Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
AS "Latvijas Mediji"
Projekta kopējās izmaksas:
8019.76 EUR
Finansējums no VKKF:
1950.00 EUR
Līdzfinansējums:
6069.76 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1365,00 EUR

Kopsavilkums

Lindas Šmites biogrāfiskais romāns "Valdis" veltīts pazīstamajam latviešu pedagogam, rakstniekam Voldemāram Zālītim (1865-1934). Kaut arī ir vispārzināms V. Zālīša devums literatūrā, īpaši viņa romāns "Staburaga bērni", tomēr par viņa dzīvi plašai sabiedrībai zināms maz. Linda Šmite izpētījusi novadnieka biogrāfijas faktus, apvienojot tos saistošā, kvalitatīvā un izzinošā biogrāfiskā romānā.

Sava romāna "Staburaga bērni" dēļ V. Zālītis bieži tiek kļūdaini uztverts kā zemgalietis, savukārt pedagoģiskās darbības dēļ tiek pamatā saistīts ar Rīgu. Tādējādi L. Šmites grāmatas izdošana veicinātu rakstnieka "atgriešanos" dzimtajā Sausnējā, kam romānā veltītas izjustas lappuses.

Romānā liela uzmanība pievērsta arī Valda romānam dzejā "Juris Brasa. Gāršas dēls un mantinieks", kas rakstniekam bija ļoti svarīgs, pēc iznākšanas 20. gadsimta 20. gados saņēma kritiķu atzinību, taču pēckara gados ieguva "buržuāziskās ideoloģijas" zīmogu un tika noklusēts.

Tāpat romāns sniedz spilgtu ieskatu 20. gadsimta sākuma izglītības sistēmā, kurā valdīja krievināšanas politika, atklājot, ar kādām grūtībām nācās saskarties pedagogiem, cenšoties saglabāt latvisko kultūru pirms 1. pasaules kara un tā laikā.

Jāpiezīmē, ka pēc pāris gadiem svinēsim Valda 120. jubileju, bet jau nākamgad apritēs 30 gadu, kopš savu nosaukumu ieguvusi Valda Zālīša pamatskola. Grāmata ar autores ierakstu tiks simboliski uzdāvināta gan Valda muzejam Sausnējā, gan arī rakstnieka vārdā nosauktajai skolai.

 

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis: kvalitatīvi sagatavot izdošanai un izdot Lindas Šmites biogrāfisko romānu "Valdis" tradicionāla iespiesta izdevuma un e-grāmatas formā, tādējādi paplašinot potenciālo lasītāju auditoriju. Tāpat projekts paredz grāmatas fragmentu audiolasījumus, kurus varēs noklausīties gan izdevniecības "Latvijas Mediji" sociālajos tīklos, gan atrast izdevniecības "YouTube"kanālā.

Projekta ilgtermiņa mērķis: veicināt latviešu literatūras daudzveidību un lasītāju interesi par mūsu oriģinālliteratūru un kultūras personībām.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi: veikt Lindas Šmites romāna literāro redaktūru, divas korektūras, izveidot augstvērtīgu grāmatas un tās vāka dizainu, nodrošināt grāmatas iespiešanu, izveidot e-grāmatu, ierakstīt audiofragmentu lasījumus un īstenot darba publicitātes kampaņu.

Lai veicinātu grāmatas popularitāti, plānots organizēt Lindas Šmites viesošanos pieaugušo lasītāju un jauniešu auditorijās.

3. Prioritāte

L. Šmites grāmata "Valdis" ir Vidzemē dzīvojošas rakstnieces un pedagoģes biogrāfisks romāns par novadnieku un kolēģi Voldemāru Zālīti. Tā kā viņa profesionālais mūžs pārsvarā aizritējis Rīgā, savukārt slavenākais literārais mantojums "Staburaga bērni" veltīts Zemgalei, plašai sabiedrībai piemirsusies Valda piederība Vidzemei. Tāpat nekad nav literāri apstrādāta paša Valda biogrāfija, tādējādi jaunā grāmata no profesionālās kultūras viedokļa nozīmīga vairākos līmeņos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kvalitatīvas oriģinālliteratūras cienītāji, humanitāro zinātņu studenti, plašs lasītāju loks.

Grāmatas tirāža plānota 1200 eksemplāru, taču izdevniecība to piedāvās KM rīkotajā kvalitatīvu grāmatu iepirkumā publiskajām bibliotēkām, bet Valda jubilejas gadā - arī "Kultūras informācijas sistēmu centra" pārvaldītajai elektroniskajai 3td bibliotēkai, tādējādi reālā auditorija varētu būt vismaz desmit reizes lielāka.

Paredzamie projekta rezultāti

Latviešu oriģinālliteratūras klāstu papildinās jauns biogrāfisks romāns par personību, kurai bijusi nozīmīga loma latviešu kultūrā, bet kas ir tikusi piemirsta, precīzāk, izcelta tikai viena viņa šķautne, viens konkrēts literārs darbs. Romāns "Valdis" atklāj rakstnieka personības veidošanos, atgādina par viņa saknēm Vidzemē, Sausnējā, pieskaras rakstnieka iekšējam konfliktam - visu mūžu pavadošajai izjūtai, ka viņa daiļrade netiek īsti novērtēta, kā arī parāda ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, kas plašai sabiedrībai vispār nav zināms.

Ieguvēji būs visi lasītāji, īpaši tie, kurus interesē Latvijas kultūrvēsture un kultūras personības, kā arī literatūras, pedagoģijas un kultūrvēstures studenti.

Lindas Šmites bagātā, kuplā, skaistā valoda un taktiskais izteiksmes veids ir īpaši piemērota tieši 19. un 20. gadsimta mijas personību atklāsmē.