekā.

Mērķi

Projekta virsmērķis ir stiprināt un attīstīt Cēsis kā laikmetīgu kultūras norišu veidojošu un atbalstošu pilsētu, kā arī profesionālus laikmetīgā cirka un ielu mākslas pasākumus Latvijā, īstenojot MOOOVE festivālu kā demokrātisku mākslas formu.

Uzdevumi

 • Īstenot MOOOVE festivālu Rožu laukumā, Cēsu ielās un Mākslas telpas MALA pagalmā;
 • Nodrošināt iespēju Cēsu novada iedzīvotājiem un viesiem bez maksas piedzīvot profesionālu laikmetīgo cirku un ielu teātri, tādā veidā iepazīstinot viņus ar šīm mākslām kopumā;
 • Radīt platformu Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai;
 • Nodrošināt kvalitatīvu un drošu ( Covid-19 ierobežojumiem atbilstošu) skatīšanās pieredzi;
 • Turpināt MALAS kā profesionāla un aktīva kultūras notikumu nodrošinātāja attīstību Cēsu novadā un Vidzemē;
 • Veicināt sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem (Rīgas cirks, Cēsu pašvaldība, Ruckas mākslas rezidenču centrs), kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.
3. Prioritāte

Festivāla būtība ir piesaistīt profesionālus ielu māksliniekus, 2022. gadā uzsvaru liekot uz māksliniekiem no Eiropas valstīm, tādējādi veidojot sadarbību starp Baltijas reģiona un Eiropas māksliniekiem. Profesionālas ielu mākslas pasākumu nodrošināšana publiskā telpā veicina to pieejamību plašai sabiedrībai un bagātina laikmetīgas kultūras piedāvājumu un izpratni par dažādām mākslas formām.

Ieguvēji un mērķauditorija

Tā kā festivāls ir brīvdabas, publiskā telpā, bezmaksas un brīvi pieejams visiem, tad mūzika, cirks, teātris, deja ir pasākumi ikvienam vecumam, tautībai, kultūrai, valodai, izglītībai un profesijai, tai skaitā:
• Bērniem un jauniešiem;
• Ģimenēm;
• Tūristiem - Latvijas iedzīvotājiem, Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Cēsu novada iedzīvotājiem, ārzemju viesiem;
• Mākslas un kultūras interesentiem;
• Radošo pārstāvniecību profesionāļiem;
• Visa vecuma pilsētas iedzīvotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

 • Festivālu Cēsīs apmeklēs 700-1000 apmeklētāju;
 • Uz Cēsīm atvesti gandrīz 20 ārzemju un vietējie mākslinieki;
 • Noorganizēta dienas programma ar 4 pasākumiem un vakara programma ar 5 pasākumiem.

Kvalitatīvie rezultāti:

 • Paplašināts laikmetīgu kultūras norišu klāsts Cēsu novadā un Vidzemes reģionā;
 • Atbalstītas jaunas iniciatīvas, kas bagātinājušas kultūras piedāvājumu Cēsīs, veidojot pilsētu dzīvīgāku un laikmetīgāku gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem;
 • Radīta platforma Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai, kā arī veicināta sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem, kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.
 • Veicināta festivāla apmeklētāju un kultūras pasākumu organizētāju izpratne par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu kā augstvērtīgu radošu pasākumu kopu un pilsētvidi (ielu, laukumu) kā norišu vietu profesionāliem kultūras pasākumiem;
 • MALA būs guvusi būtisku pieredzi un starptautiskus kontaktus turpmākai kultūras pasākumu organizēšanai.