Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
15055.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6000.00 EUR
Līdzfinansējums:
9055.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4200,00 EUR

Kopsavilkums

Šogad Saulkrastu novads uzsāk gatavošanos Neibādes kūrorta 200. jubilejas svinībām, kas risināsies 2023. gadā. Neibādes, vecākā piejūras kūrorta – Vidzemes jūrmalas pērles agrākā teritorija atrodas Saulkrastu pilsētā. Atmiņas par izsmalcināto kūrorta arhitektūru vēl šodien atspoguļojas nedaudzu pilsētā saglabājušos seno koka vasarnīcu tēlā un detaļās. Dižciltīgie peldviesi gan no Latvijas, gan no tālām ārzemēm šeit baudīja jūras un priežu mežu tuvumu un pulcējās baltvācu inteliģences rīkotajos kultūras pasākumos. Vietējie iedzīvotāji neatpalika, turpinot kultūras dzīvi, kas vainagojās ar Neibādes pārdēvēšanas svētkiem  - dzima Saulkrastu vārds. Vasaras atpūtas veldze pie jūras pārtapusi ne viena vien latviešu kultūras darbinieka un darbos. Arī padomju okupācijas gados senās Neibādes parkā atbalsojās latviešu tautas garamantas - instrumentālā mūzika un deju soļi. Tieši tur, kur, godinot Neibādes dibinātāju Karls fon Reiternu,1877.gadā tika uzstādīta piemiņas kolonna, šodien svētku skaņas zem varenajiem parka kokiem Ķīšupes krastā atbalso atjaunotā Saulkrastu estrāde. Ar jaunu pasākumu ciklu jau šogad vēlamies ievadīt Neibādes 200.jubilejas ieskaņas. No jūnija līdz augustam koncertciklā izskanēs trīs augstvērtīgi muzikāli sniegumi. Koncertcikls tiks atklāts ar latviešu komponista Imanta Kalniņa mīlētākajām melodijām, ko izplda Miķelis Putniņš, Kristians Priekulis ,Krišjānis Bremšs un Rūdolfs Macats, Kristīne Pāže, Asnāte un Aurēlija Rancānes, jūlijā parka kokos atbalsosies indīroka grupas “Sigma” skaņu plūdums, piedaloties pūtēju kvintetam un noslēgumā -  Ainara Mielava populārākās dziesmas no visiem radošajiem periodiem. 

Mērķi

Ar koncertciklu “Neibādes parka vakari” tiek izvirzīti divi galvenie mērķi: Attīstīt, saglabāt un popularizēt Saulkrastu kultūras mantojums – Saulkrastu brīvdabas estrādi un Neibādes parka kā vēsturiski nozīmīgu vidzemes piekrastes kultūrvides punktu un vērst plašāku uzmanību uz gaidāmo jubilejas gadu. Nodrošināt regulāru profesionālās mākslas pieejamību un daudzveidību Saulkrastu novada iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. 

Uzdevumi


1. Informēt sabiedrību par gaidāmo Neibādes 200.jubilejas gadu.

2. Popularizēt Neibādes parku kā unikālu, attīstībai pakļautu, bet arī tradicionālās vērtībās pārstāvošu kultūrvietu dažādām simbiozēm.

3. Paplašināt kultūras notikumu pieejamību Saulkrastu novadā un profesionālās mūzikas veicināšana novadā, sadarbojoties ar mūzikas pārstāvjiem.

4. Vairot sabiedrības izpratni par mūsdienu kultūras norisēm.


Lai sasniegtu uzdevumu, tiek izvirzītas sekojoši darbības:
1. Līgumu slēgšana ar plānotajiem māksliniekiem
2. Konceptuāla koncertprogrammas izstrāde ar koncertcikla
māksliniekiem, pielāgojot to izvirzītajam projekta aprakstam .
3. Scenogrāfijas izstrāde katram koncertam
4. Komunikācijas plāna izstrāde: Preses relīzes sagatavošana, izsūtīšana medijiem
Regulāra informācijas aktualizēšana Saulkrastu kultūras centra, facebook kontā.

Vizuālo materiālu izstrāde(afišas, baneru maketa izstrāde)
Informatīvo materiālu izvietošana digitālajā vidē un pilsētvidē
Atbilstoša atskaites formu sagatavošana projekta līgumā ietvertajām
prasībām.

2. Prioritāte

Projekts ar izvirzītajiem uzdevumiem atbilst 2. un 3. Prioritātei, kas atbilst Saulkrastu novada kultūras nozares attīstības plānam, nodrošinot daudzveidīgu kultūras sniegumu klāstu, regulāru kultūras vides pieejamību un saistošu produktu jaunradīšanu, iespēju robežās piesaistot līdzfinansējumu. Nemazāk svarīga prioritāte - aktualizējot gaidāmo Neibādei 200 jubilejas gadu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Saulkrastu novada iedzīvotāji un pilsētas viesi.
Mākslas un kultūras interesenti.


Paredzamie projekta rezultāti

Sasniegts projekta mērķis – laika posmā no 2022.gada jūnija līdz augustam
organizēti trīs koncerti Neibādes parka teritorijā, aktualizējot gaidāmo Neibādei 200 jubilejas gadu.

Tiks nodrošināts augstvērtīgs muzikāls piedāvājums, iekļaujoties pilsētas kopējā kultūras konceptā, kā arī popularizējot un atdzīvinot vēsturiski nozīmīgu kultūrvietu Vidzemes jūrmalas piekrastē.

Ar jauna koncepta pasākumu ciklu raisīt sabiedrības uzmanību par kvalitātes nozīmi ikdienas telpā un veicinot izpratni par profesionālo mākslu.

Realizējot līdz šim Saulkrastu novadā nebijušu koncertciklu,
pozicionējam Saulkrastus kā modernu pilsētu ar daudzveidīgu kultūras dzīves
piedāvājumu, tiecoties iepriecināt ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī kļūt par
kultūras programmas galamērķi citu pilsētu iedzīvotājiem.