Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ķeipenes pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
11255.50 EUR
Finansējums no VKKF:
6355.50 EUR
Līdzfinansējums:
4900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Laikmetīgās mākslas pasākums Ķeipenē iesāksies brīvdabas estrādē, ar Rīgas baleta skolas audzēkņu laikmetīgās dejas etīdēm uzvedumā  - Lidojums trauslajā visumā. Spēcīgs, mūsdienīgs un reizē trausls dejojums "ievilks" ikvienu Laikmetīgās mākslas notikumā.

Turpinājumā - mūzikas, dejas un modes izrāde Ķeipenes Kinostacijā būs krāšņs vizuāls piedzīvojums. Jauktā kora "Pa Saulei" dziedātāji, diriģentes Martas Ozolas vadībā, atskaņos īpaši šim notikumam sastādītu muzikālo programmu, kurā tiks iekļauti līdz šim mazāk dzirdēti mūsdienu latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi, daži no tiem tiks īpaši šai izrādei aranžēti jauktajam korim. Koristu balsu skaņas vizuāli papildinās jauno modes mākslinieku tērpi un īpaši šim pasākumam radīta horeogrāfes Daces Mihailovas kustību partitūra. Izvietojoties 24 kino kadru tunelī, kas ir viens no centrālajiem Kinostacijas mākslas objektiem, koris to it kā atdzīvinās, un citkārt nekustīgais un monumentālais metāla tunelis kļūs par dinamisku un savā veidā kinētisku izrādes centrālo norises vietu. Izrādes tekstuālo saturu veidos īpašā veidā digitāli modificētā balsī lasīti mūsdienu dzejas fragmenti aktiera Jēkaba Reiņa izpildījumā. Runātais vārds sintēzē ar mūziku un vizuāliem paņēmieniem nodos skatītājiem galveno šīs izrādes vēstījumu, ka viss mums apkārt ir ātri gaistošs, pat šķietami mūžīgais var acumirklī pazust, nekas nav tāds kā tas izskatās, un jebkas var kļūt par to, ko tu vēlies.

Pasākuma trešā daļa - Krustiņa Kvartālā. Talantīgo J.Vītola mūzikas akadēmijas audzēkņu atskaņotie, mūsdienīgie skaņdarbi, ļaus baudīt vasaras vakara noskaņas, apskatīt LMA tēlnieku izstādītās un īpaši izgaismotās skulptūras, kā arī mākslinieciski izpausties gleznojot uz "Mākslas sienas".  

Mērķi

Bagātināt lokālās mākslas dzīvi un veicināt mūsdienīgu mākslas un reģionālās kopienas mijiedarbību. Realizēt novatorisku, mākslinieciski augstvērtīgu jaundarbu tapšanu Ķeipenē. Popularizēt Ķeipeni gan reģionā, gan visas Latvijas kontekstā kā atvērtu un radošu mākslas platformu. Iepazīstināt Ķeipenes laikmetīgās mākslas dienu apmeklētājus ar jauno, profesionālo mākslinieku jaunrades eksperimentiem.  

Veidot Ķeipeni kā profesionālas Laikmetīgās mākslas pieturu Vidzemes reģionā.

Uzdevumi

Šī projekta virsuzdevums ir - paplašināt redzējumu, mākslas neizsmeļamajā dažādībā - sinetezējot dažādu mākslas žanru līdzpastāvēšanu – mode, mūzika, maģija, vizuālā māksla. Padarīt reģionā un Ķeipenes pagastā dzīvojošiem pieejamu augstvērtīgas un laikmetīgas mākslas notikumu pieejamu un veicināt pašapziņas veidošanas par to, ka šādi mākslas notikumi lieliski iekļauties lauku kultūrvidē un ka tā nav tikai lielo pilsētu prerogatīva. Ļaut reģionā dzīvojošajiem baudīt dažādu mākslu, piedzīvot profesionālas mākslas notikumu. Jauniešiem veidot sapratni par radošiem procesiem mākslā un sapratni, ka arī ierastajā vidē sastopami aizraujoši un vērienīgi kultūras un mākslas notikumi. Iesaistīt radošajā procesā vietējos iedzīvotājus un citus interesentus.

1. Jāsagatavo pasākuma programma

2. Jāsarunā mākslinieki.

3. Jānoslēdz līgumi.

4. Pasākuma reklāma, publicitāte dažādos medijos

5. Tehniskā aprīkojuma nepieciešamības izpēte un vajadzīgo līgumu slēgšana

6.  Pasākuma norise

7. Pasākuma atspoguļošanā presē un medijos

8. Projekta atskaite

3. Prioritāte

Profesionālā māksla reģionos ir retāk pieejama nekā amatiermākslas un skolēnu radītie sniegumi. Reti reģionu iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi, laikmetīgas mākslas notikumi. Laikmetīgā māksla Ķeipenē izglīto un paplašina vietējās kopienas un visa reģiona interesentu priekštatus par mākslas izpausmēm. Šajos pasākumos ir iespēja piedzīvot mākslas pieredzi, raisīt dialogu un pārdomas, kas ir un nav māksla, kā dažādas mākslas formas pastāv līdzās un ko tās mums piedāvā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji būs Ķeipenes pagasta, apkārtējo pagastu, Ogres novada iedzīvotāji un interesenti no Vidzemes reģiona. Pasākumam plānota plaša publicitātes kampaņa, lai caur šādu mākslas pasākumu Ķeipenes vārds izskanētu plašā mākslas interesantu lokā un popularizētu Ķeipeni kā vasaras laikmetīgās mākslas pieturvietu jaunu iespaidu meklētājiem. Ieguvēji būs jaunie mākslinieki, mūziķi, kuri gūs neparastu pieredzi izpaužoties ārpus pilsētas. Vietējie aktīvisti gūs pieredzi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā vietējie iedzīvotāji būs papildinājuši savu redzējumu laikmetīgajā mākslā. Satikušies ar māksliniekiem savā vidē. Pasākuma viesi - blakus pagastu un citi novada iedzīvotāji un interesenti no citām apdzīvotām vietām apmeklējot pasākumu  - izbaudīs Ķeipenes skaisto dabu, unikālos tūrisma objektus - Krustiņa Kvartālu un Ķeipenes Kinostaciju .

Uz pirmo laikmetīgās mākslas pasākumu ieradās ap 600 skatītāju. Paplašinot publicitāti, īstenosim šī gada ambīciju  - apmeklētāju skaitu palielināt no 1000 līdz 1500.

Tiks popularizēta Ķeipene kā vieta laikmetīgajai mākslai un veicinās interesentu pieplūdumu no pilsētām.