Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Camphill nodibinājums “Rožkalni”
Projekta kopējās izmaksas:
2390.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2050.00 EUR
Līdzfinansējums:
340.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1435,00 EUR

Kopsavilkums

Esošā projekta ietvaros, tiks noorganizēts viduslaiku mūzikas izpildītāju grupas "Artemisia Absinthium" un Ogres danču kluba koncerts Camphill ciematā "Rožkalni", kas iepazīstinās interesentus ar augstvērtīgu seno mūziku un kultūras tradīcijām, kas ir pastāvējušas arī Vidzemes reģionā.

Camphill Nodibinājums "Rožkalni" darbojas kopš 1999.g. kā atklātais sabiedriskais fonds. Tā ir vienīgā Camphill organizācija Latvijā. Nodibinājuma darbības jomas ir sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā ciematam raksturīgais tiek izmantota bioloģiskā lauksaimniecība terapeitiskos nolūkos. Camphill mērķis ir veidot vidi, kur mācās, iegūst praktiskas iemaņas un atrod jēgpilnu dzīvi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Darbinieki un klienti dzīvo vienā ciematā, kopā veic ikdienas darbus dārzā, mājās, darbnīcās. Kopā apmeklē un organizē koncertus, dodas uz muzejiem un svin svētkus.

"Rožkalnu" darbība ir ļoti atvērta - bieži ierodas viesi, interesenti, kas pārņem pieredzi; vietējie reģiona iedzīvotāji apmeklē "Rožkalnu" organizētos izglītojošos un kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes, ražas svētkus, lekcijas un koncertus.

"Rožkalnu" ciematā kultūras pasākumu ir iespējams norganizēt gan iekštelpās, ir liela pasākumu zāle, gan dārza vidē.

Koncerts būs sabiedrībai pieejams bezmaksas pasākums, uz kuru būs aicināts ikviens ieinteresētais apmeklētājs. Koncerts pulcēs 100–200 klausītāju.

Mērķi

Noorganizēt viduslaiku mūzikas izpildītāju grupas "Artemisia Absinthium" un Ogres danču kluba koncertu Camphill ciematā "Rožkalni", lai nodrošinātu līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību lauku teritorijās, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Uzdevumi

• Noorganizēt vienu senās mūzikas koncertu Camphill ciematā "Rožkalni".

• Sekmēt augstvērtīgas vēsturiskās mūzikas izplatīšanu, apmeklētājiem piedāvāt kvalitatīvu, profesionālu mākslinieku mūzikas izpildījumu.

• Nodrošināt bezmaksas kvalitatīvas kultūras pieejamību vietējiem tuvējā novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju tos apmeklēt dažādām sabiedrības grupām.

• Informēt vietējo sabiedrību par aktuāliem notikumiem (mūzikas izpildītājiem, koncerta norisi) pirms koncerta norises un pēc pasākumiem – sociālajos tīklos, kā arī vietējos ziņu portālos.

• Kvalitatīvi īstenot kultūras pasākumu, lai stiprinātu Camphill ciemata "Rožkalni" organizatoriskās spējas kultūras jomā, atpazīstamību un atvērtību kultūras procesiem dažādām iedzīvotāju grupām, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.

3. Prioritāte

Camphill "Rožkalni" 20.gadu pastāvēšanas laikā ir organizējis augstvērtīgas, publiskas aktivitātes, kas pieejamas visiem interesentiem - kamermūzikas koncerti, piemēram, instrumentālās akadēmiskās mūzikas trio "Spectrum" kamermūzikas koncerts. Lekcijas - Valdis Muktupāves, par latviešu mūzikas instrumentiem u.c.
Augstvērtīgas kultūras aktivitātes ir kultūrvide, kas apvieno dažādo, lietas un cilvēkus, kas ikdienā nesatiekas. Tā tuvina mūs visus skaistajam.

Ieguvēji un mērķauditorija

- Gadskārtu Camphill ciemata pasākumu apmeklētāji – pamatā vietējiem reģiona iedzīvotāji un attālāki ciemiņi.
- Valmieras novada kultūras pasākumu apmeklētāji.
- Iedzīvotāji, kas atbalsta “Rožkalnu” aktivitātes, seko līdzi ciemata aktualitātēm sociālajos mēdijos ;
- Ģimenes kurās dzīvo ar personas ar garīga rakstura traucējumiem iepazīst kopienas dzīves labos piemērus.
- Pasākumu apmeklēs ap 100 -200 interesentu.

Paredzamie projekta rezultāti

• Noorganizēts viens senās mūzikas koncerts Camphill ciemata vidē. Viduslaiku mūzikas grupa “Artemisia Absinthium” - Zane Kriumane, Oksana Gotlube, Artis Gulbis un Kristaps Gailis un "Ogres danču klubs" - Ainārs Sviķis, Ieva Kampenusa, Linda Klimavičiusa un Irēna Rasiņa-Rasa.

• Sekmēta vēsturiskās mūzikas izpēte un izplatīšana, apmeklētājiem piedāvāts kvalitatīvs, profesionālu mākslinieku mūzikas izpildījums.

• Nodrošināta bezmaksas kvalitatīvas kultūras pieejamība vietējiem tuvējā novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju tos apmeklēt dažādām sabiedrības grupām.

• Informēta vietējā sabiedrība par aktuāliem notikumiem (mūzikas izpildītājiem, koncerta norisi) pirms koncerta norises un pēc pasākumiem – sociālajos tīklos, kā arī vietējos ziņu portālos.

• Kvalitatīvi īstenots kultūras pasākums stiprinās Camphill ciemata "Rožkalni" organizatoriskās spējas, atpazīstamību un atvērtību kultūras procesiem dažādām iedzīvotāju grupām, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.

- pasākumu apmeklēs ap 100-200 klausītāji.