Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
3900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1900.00 EUR
Līdzfinansējums:
2000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1900,00 EUR

Kopsavilkums

Mums, latviešiem, ir savi mistiskie radījumi – lietuvēni, vadātāji, melni kaķi, neparasti cilvēki, kas spokojas... Vislabāk mūsu vietējiem spokiem patīk senas vai pamestas ēkas - muižas un pilis, baznīcas, skolas ēkas. 

Valmierā klīst leģenda par Valmieras Valsts ģimnāzijas skolas medmāsiņu, kura tumšos novakaros biedē ar savu klātbūtni. Skolas ēka ir izcili piemērota vieta spoku stāstiem. Tiks izmantotas gan ēkas iekštelpas, gan ārvide, skatītājiem pārvietojoties telpā.

Ar projekta palīdzību apzināsim spoku stāstu daudzveidību, sākot ar folkloras publicējumiem un urbānajām leģendām, beidzot ar uzvedumam speciāli radītiem stāstiem. Šajos oriģinālajos un jau pazīstamajos stāstos netrūkst biedējošu un palaidnīgu parādību. Uzvedumā tiks iekļauti iekļauti desmit nervus kutinoši stāsti.

Ar stāstos izspēlētajām situācijām bērnos tiks attīstītas zināšanas par latviešu folkloru, veicināta spoku stāstu rakstīšanas un stāstīšanas tradīcijas saglabāšana, kas attīsta prasmes secīgi formulēt savu domu, nepazaudēt ideju un saglabāt intrigu, kā arī veicināta interese par kultūras pasākumiem.

Mērķi

Projekta mērķis ir veidot savā piedāvājumā izglītojošu un daudzveidīgu uzvedumu ģimenēm ar bērniem, veidot izpratni par to, kas ir spoku stāsti un kāpēc tos vajag klausīties un stāstīt, kā arī pārliecināt, ka bailes rada mūsu iztēle.

 

Uzdevumi

Mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi:

  1. Atlasīt auditorijai piemērotākos spoku stāstus un radīt orģināldarbu, veicinot jaunrades procesu.
  2. Piesaistīt profesionālu aktieri - teicēju, lai nodrošinātu kvalitatīvu piedāvājuma izpildi;
  3. Veidot sadarbību ar Valmieras Valsts ģimnāziju pasākuma veiksmīgai realizācijai;
  4. Nodrošināt publicitāti, piesaistot uzvedumam auditoriju, tai skaitā jaunus klausītājus.
1. Prioritāte

Tiek radīts kvalitatīvs uzvedums ģimenēm ar bērniem vecumā no 8-12 gadiem. Uzveduma laikā notiek publikas iesaiste, rosinot līdzdarboties un palīdzot noturēt bērnu uzmanību. Uzveduma veidošanā tiek iesaistīti jaunieši no Valmieras Valsts ģimnāzijas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija: ģimenes ar bērniem vecumā no 8-12 gadiem, sākumskolas izglītības iestādes audzēkņi un citi interesenti.
Projekta netiešā mērķauditorija: projekta ieviešanā iesaistītās personas un organizācijas.
Provizoriskais apmeklētāju skaits - 200 personas (plānots spēlēt divas izrādes).

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta paredzamie rezultāti:

  1. Nodrošināta kvalitatīva kultūras programma ģimenēm ar bērniem, veicinot bērnu izglītošanu un ieinteresējot vecākus un bērnus kultūras pasākumu patēriņā;
  2. Iepazīta netradicionāla pasākuma norises vieta;
  3. Uzvedumu ir apmeklējuši vismaz 200 interesenti (divās izrādēs);
  4. Ir piesaistīta jauna auditorija Valmieras Kultūras centra pasākumiem;
  5. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta tapšanā iesaistītajām pusēm un organizācijām.